تعبیر خواب آستین | 31 تعبیر دیدن آستین در خواب

تعبیر خواب آستین

تعبیر خواب آستین , تعبیر خواب آستین پاره , تعبیر خواب آستین کوتاه

خواب آستین یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آستین در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آستین می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب آستین را مطالعه نمایید و متوجه شوید آستین چه تعبیری دارد.

ممکن است خواب شما به گونه ای باشد که نیاز به تعبیر خواب لباس داشته باشید ، با کلیک بر روی لینک آبی رنگ خود به خود به صفحه مورد نظر منتقل می شوید.

تعبیر خواب آستین از دید مولف

اگر در خواب ببینید که لباسی دارید استین های بلند و درازی دارد معنی این خواب این است که شما در زمان کمی به موفقیت های بزرگی خواهید رسید.

استاد طباطبایی معتقد است که اگر در خواب ببینی آستین لباست خیلی بزرگ و گشاد است معنی این خواب این می شود که در زمینه علم و دانش خیلی رشد می کنی و مشهور و محبوب خواهی شد.

داشتن آستین تنگ نیز نشان دهنده بعضی از قدرت های شما است و دیدن خواب هر دو آستین خوب است و به خصوص برای زنان باردار که نشان می دهد که جنین در شکم مادر آینده درخشانی خواهد داشت.

شیخ طوسی معتقد است که دیدن آستین گشاد و بلند مرده خیلی خوب است و به معنی این است که به طرز سریع و باور نکردنی آرزوهایت براورده می شود و به انچه که می خواستی به راحتی می رسی.

لوک اویتنهاو

آستین بلند در خواب دیدن ، افتخار و سرافرازی است

تعبیر خواب آستین کوتاه ، ضرر و زیان است

تعبیر خواب آستین گشاد ، خشم و عصبانیت است

خواب هاب معمول به همراه تعابیر

من خواب دیدم بابام چند تا آستین بلند پیراهن مختلف گرفته آورده خونه…منم داشتم فکر میکردم آخه اینا به چه دردی میخوره… چجوری اخه من دنبال تعبیر این بگردم؟

تعبیر این خواب این است که پدر شما تمام تلاش خود را می کند تا اهل خانه به خواسته ها و آرزوهای خود برسند.

با سلام خدمت شما ، من خواب دیدم نامزدم پیراهنی را برای من هدیه خریده بود ، سعی می کردم آن را بپوشم ولی آستین هایش تنگ بود به طوری اصلا وارد بدنم نمی شد ، بعد نامزدم با دیدن این صحنه خودش خجالت کشید و بدون اینکه من اعتراضی کنم رفت و لباس را پس داد ، تعبیر این خواب چیست ؟

معنی خواب شما این است که اتفاقات جدید و تازه ای برای شما اتفاق می افتد که هیجان انگیز هم خواهند بود که بعضی شان خوب است و بعضی هم خوب نیست.در آینده هم اتفاقات خوبی را خواهید داشت بخاطر هدیه گرفتن در خواب آن هم پیراهن قرمز و هم اتفاقات سرد کننده ای خواهد بود به دلیل آستین و پس دادن هدیه

کامنت های تایید شده : 116 عدد

 • بی ادب

  • سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم لباس سفیدرعروس پوشیدم و به مهمانی رفتم که مجلس عروسی بود تا رسیدم شام خورده شده بود و بهومن چیزی نرسید تعبیرش چیست باتشکرمتاهل هستم

 • برا بی ادب ها سایت مخصوص بگذارید هر چه دوست دارند به روح اموات شان، فحش بدهند

 • شخص که فحاشی میکند بیمارروانی است
  باید بهروانپزشک مراجعه کند

  • ببخشید من خواب دیدم لباس عروسی پوسیدم لباس توری و همه داخل مجلسم لباس مشکی تعبیرش چی میشه

