تعبیر خواب ناخن | 46 تعبیر دیدن ناخن در خواب

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن , تعبیر خواب ناخن گرفتن , تعبیر خواب ناخن پا , تعبیر خواب ناخن لاک زده , تعبیر خواب ناخن گیر

خواب ناخن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ناخن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ناخن می گردید می توانید در این مطلب در سایت جسارت براحتی تعبیرخواب ناخن را مطالعه نمایید و متوجه شوید ناخن چه تعبیری دارد.

ممکن است که تعبیر خواب شما در قسمت تعبیر خواب دست باشد ف با کلیک بر روی لینک آبی رنگ خود به خود به صفحه مورد نظر منتقل می شوید.

تعبیر خواب ناخن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

ناخن در خواب نشان دهنده شش چیز است

قدرت – نیرومندی – شجاعت – فرزند – منفعت -کنیز

لوک اویتنهاو

ناخن بلند در خواب ، سود است

ناخن کوتاه در خواب ، ضرر است

گرفتن ناخن در خواب ، شرمساری است

تعبیر خواب ناخن از دید مولف

درآمدن ناخن در خواب ، بیماری یکی از اطرافیان است

https://img.bisms.ir//2016/10/hand-sleep

آنلی بیتون

ناخن در خواب ، زحمت زیاد و دستمزد کم است

سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن ، افتخار آفرینی است

ناخن های شکسته در خواب ، بیماری و شکست در کار است

کتاب سرزمین رویاها

ناخن در خواب ، مشاجره است

بریدن ناخن ها در خواب ، مشاجره است

بریده شدن ناخنهایتان ، سرافکندگی و بی آبروئی برای فامیل است

یک مرد خواب ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است ، شانس و موفقیت در کارهایش است

یک زن خواب ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است ، علامت یک عشق پرسعادت است

ناخنهای بی نهایت بلند یک زن ، پول فراوان است

ناخنهای شما خیلی کوتاه هستند ، از دست دادن پول است

شکستن ناخن در خواب ، بی پولی و غم است

جویدن ناخن ها در خواب این است که افراد اجتماع از شما دوری می کنند .

تعبیر خواب ناخن اشخاص دیگر ف شانس است

تعبیر خواب ناخن بچه ها رشد می کند ، شما یا یکی از بستگان عزیز شما یک حادثه در پیش دارد .

خواب های معمول به همراه تعابیر ما

سلام خواهش میکنم کمکم کنید خیلی به خاطره خوابی که دیدم بهم ریختم…خواب دیدم که یه مرد چاق داره بابامو کتک میزنه بعد منم رفتم نجاتش بدم ولی به اشتباه با ناخن گردن بابامو میخراشیدم یه جورایی چنگ میزدم بعد بابام داد زد که دارم به اشتباه اونو چنگ میزنم منم بعد که فهمیدم رفتم و اون مرد چاق رو با ناخن میزدم و کتکش میزدم بعد بابامم فرار کرد.

دعوا در خواب چیز بدی نیست و نشانه دوستی و رفاقت است ، و ناخن در خواب شما نشانه قدرتمندی است و شجاعت است و این اصلا خواب بدی نیست. نگران نباشید.

107 comments

 1. خواب دیدم ناخن پای مادرم راگرفتم تعبیر

 2. خواب دیدن ناخون شست پای پدرم که فوت کرده را کندن

 3. ناخون شست پای پدرم که فوت کرده را کندم

 4. سلام خواب دیدم ناخنم عفونت کرده بدون هیچ دردی کامل کنده میشه اما زیرش یه ناخن سالم تر رشد کرده و اونم در اومد زیرش یه سالم بود … تعبیرش رو محبت میکنید… سپاس

  • در خواب دیدم که ناخن شست بایم را بدون درد بلند کردم

  • سلام من خواب دیدم انگشتهای دستم هر کدوم ۳تا ناخن روی هم در اورده یعنی ناخنهای بلند وسه طبقه درآوردم

 5. امام صادق علیه السلام می فرمایند:

  تعبیر
  ناخن در خواب بر شش وجه است

  ۱-قوت
  ونیرومندی

  ۲-قدرت
  ومنزلت

  ۳-شجاعت ودلیری

  ۴-فرزند

  ۵-منفعت

  ۶-فرزندان غلام وکنیز

 6. لوک اویتنهاو میگوید :

  ناخن

  بلند :
  سود

  کوتاه
  : ضرر

  گرفتن ناخن : شرمساری

 7. مولف میگوید:

  درآمدن
  ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

 8. شورانگیز

  دیدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندک است .

