اس ام اس فلسفی سری 2

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

مهم نیست کجا متولّد شدم

و چگونه و کجا زندگی کرده ام.

مهم این است که در آنجا که بوده ام

چگونه رفتاری داشته ام

اس ام اس فلسفی سری2

SMS Falsafi

توانگر کسی است

که به آنچه خداوند توانانصیبش کرده خرسند باشد .

زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست .

بزرگمهر

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم

که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم .

گالیله

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

پرحرف را که دشمن راستی

و خصم روان پاک است هرگز نپذیر .

بزرگمهر

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

براستی ؛ ای کاش جنون شان را

حقیقت نام بود یا وفاداری یا عدالت .

اما دریغ که فضیلت شان

در خدمت دراز زیستن است و آسودگی نکبت بار .

فردریش نیچه

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند

با تلنگری فرو می ریزند .

اُرد بزرگ

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان

به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.

سیسرو

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

شما نمی توانید به یک نفر

چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید .

فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.

گالیله

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

در میان دو دشمنی میفکن

که ایشان چون صلح کنند

تو در میانه شرمسار باشی

سعدی

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد

در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار

اُرد بزرگ

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

خوشبختی میان خانه ی شماست

بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید

مارک اورل

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی

که تنها شوی .

اُرد بزرگ

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

غذایی را بخور که می پسندی

لباسی را پبوش که مردم می پسندند.

ادیبان

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پربهاست.

لقمان

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم

چرا حقیقت و اخلاق را

نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟

شامفورت

اس ام اس فلسفی سری 2

SMS Falsafi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.