   • سلام شما جوابتو گرفتی؟منم همین خوابو دیدم

 • سلام خواب عجیبی دیدم خواب دیدم توی یک جاده شبیه گردنه تک و تنها داشتم میدویدم جاده بسیار زیبا بود ولی در راه زن و مردهایی که لباس مشکی به تن داشتند و خیلی هم خوش تیپ بودند زنها همه لباس دامن مشکی تنگ و کوتاه تنشون بود و مردا هم لباس و شلوار مشکی اونا هم در حال دویدن بودند به من سنگ پرتاب میکردند و سعی میکردند مانع حرکت من بشن ولی من بهشون خیره میشدم و مثل سگ پارس میکردم اونا هم فرار میکردن خیلی نگرانم کرده این خواب تعبیرش چی میتونه باشه

  • ابراهیم کرمانی گوید: سنگ درخواب ، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتری و هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند. اگر دید سنگ سیاه داشت با مهتری کینه دار و بدخوی اورا صحبت افتد و از او منفعت بیند. اگر بیند سنگی سرخ داشت، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد. اگر دید که بر کوه شد و سنگهائی بسیار دید و از آن سنگ ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می نگریست که آن سنگ ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود. اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد. محمدبن سیرین گوید: دیدن سنگ ها در خواب ، سختی است در کارها. اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می کرد، دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر دید که سنگ از کوه می تراشید، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند. اگر دید میان بیابان سنگ جمع می کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود. اگر دید بر کسی سنگ می انداخت، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد. اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند. جابرمغربی گوید: اگر دید که سنگ بر کسی می انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یابه گناه. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سنگ در خواب برچهار وجه است. اول: مال. دوم: مهتر. سوم: سختی در کارها. چهارم: کسب و رنج.
   بعد لباس مشکی بر دووجه اگه تمیز و اراسته بودن شوکت اگه پاره و کثیف بدبختی و عزا

  • من زنی متأهلم خواب دیدم لباس سفیدعروسی پوشیدم آرایشگاه هم رفته بودم ولی انگار باآرایشم حموم کردم که آرایشم پاک شده وچون مدل موهام خراب شده وتاجی برسرم نذاشته آرایشگر دوباره فرستادم دنبال آرایشگره.راستی خیلی هم طلا پوشیده بودم واین خواب رو صبح ساعت ده ونیم دیدم خواهشا تعبیرشو برام بفرستین.

 • پنجشنبه 13ابان

  • سلام خواب دیدم خواهرم لباس عروس پوشیده متاهل است

  • خوشبخت میشود

 • خاک برسر بی ادبت خدا شفاعتت کنه

 • ایشون یا مریضه یا دچار فقر فرهنگیه البته غافل نشیم ایشون به کمک و راهنمایی لازم داره تا …….

 • ایشون یا مریضه یادچار فقر فرهنگیه البته غافل نشیم همچین ادمهایی راهنمایی و کمک لازم دارن تا اینکه …..

 • سلام من خواب دیدم لباس عروس تنم میکنند واینکه من متاهلم ولی هنوز عروسی نگرفتیم تعبیر ش چی میشه

 • ?

 • سلام من خواب دیدم رفتم خونه ی دوستم که متاهله وخیلی وقته ازش خبر ندارم بهش گفتم داریم بادوس پسرم تدارکات عروسی میبینیم میشه به لباس عروست نگا کنم اون آورد نشونم داد ازش اجازه خواستم و پوشیدم لباس عروس تمیز بود و سفید فقط یکم برام گشاد بود و خیلیم نازک بود طوری که اززیر پاهام معلوم بود.میشه لطفا زود بگید خیلی ذهنمو درگیر کرده

 • خب راس میگه بنده خدا
  ادم باید خیلی بی شعور باشه که اینطوری مطلب بگذاره.

 • man khab didam ruze arusime lebasamo pushidam didam paine damanesh ture meshki zadan bad darovordam dashtam beuni ke lebaso azash kharidam migoftam ino nakhaste budam???tabiresh chie

 • taabiresh chie?