 9. سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است که به کار
  افتخارآفرینی دست خواهید زد .

 10. دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شکست خوردن در حرفة
  خود است .

 11. ناخن : مشاجره

  ناخنهایتان را می برید : مشاجره

  دیگران

 12. ناخنهای شما را می برند : سرافکندگی وبی آبروئی برای فامیل

 13. خواب ببیندکه ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت شانس و موفقیت در
  کارهایش

 14. یک زن
  خواب ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت یک عشق

 15. ناخنهای بی نهایت بلند یک زن : علامت پول
  فراوان

 16. ناخنهای شما خیلی کوتاه هستند : پول از دست میدهید

 17. ناخنتان می شکند : بی پولی و غم

  دیگران

 18. ناخنهایشان را می جوند : افراد اجتماع از شما دوری می کنند .

 19. ناخن اشخاص دیگر : شانس

 20. بچه ها رشد می کند : شما یا یکی از بستگان عزیز شما یک حادثه در پیش
  دارد .

 21. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد

 22. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

 23. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ناخن ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.

 24. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی [یا ناخنگیر] گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .

 25. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یـعـنـی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یـعـنـی دچار مصیبت خواهی شد.

 26. اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است، یـعـنـی مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد، یـعـنـی مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.

 27. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ناخن عبارتند از: 1- قدرت و توانایی 2- قدر و منزلت انسان 3- شجاعت و دلیری 4- فرزند 5- سود و منفعت 6- فرزندان «غلام» و «کنیز».

 28. دیروز عصر در خواب دیدم ناخن شصت پایم از جا کنده شده اول به نظرم خشک بود ولی ناگهان خون به صورت جهشی از پایم آمد
  لطفا برایم تعبیر کنید ممنون میشم

 29. برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید. همچنین مراقب مال و اموال خود باشید و در مورد برنامه های مالی و اقتصادی خودتان بیشتر دقت کنید.

 30. دیروز ظهر در خواب دیدم که ناخنهای دستم را با قیچی می گرفتم. نکته قابل ملاحظه اینکه ناخن هر یک از انگشتانم را در دو یا سه مرحله و در هر مرحله بخشی از ناخنم را می گرفتم تا کامل شود.

 31. برای اصلاح نفس و اخلاق و ایمان می بایست پله پله اقدام کنید و به یک دفعه و افراط باعث تاثیر معکوس می شود.

 32. سلام خسته نباشید عذر میخوام من چندروز پیش خواب دیدم که خواهرم داره ناخن دست راست منو میگیره و پنج تا ناخن دست راست منو گرفت تعبیر ش چی میشه

 33. سلام..من دیشب خواب دیدم….دارم ناخن پای پدرم را کوتاه می کنم….تعبیر خوابم را لطفا راهنمایی بفرمایید…تشکر

 34. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی [یا ناخنگیر] گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .

 35. سلام..خواب دیدم انگشت شصت دستم چند ناخن اضافه در اومده و دوتا هم در حال رشد بودن همه در یک انگشتم بود میشه راهنمایی کنید تعبیرش چیه

 36. از سود و منفعت اضافه و زیاده خواهی و … اجتناب و دوری کنید، زیرا باعث گرفتاری شما خواهد شد.

 37. لوک اویتنهاو می گوید :

  ناخن

  بلند : سود

  کوتاه : ضرر

  گرفتن ناخن : شرمساری

 38. درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

  • خواب دیدم ناخن بلند سه تا ازانگشتانم شکست ولی یکی راچسباندم در خواب هوا تاربک بوداز خانه بیرون رفتم یک ماشین ازدور با سرعت امد که من را زیر بگیرد فرار کردم در خانمان بر گشتم و فش دادم یه مرد از واخل ماشین به من فش داد دررا بستم ولی ان مرد با تیربار امد که من را بکشد ولی من نمیزاشتم مقابله میکردم که از خواب بیدا ر شدم

 39. آنلی بیتون م‏یگوید :

  ۱ـ دیدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندك است .

