خانه » داروهای گیاهی و طب سنتی » خواص و فواید عاقرقرحا

خواص و فواید عاقرقرحا

خواص و فواید عاقرقرحا

جالب است بدانید که عاقرقرها گیاهی است علفی و چند ساله که بلندی ساقه اش به حدود ۲۰ سانتی‌متر می‌رسد. در واقع این گیاه شبیه بابونه است.منشاء اصلی آن الجزیره و آفریقای شمالی بوده و از آنجا به نقاط گرم و معتدل زمین مثل آسیا و آفریقا راه پیدا کرده است. گفتنی است که ریشه آن راست به طول ۲۵–۲۰ سانتی‌متر و به ضخامت یک انگشت و با انشعابات فراوانی است.البته این ریشه طعم سوزنی دارد.قابل ذکر است  قسمت مورداستفاده این گیاه ریشه آن است که به صورت قطعاتی به اندازه۱۰–۸ سانتی‌متر و قطر۵/. سانتی‌متر به بازار عرضه می گردید بوی آن معطر و محرک مخاط بینی و طعم آن تند، سوزنده و ناپسند است.نباتی است کثیرالوجود در مغرب و هند در شاخ و برگ و گل شبیه به بابونه کبیر سفید گل، مگر آنکه شاخه‌های عاقرقرحا مرغب و مفروش به روی و زمین و شاخه‌های آن بسیار از یک بیخ رسته و بر سر شاخه‌های آن قبه‌های مستدیر به شکل بابونه و گل آن تمام زرد به خلاف بابونه که شاخه‌های آن ایستاده و برگ‌های آن سفید و بیخ آن طولانی به قدر یک شبر و به سطبری انگشتی و تند و تیز و سوزنده می‌باشد(گویند بیخ طرخون رومی یا کوهی است). مستعمل بیخ آن است و قوت آن تا هفت سال باقی می‌ماند.طبیعت آن در آخر سوم تا اوایل چهارم گرم و خشک و شامی آن در سوم و بعضی گمان کرده‌اند که بارد است
خواص: باز کننده گرفتگی های مجاری و پاک کننده مواد اضافی دماغی و پاک کننده بلغم است
در معالجه امراضی نظیر لقوه و فلج و رعشه و کزاز و سستی و لکنت زبان و سینه درد و دندان درد و درد مفاصل و سیاتیک و استسقاء و تقویت باء سرد مزاجان و اسهال و مدر(بول- حیض- شیر- عرق) و تب های موذی به کار برده می شود و معالج است

خواص و فواید عاقرقرحا

بدنیست بدانید که در بعضی منابع، بخاطر خواص بسیار نزدیک این گیاه با ریشه طرخون کوهی، این گیاه را به اشتباه با آن یکی دانسته‌اند. عاقرقرحا، گیاهی است علفی، کوتاه، که ارتفاع آن به یک وجب هم نمی‌رسد، جند ساله و شبیه بابونه. برگهای آن بریدگی‌های عمیق دارد و پوشیده از کرک است. گلهای آن در تابستان و در دو گونه روی ساقه ظاهر می‌گردند.

خواص و فواید عاقرقرحا

جالب است بدانید که از نظر طبیعت ریشهء عاقرقرحا طبق نظر حکماى طب سنتى خیلى گرم و خشک‌است.در مورد خواص آن عقیده دارند که انسداد مجارى را باز مى‌کند و براى لقوه،فلج،رعشه،کزاز،سستى و رخوت،لکنت زبان،درد سینه و دندان،درد مفاصل،سیاتیک،استسقاء و تقویت نیروى جنسى سردمزاجان مفید می باشد.مسهل بلغم،مدّر،قاعده‌آوراست و ترشح شیر و عرق را زیادمى‌ نمایید.

خواص و فواید عاقرقرحا

به یاد داشته باشید که مالیدن آن با روغن زیتون براى کزاز،بى‌حسّى عضلات و اعضا و سستى مزمن مفید است.جویدن‌آن خصوصا با مصطکى و همچنین دمیدن گرد آن در بینى انسداد مجارى بین بینى راباز مى‌کند و ریختن قطرهء آن که مخلوط با روغن گل سرخ باشد در بینى براى سردرد و شقیقه‌درد شدید بلغمى نافع است.اگر آن را در سرکه بخیسانند و در دندان دردناک‌بگذارند،تسکین‌دهنده است .

خواص و فواید عاقرقرحا

بدنیست بدانید که مالیدن ضماد آن در استعمال خارجى‌ براى دردها و بیمارى‌هاى مفاصل و اعصاب و درد سینه مفید و نافع است

منبع:درمان گیاهی

منبع:ویکی‌پدیا

عاقرقرحا

تاکنون 5 نظر ثبت شده است.

  1. خیلی خوب بود متشکرم

  2. اطلاع خوب بودتهیه کردنش راازکجاتهیه کنم متشکرم

  3. عاقرقرحاروچگونه تهیه کنم