 • من متاهلمو دوران عقد خواب دیدم لباس عروس سیاه تنمه و شوهرم باهام سرسنگینه و همه کارا ریخته بود بهم شبب شده بودو من نه ارایشگاه رفته بودم نه آتلیه

  • من نامزد دارم بعوخانوگ برادرم دوران بارداری خواب دیدن ک من لباس عروس مشکی تنمه تعبیرش چیه

 • سلام
  یکی از دوستانم که خیلی وقته من رو ندیده خواب دیده که من لباس سفیدی بر تن دارم همچنین مادربزرگمم که فوت شده لباس سفیدی بر تن داره
  تعبیرش رو لطف میکنید؟

 • سلاممن نامزدکردم بعد خانوم برادرم که بارداربودن خواب دیده بودن که من لباس عروس مشکی تنمه خواستم تعبیرشوبدونم.ممنون

 • كسي تعبير اين خواب و ميدونه؟
  من خواب ديدم لباس عروسم از خشك شويي كه گرفتم كثيف بود خواستم خودم بشورمش شد يه كبوتر سفيد با بالهاي كثيف!
  اومدم كبوتر و بردارم بشورم پريد زير پاش تخم بود!دلم سوخت گفتم برم كنار بره روي تخم خاش بشينه برگشتم ديدم يه بوقلمون قرمز رفته سراغ تخم كبوتره مي خواد بخورتشون نفهميدم تخم ها شكست يا نه! شوهرم سمت بوقلمون رفت كه دورش كنه كه از خواب پريدم….
  كسي تعبيرش و مي دونه؟

 • سلام دیشب خواب دیدم عروسیمه ولی مهمون نبود اونجا ومن لباسمو پوشیدم و زود دراوردم داماد روهم ندیدم وناراحت بودم که همسرم اومد وباهم شوخی میکردیم لطفا تعبیرشو برام بگین درضمن من متاهل م و بچه م دارم حتی بچهامم توعروسی بودن

  • سلام من تعبیر خوابم زیاد بلد نیستم اما خوابت پرمعناست احتمال داره شوهرت زن و بچه داشته باشه تحقیقات بیشتری داشته باشید

 • در رویا هفت خرگوش سفید را دیدم که هفت خرگوش سیاه را میخورند و بعد از ان هفت زن با لباس سفید سوار بر هفت اسب سیاه در دشت می تازند تعبیرش چیه؟؟؟

 • الو

 • اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است

  • سلام من مطلقه هستم و خواب دیدم با یکی از پسرای فامیل ک منو دوست دارن رفتیم لباس عروس انتخاب کنیم تعبیرش چی میشه؟

 • اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

 • دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست

 • تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت

 • تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند.

 • اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

 • زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

 • من خاب دیدم ارایشم کردند و لباس عروسی سفید پوشیدم،،،،
  یعنی من پایان عمرمه؟

  • تعبير خواب نور زياد در نزديك خانه

 • واقعا این حرفا روباور میکنی؟

 • منم همین خوابو دیدم عزیزم
  از بچگی تا حالا که ۲۶ سالمه
  خودت خیر تعبیرش کن و صدقه بده و بفهم که تنها کسی که میتونه خواب ها رو تعبیر کنه خداست خودتو بسپر دست اون
  صدقه یادت نره،معجزه میکنه این صدقه

 • ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﻮاﺏ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ, ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺭاﻩ ﻫﺴﺖ, ﻣﺤﻜﻢ و اﺳﺘﻮاﺭ ﺑﺎﺵ, ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ .

 • تعبیر خواب با لحاظ شرایط روحی بیننده خواب صحیح است
  و اینایی که هست فقط درصد جزیی درسته
  مابقی اش مال عهد جاهلیته

 • الان زنده ای؟

 • عزیزم من از این خابا زیاد دیدم هنوز که نمردم

 • هر خوابی تعبیر نمیشه مگر خواب هایی خواست

 • من خواب دیدم دارم عروسی میکنم نمیدونم عروس کیه بعد دیدم ساقدوش داماد شدم تعبیر خواب نوشته کسی ممیرد

 • منم همینطور وای خدا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • سلام.نه خانومی اینها فقط احتمالاته

 • من حدود ۲۰ سال پیش یه همچین خوابی دیدم و هنوز زنده و سلامتم

 • سلام منم امروز عروسی خودمو دیدم که با عجله کارهارو انجام میدم

 • خواب هايي كه ميبينيم بيشتر تحت تاثير جريانات روزمره و افكار و مشكلات و تغذيه و خيلي چيزهاي ديگه هست تا پيش بيني آينده …زياد جدي نگيريد

 • سلاااااام منم خواب دیددددددم ?

