تعبیر خواب حنا ؛ هدیه گرفتن و خیساندن منوچهر مطیعی و حضرت یوسف

تعبیر خواب حنا

تعبیر خواب حنا ؛ هدیه گرفتن و خیساندن منوچهر مطیعی و حضرت یوسف

تعبیر خواب حنا ؛ هدیه گرفتن و خیساندن منوچهر مطیعی و حضرت یوسف در سایت جسارت.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

تعبیر خواب حنا از دید حضرت امام جعفر صادق ع

اگر در خواب خود حنا ببینید معنی خواب شما خارج از این چهار چیز نیست.

معنی اول دیدن حنا در خواب ؛ کار بی نتیجه است.

معنی دوم دیدن حنا در خواب ؛ آرایش دنیوی است.

معنی سوم دیدن حنا در خواب ؛ جاه طلبی است.

معنی چهارم دیدن حنا در خواب ؛ معروف شدن به دروغگویی است.

تعبیر خواب حنا از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خوب رنگ گرفتن حنا ، پنهان ماندن وضع و حال است

تعبیر خواب حنا گذاشتن روی دست و پای خویش ، مال از دست رفته باز می گردد

تعبیر خواب حنا گذاشتن روی پاهای خویش ، بردن نزدیکان به راهی خلاف دین است

تعبیر خواب حنا از دید اسماعیل اشعث

اگر در خواب دیدید که روی دست و پای خود حنا می گذارید معنی خواب شما تمسخر است.

اگر در خواب دیدید که روی سر انگشتان خود حنا می گذارید معنی خواب شما تبیح و ستایش خداست.

تعبیر خواب حنا از دید ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که کف دست خود حنا گذاشته اید معنی خواب شما این است که در راه کسب روزی بیمار می شوید.

اگر در خواب دیدید که روی دست های خود حنا گذاتشه اید معنی خواب شما این است که در کسب و کار خود نیرنگ می کنید.

اگر در خواب دیدید که کف دست های شما با حنا به هم چسبیده است معنی خواب این است که آسیب می بینید.

خواب های متداول به همراه به تعابیر ما

من خواب دیدم به سر خود حنا زدم ودرخواست حال شستشوی آن هستم تعبیرش چیست؟

تعبیر خواب حنا زدن به سر جشن و خوشبختی و خوش یمنی و ازدواج است.

تعبیر دیگر حنا زدن به سر در خواب نعمت و روزی زیاد است.

سلام من خواب دیدم که مادر بزرگم که چند سالی فوت شده از من خواست حنا بر سرش بگذارم او را به خانه پدرم بردم واز مادرم خواستم حنا روی سرش بگذارد مادر بزرگم خیلی خوشحال شد

معنی این خواب این است که جشن و خوشبختی و اتفاقات خوب برای شما در حال رخ دادن است.

سلام زن عموم خواب دیده ک مادربزرگم ک فوت شده بهش میگ دست و پاهام درد میکنه زن عمومم حنا گرفته ب سر و دست و پاهاش لطفا برام تعبیرش کنید میترسیم مشکلی چیزی اون دنیا داشته باشه

برای مرده خیرات بدهید.

سلام تو خواب دیدم سرم پر از شپشه بعد حنا و اکسیدان گذاشتم تا شپشا برن بعد حس میکردم یه چیزایی از سرم میپرن میرن بعد از شستن حنا موهام مشکی شده بود و نصف موهای جلوم ریخته بود وحشت زده شده بودم تعبیرش چیه؟

معنی خواب شما این است که زیاد به دنیا توجه دارید و از این نظر ضربه منی بینید.همه چیز زندگی ظواهر دنیا نیست.

سلام من خواب دیدم که برای یه دختر مرده حنای عروسی درست میکردم تعبیرش چیه?

معنی خواب شما این است که خیری از شما به او رسیده و او را خوشحال کرده اید.