  ۲ـ سوهان كشیدن و تمیز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفرینی دست خواهید زد .

  ۳ـ دیدن ناخنهای شكسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .

 40. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب ناخن : مشاجره

  ناخنهایتان را می برید : مشاجره

  دیگران ناخنهای شما را می برند : سرافكندگی وبی آبروئی برای فامیل

  یك مرد خواب ببیندكه ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت شانس و موفقیت در كارهایش

  یك زن خواب ببیند كه ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت یك عشق پرسعادت

  ناخنهای بی نهایت بلند یك زن : علامت پول فراوان

  ناخنهای شما خیلی كوتاه هستند : پول از دست میدهید .

 41. ناخنتان می شكند : بی پولی و غم

  دیگران ناخنهایشان را می جوند : افراد اجتماع از شما دوری می كنند .

  خواب ناخن اشخاص دیگر : شانس

  ناخن بچه ها رشد می كند : شما یا یكی از بستگان عزیز شما یك حادثه در پیش دارد .

 42. شکوفه اسماعیلی با سلام خواب دیدم ناخن مصنوعی دارم که وقتی کنده شده ناخن خودم سوراخ شده آشفته شدم تعبیر خواب خوابم را میگید لطفا

  سلام خواهش میکنم تعبیر خواب مرا بگید ،، خواب دیدم ناخن مصنوعی دارم که وقتی کنده شده ناخن ها خودم سوراخ شده بود آشفته شدم

 43. شکوفه اسماعیلی با سلام خواب دیدم ناخن مصنوعی دارم که وقتی کنده شده ناخن خودم سوراخ شده اا

  سلام خواهش میکنم تعبیر خواب مرا بگید ،، خواب دیدم ناخن مصنوعی دارم که وقتی کنده شده ناخن ها خودم سوراخ شده بود آشفته شدم این خواب رو صبح دیدم

 44. شکوفه اسماعیلی

  با سلام خواب دیدم ناخن مصنوعی دارم که وقتی کنده شده ناخن خودم سوراخ شده آشفته شدم تعبیر خوابم را میگید لطفا این خواب را صبح دیدم

 45. سلام خواب دیدم چندتا از ناخونامو با دندون میکنم همیشه اینجوری عادت دارم وقتی عصابم خورد الانم تو خواب دیدم تعبیرشو میخواستم ممنون

 46. سلام خواب دیدم خودم پنج ناخن دست چپم را بانخنگیر گرفتم تعبیرش چیه لطفا جواب بدید

 47. سلام من خواب دیدم ناخن های دست راستما خودم با نخن گیر گرفتم تعبیرش چیه لطفا جواب بدیر

  • یک بخشش مربوط به چپ و راست هست که تعبیر قرآنی داره..
   چون نامه اعمال بهشتی هارو به دست راستشون میدن ..

 48. سلام. خواب دیدم خانمم ناخن های بلند یه دختر بچه رو با بی رحمی با قیچی میچینه.

 49. خواب دیدم ناخن های پای برادرمببه شکل خاصی بلند شده . ناخن هاش یکپارچه نبود. به نوعی می شود گفت پیچ خورده و تکه تکه یا فرخورده بودند.

 50. دیدن لاک ناخن در خواب نمادی از زیبایی و توجه فراوان به جزئیات است.

 51. اگر در خواب لاک ناخن را ببینید نشان دهنده این است که چیزی زیبا دارید که بسیار شکننده است و باید از آن مراقبت کنید.

 52. در کل اگر ببینید در حال لاک زدن ناخن های خود هستید و یا ناخن‌هایتان لاک دارد نشانه خوبی است اما باید مراقب باشید و از داشته‌های خود به خوبی مراقبت کنید.

 53. معبران دیدن ناخن شکسته و کثیف را نشانه شکست در کسب و کار و یا از دست دادن مال تعبیر کرده‌اند

 54. زیباست ممنون

 55. ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن ناخن در خواب قوت و نیرومندی است. اگر ببیند که ناخنش را با قیچی می گرفت دیانتش قوی می شود.