 • چرا هنوز جواب تعبیر خواب منو ندادین?

 • دیدن عروسی در خواب ، چه عروسی خود باشد چه عروسی خواهر و برادر و فامیل و غریبه از دید اکثر معبران خوب نیست . ما تلاش کرده ایم تمام این تعابیر را برای شما گردآوری کنیم . تعبیر خواب عروس بیشتر به رنگ لباسهای عروس و داماد و اینکه عروس و داماد را می شناسید یا نه ، و حالت عروسی که شاد باشد یا توام با گریه باشد تعابیر مختلفی دارد

 • لوک اویتنهاو میگوید : ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف

  ازدواج کردن : سود ، خوشبختی، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج میکنید ، نشانة آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

  اگر زن یا شوهر عروسی خودشان (همسر خود با خود) را در خواب ببینند که به خوشی باشد نشانه ی شادی در زندگی ست .

 • اگر ببیند که زن (شوهر دار ) یا مرد (زن دار) با کسی دیگر یا همسر خود با دیگران ازدواج می کند ، یک مشکل بزرگ در پیش است .

  دیدن شوهر در خواب : امیدهای واهی

  دیدن زن در خواب : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 • اگر دختریخواب ببیند با پیرمردی ازدواج میکند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش میگذرد و نگاه ملامت آمیزی به او میکند نشانة آن است که سردی بیتقاوتی یکی از دوستان او را ناامید میسازد . اگر عروس لباس سیاه بر تن داشته باشد عمرش کوتاه است ، اگر لباس قرمز به تن داشته باشد و خوشحال باشد ، به زودی اتفاق خوبی خواهد افتاد .

 • دیدن مراسم ازدواج و جشن عروسی دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند (عروس سیاهپوش) ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج میبندید ، نشانة آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

 • سلام من خواب دیدن لباس سفید عروسی از تن مرده گرفتم وپوشیدم تعبیرش چی میشه

 • سلام.من خواب دیدم چهار نفر از فامیلامون که خیلی وقته ازدواج کردن روز عروسیشونه.و من خوشحال بودم که بعداز پایان عروسی لباس اونا رو می پوشم.البته هیچ جشنی ندیدم.عروسی تموم شده بود.و لباس یکیشونو پوشیدم ولی ب طور دقیق رو تن خودم ندیدم.بعدش از رو تخت یه نفر ناشناس یه حلقه ک فقط یک نگین داشتو پیدا کردم.و دیدم دقیقا شبیه حلقه ای هست که رو دست خودمه.و حلقه ای که پیدا کرده بودمو گذاشتم سرجاش.
  خواهش میکنم سریع تر تعبیرشو بگین این روزا پشت هم خوابای عجیب می بینم نمی دونم چه اتفاقی میخواد بیفته خیلی نگرانم.منتظرجوابتون هستم.

 • من خواب ديدم كه دخترم در يك حويلي بسيار سبز است و يك لباس مقبول قرمز به تن دارد و در مو هايش گل هاي قرمز بند كرده و من نيز برايش گل قرمز ميدهم
  اين تعبيرش چيست

 • سلام من خواب دیدم که لباس سبز استادم را با اب می شویم

 • سلام من ازدواج کردم ولی طی یکی دو هفتس که دو بار خواب دیدم لباس عروس سفید و تمیزی پوشیدم و نه شاد و نه غمگین بودم

 • سلام. .دیشب خواب دیدم رفتم برای خرید لباس عروس ولی خوشم نمیومد و دنبال لباس عروس پوشیده بودم و از خواب بیدار شدم و ساعت حدود عبود.

