اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

اس ام اس فلسفي و پرمعنا SMS Falsafi Pormana • • • اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند توتل • • • اس ام اس فلسفي و پرمعنا SMS Falsafi Pormana • • • ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفي و پند آموز

اس ام اس فلسفي و پند آموز SMS Falsafi Pandamuz • • • نشانه و مشخصه عاقل ترین مردم  خوش اخلاق ترین آنهاست امام صادق«ع» • • • اس ام اس فلسفي و پند آموز SMS Falsafi Pandamuz • • • کار عشقی قابل رؤیت است • • • اس ام اس فلسفي و پند …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی و پندآموز

اس ام اس فلسفی و پندآموز SMS Falsafi Pandamooz • • • کسی که به اندازه یک دانه خردل نخوت در دل داشته باشد وارد بهشت نمی شود پیامبر «ص» • • • اس ام اس فلسفی و پندآموز SMS Falsafi Pandamooz • • • کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی بی وفایی

اس ام اس فلسفی بی وفایی SMS Falsafi Bivafayi • • • به همه عشق بورز به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچکس بدی نکن شکسپیر • • • اس ام اس فلسفی بی وفایی SMS Falsafi Bivafayi • • • چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن کانت …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفي بزرگان

اس ام اس فلسفي بزرگان SMS Falsafi Bozorgan • • • اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند توتل • • • اس ام اس فلسفي بزرگان SMS Falsafi Bozorgan • • • ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفي باحال

اس ام اس فلسفي باحال SMS Falsafi Bahal • • • قبرستان خواندنی ترین دفتر خاطرات و مـوثرترین کتاب پند است • • • اس ام اس فلسفي باحال SMS Falsafi Bahal • • • تاثیرگذاری را از جیرجیرک بیاموز که با دو بال کوچک دنیا را کر می کند • • • اس ام …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی برای دوست

اس ام اس فلسفی برای دوست SMS Falsafi Baraye Doost • • • خوش بین معتقد است که ما در بهترین جهان ممکن زندگی می کنیم و بد بین می ترسد که واقعا حق با خوش بین باشد • • • اس ام اس فلسفی برای دوست SMS Falsafi Baraye Doost • • • میان …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا SMS Falsafi Besyar Ziba • • • امام علی علیه السلام اگر کوه ها بلرزه درآمدند تو پابرجا واستوار باش • • • اس ام اس فلسفی بسیار زیبا SMS Falsafi Besyar Ziba • • • سعدی نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی بزرگان

اس ام اس فلسفی بزرگان SMS Falsafi Bozorgan • • • ویل دورانت آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود • • • اس ام اس فلسفی بزرگان SMS Falsafi Bozorgan • • • رسول الله ( ص ) کم نصیب ترین مردم از سجایای مردانگی و فضایل انسانی دروغگویان هستند • …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی با حال

اس ام اس فلسفی با حال SMS Falsafi Bahal • • • هرمن کین هیچ‌کس نمی‌تواند به کارمندان این دوره انگیزه ببخشد بلکه این انگیزه می‌بایست درون خود افراد وجود داشته باشد • • • اس ام اس فلسفی با حال SMS Falsafi Bahal • • • دوکلوس نفهمی و نادانی سه نوع است : …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی ادبی

اس ام اس فلسفی ادبی SMS Falsafi Adabi • • • بزرگمهر خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها  است در برابر شمشیر تیز دیو خرد جوش است و جان بدان روشن • • • اس ام اس فلسفی ادبی SMS Falsafi Adabi • • • نادر شاه افشار لحظه پیروزی برای من …

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی از بزرگان

اس ام اس فلسفی از بزرگان SMS Falsafi Az Bozorgan • • • اُرد بزرگ آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد براستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است • • • اس ام اس فلسفی از بزرگان SMS Falsafi Az Bozorgan • • • …

ادامه مطلب

اس ام اس پند و نصيحت

اس ام اس پند و نصيحت SMS Pand Nasihat • • • اُرد بزرگ گاهی تنها راه درمان روان های پریشان ، فراموشی است • • • اس ام اس پند و نصيحت SMS Pand Nasihat • • • نیوتن شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه ها و صدف های …

ادامه مطلب

اس ام اس سخنان پند آموز

اس ام اس سخنان پند آموز SMS Sokhanan Pand AMooz • • • سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد …

ادامه مطلب

اس ام اس های پند آموز

اس ام اس های پند آموز SMS Pand AMooz • • • ویر زندگی چیست ؟ یک مزبلۀ کثیف ، یک قتلگاه فجیع یک دارالمجانین بزرگ که تا کنون تحت هیچ قانون منظمی اداره نشده است • • • اس ام اس های پند آموز SMS Pand AMooz • • • اُرد بزرگ هیچ گاه …

ادامه مطلب