 56. کرمانی می گوید: ناخنها در خواب دلیل توانایی است و مال بدست می اورد. اگر ببیند ناخنش از ته و ریشه درامد و افتاد به اموالش کاهش و زیان وارد می شود. اگر ببیند ناخنش دوباره روئید مال از دست رفته را مجددا بدست می اورد. اگر ببیند ناخنهایش روشن و پاکیزه اند، دارا و دولتمند می شود و اگر ببیند سیاه و کبودند دچار مصیبت می گردند، اگر ببیند ناخنهایش سیاه و کبود است تعبیرش بد می شود.

 57. حضرت امام صادق (ع) می فرماید: تعبیر ناخن بر شش وجه است: 1- قدرت و نیرومندی 2-قدر و منزلت انسان 3- شجاعت و دلیری 4- فرزند 5- منفعت 6- فرزندان غلام و کنیز

 58. سلام .خواب دیدم گوشیه کوچیک پایین ناخن پایم شکسته است.ممنون از پاسخ و تعبیرتون

 59. با سلام.
  صبحگاه خواب دیدم گوشه کوچکی از قسمت پایین ناخن پایم شکسته شده .
  ممنون از شما

 60. دیشب خواب دبدم یکی از ناخنم خیلی بلند شده بعد هم یه گوشش بریده شدلطف میکنید تعبیر را بگویید

 61. الهه خواب دیدم زن همسایه در منزل ما ناخن میگیرد و یک دعا به من داد

  خواب دیدم زن همسایه در منزل ما ناخن میگیرد با ناخنگیر و یک دعا به من داد

 62. در خواب ديدم ناخن انگشتان دست راستم همگي كوتاه شده اند

 63. خواب دیدم که ناخن پاهام به قدری بلنده که از بقیه خجالت میکشم و همش قایمشون میکنم..

 64. سلام.خواب دیدم ناخان دست یک خانم را میچینم.و آن خانم من را میبوست.یعنی چه؟تشکر.

 65. در خواب خاله خدا بیامرزم رو دیدم که کاشت ناخن انجام داده بود و لاک خیلی خوشکلی بهشون زده بود
  لطفا تعبیرشو بهم بگین
  ممنون میشم

 66. سلام در خواب دیدم کهمه ناخن های دست راست را با دندان هایم میکشم.ویک ناخن شصتم زیاد درد میکند نمی شه.البته ناخن هایمصنوعی دراز است.

 67. سلام در خواب دیدم که همه ناخن های دست راست را با دندان هایم میکشم.ویک ناخن شصتم زیاد درد میکند نمی شه.البته ناخن هایمصنوعی دراز است.

  • سلام پدرم فوت شده در خواب دیدم برادرم ناخن پایش را با ناخن گیر کوتاه میکند پدرم پایش را میکشید و ناله میکرد

  • سلام
   نامه اعمال بهشتی هارو به دست راست میدن ..

   این میتونه در تعبیر بهتون کمک کنه

 68. سلام پدرم فوت شده در خواب دیدم برادرم ناخن پایش را با ناخن گیر کوتاه میکند پدرم پایش را میکشید و ناله میکرد

 69. دیشب خواب دیدم ناخن شصت پای راستم از جایی که همیشه با ناخن گیر می گرفتم خود به خود جدا شد و نگاه به ناخن پای چپم انداختم دیدم آن یکی هم از جایی که همیشه می گرفتم گرفته شده و تمیز می باشد و هر دو ناخنم صاف و شفاف بودن نکته ی قابل توجه برای من این است که ناخن پای راستم به صورت قابل ملاحظه ای بلند بود که جدا شده بود لطفا” تعبیرشو بفرمایید

 70. خواب دیدم که ناخن پدر شوهر خدابیامرزم خیلی دراز شده و خیلی پوست صورتش شل شده و ناراحت تعبیرش چی؟؟؟

 71. خواب دیدم ناخن یک دست کوتاه و ناخن دستی دیگر بلند و مرتب وتمیز است

  • محبوبه کریمی

   پدر من 10روز پیش به رحمت خدا رفت به خوابم اومده ودر خواب میگفت این ناخن ها چیه اینجا ریخته جمع کن لطفا تعبییرش رو برام بگیید ممنون میشم

 72. khab didam nakhon migiram va az laaye nakhon mari kuchak dar amad va az digar nakhonam sosmar cuchek dar amad .

