قاصدک

اس ام اس دانستنی ها و آیا می دانید

اس ام اس | آیا می دانید | اس ام اس آیا می دانید

اس ام اس آیا می دانید

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید فلاند بهترین آب آشامیدنی

و هندوستان بدترین آب آشامیدنی را در دنیا داراست

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید مار ناشنواست

و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین می گیرد احساس می کند

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید

 کشور شیلی خشک ترین آب و هواى دنیا را دارد

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید از هر 8500 نفر

فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید کشور ژاپن

بیش از 125 میلیون نفر جمعیت دارد

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید بازى شطرنج یک بازى قدیمی که در

سال 500 میلادى در کشور هند ساخته شده است

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید بلندترین موی سر دنیا 6 متر است

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید ماه

در هر سال 4 سانتی متر از زمین دور می شود

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید

 یک نوع عنکبوت می تواند 300 برابر وزن خودش را بلند کند

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید که اولین اسکناس در ایران

در سال 1269 شمشی چاپ شده است

اس ام اس | آیا می دانید | اس ام اس آیا می دانید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.