جملات شنیدنی ارسطو

جملات شنیدنی ارسطو

اس ام اس | جملات ارسطو | ارسطو جملات ارسطو Aristotle • ذهن فرهیخته، ذهنی است که بتواند اندیشه‌ای را بدون پذیرفتن آن در سر بپروراند • جملات ارسطو Aristotle • عشق، حواس را از دیدن عیبها منع می کند …

ادامه مطلب

سخنان ارسطو

سخنان ارسطو

سخنان ارسطو Sokhanan Aristotle • • • مناعت بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است • • • سخنان ارسطو Sokhanan Aristotle • • • خردمند آنچه را که می داند نمی گوید و آنچه را که بگوید میداند …

ادامه مطلب

جملات زیبای ارسطو

جملات زیبای ارسطو

جملات زیبای ارسطو Jomlat Aristotle • • • بيشترين تاثير افراد خوب زماني احساس مي شود كه از ميان ما رفته باشند • • • جملات زیبای ارسطو Jomlat Aristotle • • • هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای …

ادامه مطلب