اس ام اس فلسفی

سخنان علی نوشادی شبستری

سخنان علی نوشادی شبستری Sokhanan Ali Noshadi Shabstari • • • تیمم ماهی، تباهی است • • • سخنان علی نوشادی شبستری Sokhanan Ali Noshadi Shabstari • • • عاشق کاغذ سیاهم …

اس ام اس عارفانه و پند آموز

اس ام اس عارفانه و پند آموز SMS Arefaneh Pand AMooz • • • جبران خلیل جبران زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن …

اس ام اسهاي پند آموز

اس ام اسهاي پند آموز SMShaye Pand AMooz • • • ویلیام ماتیوس نخستین قانون موفقیت تمرکز است یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید مستقیما به سراغ همان …

اس ام اس پند آموز زندگی

اس ام اس پند آموز زندگی SMS Pand AMooz Zendegi • • • بیسمارک بهترین وسیله دفع دشمنان ، ازدیاد دوستان است • • • اس ام اس پند آموز زندگی SMS …

اس ام اس پند آموز جدید

اس ام اس پند آموز جدید SMS Pand AMooz Jadid • • • ژرژ واشنگتن نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند • • • اس ام اس پند آموز جدید SMS …

اس ام اس پند دار

اس ام اس پند دار SMS Pand Dar • • • کنفوسیوس کار دلخواه برگزین تا رنج نبینی • • • اس ام اس پند دار SMS Pand Dar • • • …

اس ام اس پندی

اس ام اس پندی SMS Pandi • • • فردریش نیچه باید بر فریب حواس خود پیروز شویم • • • اس ام اس پندی SMS Pandi • • • ارسطا طالیس …

اس ام اس پند بزرگان

اس ام اس پند بزرگان SMS Pand Bozorgan • • • فردریش نیچه تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش …

اس ام اس پند دهنده

اس ام اس پند دهنده SMS Pand Dahande • • • هربار تردید کردی مطمئن باش شکست میخوری • • • اس ام اس پند دهنده SMS Pand Dahande • • • …

اس ام اس پند و اندرز

اس ام اس پند و اندرز SMS Pand Andarz • • • شاید کارهای بزرگ از دست ما برنیاید اما می‌توانیم با عشقی بزرگ کارهای کوچکی انجام دهیم • • • اس …

اس ام اس پند آموز عاشقانه

اس ام اس پند آموز عاشقانه SMS Pand Amuz Asheghaneh • • • همین که کسی بتواند شما را خشمگین کند یعنی بر شما چیره شده است • • • اس ام …

اس ام اس پند

اس ام اس پند SMS PanD • • • باید راه افتاد مثل رودها بعضی به دریا می رسند ، بعضی هم به دریا نمی رسند رفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد …

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز SMS Pand Amooz • • • یا سخنی داشته باش دلپذیر یا دلی داشته باش سخن پذیر • • • اس ام اس پند آموز SMS Pand …

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس فلسفی زیبا SMS Falsafi Ziba • • • قـدر لحـظـه ها را بـدان زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی جبــران می کـنم • • • اس …