 73. سلام خواب دیدم از بینی چپم چند تا ناخن را دونه دونه بیرون اوردم تعبیرش چیه

 74. خواب دیدم ناخن پای یه نفر رو میگیرم با ناخن گیر و اون طرف انگشتاش کثیف و ضخیم بود بعد یکی از ناخنهاشو از ته چیدم که گوشت انگشتش هم باهاش کنده شد تعبیرش چیه

 75. خواب دیدم ناخن پای یه نفر رو میگیرم با ناخن گیر و اون طرف انگشتاش کثیف و ضخیم بود بعد یکی از ناخنهاشو از ته چیدم که گوشت انگشتش هم باهاش کنده شد تعبیرش چیه،

 76. من خواب دیدیم یه عالمه ناخن تو یه کاسه اب ریخته شده بعد دیدم ابه خود بخود چرخیدن اسمه سه تا محمد با ناخنهای گرفته شده در اومد .

 77. من خواب دیدیم یه عالمه ناخن تو یه کاسه اب ریخته شده بعد دیدم ابه خود بخود چرخیدن اسمه سه تا محمد با ناخنهای گرفته شده در اومد .

 78. خواب دیدم که تو کاسه سفالیه ابی اب ریخته شده بود توی ابم یه عالمه ناخن ریخته شده بود بعد اب چرخید و دیدم که سه تا اسمه محمد با ناخنها درست شد !!!

 79. محبوبه کریمی

  پدر من 10روز پیش به رحمت خدا رفت به خوابم اومده ودر خواب میگفت این ناخن ها چیه اینجا ریخته جمع کن لطفا تعبییرش رو برام بگیید ممنون میشم

 80. سلام
  خوابم اینه
  مرز بین ناخن و پوستم خونی بود
  این یعنی چ؟

 81. باسلام
  خواب دیدم ناخن هایم ته حلقم گیر کرده ومیخواستم آنها رابیرون آوروم.ناخنهایم سفیدوروشن بودن.
  ممنون میشوم آن راتاویل کنید.

 82. خواب ناخن انگشت شست دست راست .. به صورت حلال شکسته

 83. سلام من خواب دیدم یکی از ناخنهام نامنظم یکی بهم ناخن گیرداد تا درستش کنم اون رو که درست کردم دیدم همه ناخنهام که بلندبودن یکباره بدون اینکه خودم کوتاه کنم کوتاه شدم خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگین

 84. یگانه شریفی

  من خواب دیدم که ناخن هایم را با دندان هایم گرفتم و به مادرم دادم و مادرم در شیرینی خامه ای ریخت و همه چیزی برای خوردن میاوردن ، ماهم شیرینی را بردیم و مادرم به دایی ام گفت که شیرینی ها را بین اعضای فامیل تبلیغ کند( خواهش میکنم التماس میکنم تعبیر خوابم را بگین)

 85. سلام خواب دیدم ناخن انگشت شصت پام کنده شد وخون فراوان ازان امد تعبیرچیست ؟راه خلاصی ازان چیست .ممنون ازشما استاد.

 86. سلام . خواب دیدم . ناخن دستم شکست و افتاد . و زپجای ناخنم .گوشتی مثل ناخن است . تعبیر ان چیست

 87. سلام . خواب دیدم . ناخن دستم شکست و افتاد . و زپجای ناخنم .گوشتی مثل ناخن است . تعبیر ان چیست

 88. سلام ببخشید من خواب دیدم که یک زن باقیچی ناخنهای پای چپم رو کوتاه میکردو من نمیزاشتم و پای راستم نزاشتم کوتاه کنه واینم درتاریکی دیدم لطف میکنید اگه تعبیرشو بگید برام ممنون میشم ازتون.سپاسگذارم

 89. خوابی دیدم که ناخن های شت را گرفته بودم تعبیر آن چیست.

 90. خوابی دیدم که ناخن های شت را گرفته بودم تعبیر آن چیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.