اس ام اس شعر پر معنی

اس ام اس شعر
اس ام اس شعر

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

می خوام و می خواستمت تا نفسم بود

می سوختم از حسرت و عشق تو بَسَم بود

مشیری

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

در این گلشن بود خاکم ، نه آن مرغ هوسناکم

که هر ساعت به گلزاری کشاند آشیانش را

شفایی اصفهانی

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

سوختیم و جوهر ما بر کسی ظاهر نشد

چون چراغان شب مهتاب بی جا سوختیم

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

ز پاره دل من ، هیچ گوشه خالی نیست

کدام سنگدل ، این شیشه برزمین زده است؟

شوکتی

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

گر به بالینم نیامد بر مزار آمد مرا

جانسپاری در رهش آخر به کار آمد مرا

یغمای جندقی

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

سر به زیر پَر از آن دارم که دیگر این زمان

با من آن مرغ غزل خوانی که می نالید نیست

فرخی یزدی

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

شراب تلخ مي خواهم كه مرد افكن بود زورش

كه تا يكدم بياسايم ز دنيا و شر و شورش

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

گرچه می گفت که زارت بکُشم ، می دیدم

که نهانش نظری با من دل سوخته بود

قیصرامین پور

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

سرای توبه ، که دی کرده بودمش تعمیر

به یک کرشمه ساقیش ببین خراب امشب

نورعلیشاه

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

روز مرگ و شام هجران را ز هم فرقی که بود

این به آسانی سرآمد ، آن به دشواری گذشت

دولت شاه

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

روشن بگویمت که فزون بر نیاز خویش

اهل زمانه بر تو عنایت نمی کنند

معینی کرمانشاهی

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

من از روییدن خاشاک بر دیوار دانستم

که نا کس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

از زندگانی ام گِله دارد جوانی ام

شرمنده جوانی از این زندگانی ام

دارم هوای صحبت یاران رفته را

یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام

شهریار

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

ویران شود این شهر که میخانه ندارد

در حسرت یک نعره مستانه بمردیم

اس ام اس شعر پر معنی

SMS Sher

One comment

  1. حلالم ساز اگر بر خاطرت باری زمن باشد/که باشم من که بار خاطر یاری زمن باشد/گذاریدم همان جایی که میرم بر مداریدم/نمی خواهم که بر دوش کسی باری زمن باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.