 • سلام من خواب ديدم کلباس عروس پوشيدم عروسيمه با کسي ک دوسشدارم ازدواج کردم ولي داماد نبود، من فقط استين لباس عروس ک سفيد بودو ديدم بعذه عروسي همراه پدرو مادرم رفتيم خونمون بعد پدرم مخالف ازدواجمونه ک تو خواب هم هتوز مخالف بود با مامانم بحث ميکرد منم ک هي گريه ميکردم اما اونا ب گريه من توجهي نميکردن لطفا تعبيرشو بگييينن

 • سلام25سالمه مطلقه هستم خواب ديدم تو خونه خودم ارايش كردم خودمو لباس عروسمم پوشیدم ولی یادم رفته به ارایشگر زنگبزنم بیاد خونه موهامودرس کنه.وقتی مامانم یاداوری کرد دیرم شده بود ولی هرکارکردم به ارایشگرزنگبزنم نشد.خلاصه ازخواب بیدارشدم وبه مجلس هم نرفتم.تعبیرش چیمیشه؟؟

 • من خواب دیدم مادرم مرده تو مراسم عزاش بهم لباس سفیده توری دادن گفتن هرچی خاکه مادرته عمره تو باشه این لباس بختته تعبیرش چی میشه

 • من خواب ديدم چند مراتبه عروسي من ميشه عروسي نامزاد من است ليكن لباس جديد من نيست لباس كونه را ميپوشم

 • سلام من خواب دیدم یه لباس عروس طلایی تنمه وقراره برم به مجلسم وقتی ک میخوام شنلمو ک بالای اینه بودش رو بردارم چهرمو تو اینه میبینم ک بدون ارایشه

 • خواب ديدن برام ، لباس عروس پوشيدم ولي كوتاه است

 • سلام من تو خوابم دیدم عروسدم هست و لباس عروسیم سیاهه که پایناش گل های رنگارنگ داره این تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم منو شوهر دادن.توو خواب لباس عروس قشنگی تنم بود اما

 • من دختر مجرد 25 ساله هستم. دیشب خواب دیدم توی یه مجلسی لباس عروس پوشیدم، خیلی هم خوشکل شده بودم. جالب اینجاست که من عروس نبودم. تعبیرش چی میشه؟

 • دوست من خواب دیده من لباس عروس پوشیدم و با شوهرم اومدم خونه مامانم ولی مامانم ناراحته از ازدواج ما و من دارم گریه میکنم تعبیرش چیه؟ بهم بگید لطفا :'( 🙁

 • خواب ديدم عروسي من هست خوشحالم طرفم ميشناسم ولي حضور نداشت ، دو تا دختر بچه خيلي ناز حدودا پنج ساله هستن بغل ميكنم شايد از خودم هستن! هردوشون مثل خودم لباس عروس پوشيدن! لطفا بگين تعبيرش چي ميشه

 • سلام من خواب دیدم لیاس عروس سفید پوشیدم اما تنگ بود یه کوجولو پاره شده تعبیرش چیه لطفا بگید….. مرسی

 • تعبیر لباس عروس قرمز چیه؟

 • من خواب دیدم همسرم تو لباس عروس در کنارم است ولی داماد یکی دیگه است .

 • سلام.من خواب دیدم با دوستم رفتم تا لباس عروس انتخاب کنم و مدام لباسای قشنگیو عوض میکردم!تعبیر خوابم من چیه؟!

 • من خواب دیدم که به همسرم یک لباس سفید و چروک به کرایه گرفتم لطفآ تعبیرش را برام بگین

 • دوس پسرم خواب دیده لباس عروس پوشیدمو دارم باهاش میرقصم.

 • سلام من دیشب خواب میدیدم دنبال لباس عروس مورد پسند خودم میگردم.تعبیرش چی میتونه باشه؟؟ممنون میشم اگه برام بکین

 • من چند بار خواب عروسی دیدم دوسه بارش هم خودم عروس بودم توی یکی از خوابام لباس عروس پوشیده بودم اما یه پارچه سفید دست مامانم بود میگفت لباس عروسیته اما داشت گریه می کرد

 • در خواب دیدم که مراسم خواستگاریمه ولی خانواده راضی نیستند و جواب رد میدهند ودر ضمن توخواب کسی که خواستگاریم اومده بود خواستگاریم اومده و خانواده ام جواب رد دادند

 • سلام‌ دوستان
  من نامزد دارم و نامزدم خواب دیده که لباس عروس سفید و گرونی خریده و پوشیده و هرچی که میخواد تو اینه خودشو نگاه کنه نمیتونسته اینه نبوده و فقط میتونه از بالا به خودش نگاه کنه.
  لطفا اگه کسی تعبیر صحیح این خواب رو میدونه لطفا جواب بده.

