جملات ارسطو

جملات شنیدنی ارسطو

جملات شنیدنی ارسطو

اس ام اس | جملات ارسطو | ارسطو جملات ارسطو Aristotle • ذهن فرهیخته، ذهنی است که بتواند اندیشه‌ای را بدون پذیرفتن آن در سر بپروراند • جملات ارسطو Aristotle • عشق، …

سخنان ارسطو

سخنان ارسطو Sokhanan Aristotle • • • مناعت بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است • • • سخنان ارسطو Sokhanan Aristotle • • • خردمند آنچه را که می داند …

جملات زیبای ارسطو

جملات زیبای ارسطو Jomlat Aristotle • • • بيشترين تاثير افراد خوب زماني احساس مي شود كه از ميان ما رفته باشند • • • جملات زیبای ارسطو Jomlat Aristotle • • …