جعفری برای لاغری

با جعفری لاغر شوید جعفرياز دل درد، سوزش و ترش کردن معده شکایت دارید؟ این مشکلات معمولاً بعد از صرف غذا به وجود می‌آیند به خاطر اینکه نمی‌توانید به درستی غذا را …

تعبیر خواب نان و پیاز

آیا درباره تعبیر خواب پیاز می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید  تعبیر خواب پیازپیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان …

تعبیر خواب نماز مغرب و عشا

از تعبیر خواب نماز بخوانید تعبیر خواب نماز اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد،تعبیر خواب نماز چنانه پشتِ …

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرسخرس دشمن قوی پنجه و زورمند است. اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید. اگر دیدید تعبیر خواب خرسکه از خرس فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس سیاه , تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس دیدن , خرس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرسخرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد. اگر بیند خرس زا بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.تعبیر خواب خرس اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس سیاه , تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس دیدن , خرس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس خرس‌ها در خواب‌ یك‌ نماد بسیار پیچیده‌ و پرمایه‌ هستند. به‌ منظور درك‌ و تعبیر بهتر آن‌ لازم‌است‌ كه‌ تداعی‌ و ارتباطی‌ عینی‌ و واقع‌ بینانه‌صورت‌ بگیرد. خرس‌ها حیواناتی‌ منحصر به‌ فرد ومنزوی‌ هستند و تعبیر خواب خرسدر ضمن‌ خرس‌های‌ ماده‌ مادرانی‌فوق‌ العاده‌ و استثنایی‌ محسوب‌ می‌شوند.

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس سیاه , تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس دیدن , خرس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس آنها دریك‌ غار به‌ خواب‌ زمستانی‌ فرو میروند و در مجموع‌جز حیوانات‌ شكارگر و متجاوز به‌ شمار نمی‌آیندتعبیر خواب خرس.خرس‌ها تنها زمانی‌ كه‌ تحریك‌ و اذیت‌ شوند، حالت‌تجاوزكارانه‌ پیدا می‌كنند و در آن‌ زمان‌ تبدیل‌ به‌یك‌ حیوان‌ خیلی‌ خطرناك‌ و دشمنی‌ قهار و كینه‌توزمی‌شوند

تعبیر خواب خرس

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 2 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.