سخنان افلاطون

جملات افلاطون
جملات افلاطون

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

آنچه شايسته نيست به آرزو مخواه

و بدان كه انتقام  خدا از بنده

به خشمِ بي رحمانه و بي حرمتي و سرزنش نبـُود

بلكه به متحول كردن و ادب كردن از فرط  عشق باشد

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

در جهان

یگانه مایه نیكبختی انسان محبت است

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

نیرومند ترین مردم كسی است

كه بر خشم خود غلبه كند

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

زینت انسان به سه چیز است

علم ، محبت ، آزادی

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

عوام ثروتمندان را محترم می دانند

و خواص دانشمندان را

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

به عقیده من تنها موضوعی كه شایسته است

مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست

و اندیشه این موضوع كه چه كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

كسی كه در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست

البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد كرد

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد

تلخی دوا را و زیاد نخورد

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند

باید به حقیقت نزدیك بشوند

زیرا پس از میل به مقام حقیقت یابی است كه

دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند

جملات افلاطون

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

با دوست طوری رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوی

وبا دشمن طوری معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشید ظفر تو را باشد

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

از نزدیكی به كسی كه

قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما

سخنان افلاطون

Sokhanan plato

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.