تعبیر خواب جغد سیاه

از تعبیر خواب جغد چقدر می دانید تعبیر خواب جغدبرخي از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته اي ديگر نوشته اند جغد انساني است خبيث.تعبیر خواب …

تعبیر خواب انار خوردن

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری داشته باشید محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب انار اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار …

تعبیر خواب آلاچیق چوبی

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب آلاچيق : تعبیر خواب آلاچیق شما داراي فرزندان بسياري خواهيد شد .  تعبیر خواب آلاچیقشما تنها زير يك …

تعبیر خواب ظروف چینی و ظرف های شیک و شیشه ای

تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف شکسته , تعبیر خواب ظرف شیشه ای

تعبیر خواب ظروف چینی و ظرف های شیک و شیشه ای

1تعبیر خواب ظرف ـ دیدن ظروف چینی در خواب ، علامت به دست تعبیر خواب ظرفآوردن فرصتهایی خوب برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت در زندگی است .

2ـ دیدن ظروف کتعبیر خواب ظرفثیف یا شکسته در خواب ، علامت آن است که اشتباهأ موردتعبیر خواب ظرف آزار و اهانت دیگران واقع خواهید شد .

تعبیر خواب ظروف چینی و ظرف های شیک و شیشه ای

تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف شکسته , تعبیر خواب ظرف شیشه ای

تعبیر خواب ظروف چینی و ظرف های شیک و شیشه ای

ـ اگر خوابتعبیر خواب ظرف ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اتعبیر خواب ظرفگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و ستعبیر خواب ظرفعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد .

تعبیر خواب ظروف چینی و ظرف های شیک و شیشه ای

 2ـ دیدن قتعبیر خواب ظرففسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است . 3ـ دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب اتعبیر خواب ظرفست .

تعبیر خواب ظروف چینی و ظرف های شیک و شیشه ای

تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف شکسته , تعبیر خواب ظرف شیشه ای

تعبیر خواب ظروف چینی و ظرف های شیک و شیشه ای

تعبیر خواب ظرف۳ـ دیدن ظروف در خواب ، علامت كامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاك گرفته ، علامت آینده ایتعبیر خواب ظرف نامطلوب است .

تعبیر خواب ظرف

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 27 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.