 • لطفا جواب بدید

 • سلام .من خواب دیدم رفته بودیم عروسی. من لباس عروس پوشیده بودم ولی عروسی من نبود. بعد از پله ها رفتم پایین که پیش خانم ها که طبقه پایین بودند برم و روی پله ها چند تا از پسرها فامیل متوجه مبهوت من رو نگاه میکردن. ممنونم

 • باسلام. دختری مجردم خواب دیدم لباس سفیدعروسی به تن کردم که پدرخیلی تعریف میکنه ازلباس اماخودم ناراضی ام.اگه میشه لطف کنین تعبیرخواب بگین.ممنونم

  • اب وای

 • سلامـ مـن نامزد دارم ودر خواب دیده ام که با نانزدم عروسی میکنم یعنی من لباس عروس تو تنم کردم و نامزدم را هم میبینم کنارم نشسته و هنوز لبلس دامادی ب تن نکرده است،و من هم ب ارایشگاه نرفتم و فقط لباس عروس تو تنم کردم و نامزدمنو میبینه و خانه هم تزئیین شده است و چن تا مهمان هم امده هست خونمون.نگرانمتعبیرش چیه تورو خدا بگیــــــــــــن،،،،

 • سلامـ مـن نامزد دارم ودر خواب دیده ام که با نانزدم عروسی میکنم یعنی من لباس عروس تو تنم کردم و نامزدم را هم میبینم کنارم نشسته و هنوز لبلس دامادی ب تن نکرده است،و من هم ب ارایشگاه نرفتم و فقط لباس عروس تو تنم کردم و نامزدمنو میبینه و خانه هم تزئیین شده است و چن تا مهمان هم امده هست خونمون.نگرانمتعبیرش چیه تورو خدا بگیــــــــــــن،،،،

 • خاب دیده ام با نامزدم قرار هست ازدواج کنم و من تنها لباس عروس بر تن کردم و هنوز در خانه هستم و خانمون چن معمان امده هس و بقیه مهمان بعد ها نیایند و هنوز نامزدم لباس دامادی نپوشیده هس و در خواب من کمی ناراحتم و هنوز نرفتم ارایشگاه

 • سلام من خواب دیدم که خواهرم عروس شده دارن میبرنش در حالی که هیچ. کدوم از خانواده ما باهاش نرفتیم
  البته خواهرم متاهله و دوتا بچه داره
  خیلی نگران این خواب هستم
  لطفا جواب بدید
  با تشکر

 • سلام اگر کسی را که مرده در خواب ببیندکه می گوید لباسم گشاد است تنگ ش کنید برایم چه تعبیری دارد

 • سلام من خواب ديدم ك پدر بزرگم ك فوت شده لباس عروس تنش كرده و شاده و مادرم وقتي اونو ميبينه ميگه اون عروس بابامه بزارين برم ببينمش ممنون ميشم اگه تعبيرش رو بگين

 • باسلام من خواب دیدم که ارایشگاهم دارم اماده میشم برم عروسی دختر داییم در ضمن دختر داییم الان سه ساله ازدواج کرده ومن به ا رایشگرم میگفتم دیرم شده مامانم منتظره باید بریم به عقدش برسم در ضمن بهش میگفتم این تور از سرم برداری بهتره همون تاج کافیه خیلی شبیه عروسها شدم دزضمن متاهلم ودوتا دختر دارم بهد دختر کویکم اومد ارایشگاه من دیدم خواهرش موهاشو خوب درست نکرده برگ وگلای طبیعی کندم از رو موهاشدوبار ساده درستش کردم درضمن هیچ رقص وپایکوبی در کار نبود . تورو خدا جوابمو زود بدید نگرانم. ممنون

 • سلام

 • سلام ما یک ماه دیگه عقدمونه ، خانومم خواب دیده لباس عروس چندتا خریده که یکیشوًانتخاب بکنه بقیه رو پس بده حالا لباس عررس سفید رو که تن زده مشکی میشده تا بالاخره رفته و اون رو پس داده
  اگه میشه راهنماییمًکنید ممنون

