جملات و نوشته های افلاطون

جملات و نوشته های افلاطون

اس ام اس | جملات افلاطون | افلاطون جملات افلاطون jomalat aflaton • زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی • جملات افلاطون jomalat aflaton • چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، …

ادامه مطلب

جملات و نوشته های افلاطون

جملات و نوشته های افلاطون

اس ام اس | جملات افلاطون | افلاطون جملات افلاطون jomalat aflaton • نفوسی که دارای کمال استعداد باشند، بر اثر سوء تربیت به پست‌ترین درجه‌ی فرومایگی، می‌رسند • جملات افلاطون jomalat aflaton • بزرگترین خطای پزشکان این است که …

ادامه مطلب

سخنان حكيمانه افلاطون

سخنان حكيمانه افلاطون

سخنان حكيمانه افلاطون Sokhanan plato • • • رقت به سه كس واجب است 1-عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد 2- قویی كه گرفتار ضعیفی گردد 3-كریمی كه محتاج لئیمی باشد • • • سخنان حكيمانه افلاطون Sokhanan …

ادامه مطلب

سخنان افلاطون

سخنان افلاطون

سخنان افلاطون Sokhanan plato • • • آنچه شايسته نيست به آرزو مخواه و بدان كه انتقام  خدا از بنده به خشمِ بي رحمانه و بي حرمتي و سرزنش نبـُود بلكه به متحول كردن و ادب كردن از فرط  عشق …

ادامه مطلب