جملات زیبای ارسطو

جملات ارسطو
جملات ارسطو

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

بيشترين تاثير افراد خوب

زماني احساس مي شود كه از ميان ما رفته باشند

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از

دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

هیچ چیز مانند بخشش

و احسان انسان را سیر نمی کند

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

بزرگی در احترام داشتن نیست

در شایستگی داشتن احترام است

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

کارهای تکراری ما

نشان دهنده شخصیت ماست

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

آموزش احمق

عمر هدر بردن است

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد

اما  هر که از خدا بترسد به او پناه می برد

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن

یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

اولين مرحله انجام کار خير

تمايل به آن است

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

شادمانی عبارت است از

پروراندن عالیترین صفات و خصایص  انسانی

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

هميشه معياري بالا تر

از انچه که ديگران از شما انتظار دارند برگزينيد

جملات زیبای ارسطو

Jomlat Aristotle

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.