جملات افلاطون

جملات و نوشته های افلاطون

جملات و نوشته های افلاطون

اس ام اس | جملات افلاطون | افلاطون جملات افلاطون jomalat aflaton • نفوسی که دارای کمال استعداد باشند، بر اثر سوء تربیت به پست‌ترین درجه‌ی فرومایگی، می‌رسند • جملات افلاطون jomalat aflaton • بزرگترین خطای پزشکان این است که صرفاً به مداوای جسم بیمار اقدام می کنند، بدون اینکه لحظه ای هم به فکر …

ادامه مطلب
جملات و نوشته های افلاطون

جملات و نوشته های افلاطون

اس ام اس | جملات افلاطون | افلاطون جملات افلاطون jomalat aflaton • زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی • جملات افلاطون jomalat aflaton • چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، خود را نیز به زیبایی و آراستگی بیاراید • جملات افلاطون jomalat aflaton • نفسی …

ادامه مطلب

گزیده ای از جملات مفهومی و زیبای افلاطون

اس ام اس | جملات افلاطون | افلاطون جملات افلاطون jomalat aflaton • موسيقي تأثير فوق العاده اي در روح انسان دارد و اگر درست به كار رود ميتواند زيبايي را در روياهاي روح جايگزين كند • جملات افلاطون jomalat aflaton • به‌ ضرورت آمدم در این جهان و به‌ حیرت زیستم و به‌ کراهت …

ادامه مطلب

سخنان حكيمانه افلاطون

سخنان حكيمانه افلاطون Sokhanan plato • • • رقت به سه كس واجب است 1-عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد 2- قویی كه گرفتار ضعیفی گردد 3-كریمی كه محتاج لئیمی باشد • • • سخنان حكيمانه افلاطون Sokhanan plato • • • بي صبري انسان را از هيچ رنجي نمي رهاند بلكه درد …

ادامه مطلب

سخنان افلاطون

سخنان افلاطون Sokhanan plato • • • آنچه شايسته نيست به آرزو مخواه و بدان كه انتقام  خدا از بنده به خشمِ بي رحمانه و بي حرمتي و سرزنش نبـُود بلكه به متحول كردن و ادب كردن از فرط  عشق باشد • • • سخنان افلاطون Sokhanan plato • • • در جهان یگانه مایه …

ادامه مطلب