 • سلام خواب دیدم لباس عروس پوشیدم فرارکردم رفتم توی اب کثیف بعدازدوتاپسراشناردشدم بعدازی جای خیلی سبزبعدفرارکردم رسیدم به ی اریشگاه کوچیک که عموم میگفت مال خودمه دراینده بزرگش میکنم

 • سلام . خواب دیدم که به همراه مادرم برای خرید لباس عروس میرم . تعبیرش چیست ؟

  مجردم ولی ۴ ماه دیگ عقد میکنم

 • سلام . خواب دیدم که به همراه مادرم برای خرید لباس عروس میرم . تعبیرش چیست ؟

  مجردم ولی ۴ ماه دیگ عقد میکنم

 • سلام من خواب دیدم لباس عروسم رو از کسی که اشناس و به خانه ما امده بود قایم میکنم تعبیرش چیه؟!

 • سلام من مجرد هستم اما خواب دیدم کسی از اشناها به خانه ما امده و من لباس عروسم رو ازش قایم میکنم و نمیخوام ببینه تعبیرش چیه؟؟

 • سلام من تو دو هفته دو بار خواب دیدم لباس عروس تنم کردم ولی از این که عروسم خوشحال نیستم میشه بگید چی میشه تعبیرش

 • سلام من یه دختر هفده ساله دارم که دبیرستانیه امروز که از مدرسه میومدهیه خانمی که نمیشناخته جلوشو گرفته بهش گفته من شمارو تو خوابم دیدم که لباس عروس پوشیده بودی دخترم خیلی ترسده بود میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 • سلام من یه دختر هفده ساله دارم دبیرستانیه امروز که از مدرسه میومده خونه یه خانمی که اصلا نمیشناخته جلوشو گرفته گفته من شمارو تو خوابم دیدم که عروسیت بوده لباس عروسیت بوده لباس عروس پوشیده بوده دخترم خیلی ترسیده بوده میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم لباس عروس سفید پوشیدم و خیلی خوشحالم بعد رفتم تو یه خونه سه طبقه که مثلا خونه منو شوهرم بود و داماد کلا یادم رفته بود ولی بعدش داماد اومد و قتی اونو دیدم چون زشت بود گریه کردمواول خواستم خودمو از ساختمون پرت کنم پایین ولی بعدش فرار کردم پیش مادرو خواهرم بهشون گفتم چرا نزاشتین من با کسی که دوسش داشتم ازدواج کنم من طلاق میخام میشه لطف کنید بگید تعبیرش چیه

 • سلام من دختری مجردم .که خواب دیدم لباس عروس تنمه و آرایش کرده بودم اما موهام خراب شده بود و آرایشمم یهو خراب شد واینکه نمیدونستم داماد کیه. تروخدا تعبیرش رو بگین. ینی مرگم نزدیکه؟؟

 • سلام خواب دیدم ی زن سید لباس عروس مشکی تنم کردتعبیرش چیه،،،،ممنون

 • سلام من دو ماهه نامزدم ولی بین من و همسرم اختلاف پیش اومده داریم جدا میشیم?دیشب خواب دیدم با یه کس دیگه ازدواج کردم ولی همش لباس عروس عوض میکنم و خوشم نمیاد از لباس عروس ومیگم لباسم باید از پائین پف باشه و کلی مغازه میرم و میگردم لباس پیدا کنم ، میشه بگید تعبیرش چی میشه؟؟

 • سلام من دو ماهه نامزدم ولی بین من و همسرم اختلاف پیش اومده داریم جدا میشیم?دیشب خواب دیدم با یه کس دیگه ازدواج کردم ولی همش لباس عروس عوض میکنم و خوشم نمیاد از لباس عروس ومیگم لباسم باید از پائین پف باشه و کلی مغازه میرم و میگردم لباس پیدا کنم ، میشه بگید تعبیرش چی میشه؟؟

 • سلام من مجرد هستم و تو خواب لباس عروس رو تو خونمون میدیدم و تو تنم نبود ولی خیلی خوشحال بودم از اینکه میخوام با کسی که ۶سال دوسش دارم عقد کنم لطفا تعبیرشو بگین

 • با سلام خواب دیدم مادربزرگم ک 7ساله رحمت خدا رفتنو ب عمم گفته ک لباس منو ببره ک بپوشه تعبیرش چیه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.