38 comments

 1. سلام من خواب دیدم که به روی پاهایم حنا میگذارم رنگ بسیار سرخ میگرد و زود پاک میشه از ناخن های پا هایم و فقد در کف پا هایم کمی رنگش میمانه آیا کدام تعبیر دارد؟

 2. درخواب به کف دست و وموهای خودم حنا میزنم ولی رضایت ندارم از رنگ حنا روی دستم چون رنگ نمیگیره

 3. حالت خواب و بیداری هستم ….بخاطر فشار بالام ۲۴ ساعت در کما به سر میبردم …پدریزرگم که چند سال پیش مرده بود امد و در دست حنا داشت ….به من میداد

  • ناشناس

   سلام خواب دیدم که عروسی یک اقایی که قبلا باهم رابطه داشتیم وعروسر گرفتندودارن باهمسرش میرقصن وحنابندون وبه دستشون حنا میذارن منم رفتم ازکف دست دامادحنابرداشتموکمی به دست خودم کشیدم کمی هم به پسرکوچیکم دادم کمی هم برابرادرم نگه داشتم خانمش دیدم ولی خب نمیشناسم توواقعیت دیدم همون بود

 4. سلام من خوابیدم که در ایام محرم میخواهم حنا بگذارم رو موهای خود که تقویتت کنم موهامو نه برای زیبایی و دوسم مرا منصرف میکند بدلیل که ایام محرم است

 5. سلام من خواب دیدم که پا های برادرم برهنه است و رنگ حنا دارد. تعبیر اش چیخواهد بود ؟

 6. سلام.من خواب دیدم که یک تشت حنا مشکی برایم اماده کرده اند اما من راضی به زدن نیستم.بجایش رفتم ابروها وموهای خودرا قهوای کردم.وخشنود بودم.ایا تعبیر چیست.خیلی سردرگمم

 7. من خواب دیدم دارم با یه ظرف حنا میرقصم تعبیرش چیه

 8. سلام اگر شخصی مرده باشد
  و این مرده از بستگان نزدیک باشد

  و بر سر ادم حنا بگذارد ایا خوب هست یا بد

  با تشکر

  • سلام جواب این خوابتان را اگر فهمیدید به منم بگین تشکر

   • معصومه

    سلام من خواب دیدم ک رو موهام کامل حناست نمیدونم از کجا یا چطور رو موهام امده تعبیر خوابش چیه؟؟؟ لطفا هر کی میدونه بهم بگه

 9. دختر بنده پزشک بیهوشی می باشد.
  خواب دیدم دخترم بر دستان ولب خود حنا هندی به رنک قهوای سوخته می باشد .خیلی خوش فرم تعبیر ان

 10. من در خواب دیدم کسی در دستم حنا گذاشته صبح واقعا در دستم حنا بود تعبیران چیییی؟

 11. سلام یکی درمورد من خواب می بیند که دست وپایم حنا زدندولباسم رنگ گرفته

 12. سلام تعبر خواب حنا گذاشتن بر سر یکی از آشناهایمون خواب مادر شوهرم رودیده که امده خونه پسرش حنا گذاشته تعبیرش چی میشه

 13. سلام من خواب دیدم که یکی از اشناهام بهم یه تشت پر حنا میده خودشونم دستاشونو حنا کردن به من میگن برو تو خونه حنا کن رنگ حنایی که میدن بهم خیلی روشنه

 14. سلام من خاب دیدم برسرم حناگذاشتن

 15. سلام من خواب دیدم درحرم امام رضاچهارکاسه حنابرداشتم

 16. سلام من خواب دیدم درحرم امام رضاچهارکاسه حنابرداشتم

 17. من خواب دیدم مادرم که فوت کرده به من زنگ زده میگه بیا به سرم حنا بذار

 18. خواب دیدم مادرم که فوت شده از من میخواد به سرش حنا بذارم

 19. سلام من خواب دیدم که پسر کاکایم در دستانم حنا میماند

 20. زهره حجاری

  خواب دیدم خواهرزاده ام که مرده گفتن بروید باهاش خداحافظی کنین منم رفتم در حمام که به یک مرتبه سرش چرخاند ببیند چه کسی آمد داخل من خیلی ترسیدم کلی حرف زدم که اون دنیا چطوره و سلام مرا به پدرم برسان که بلند شد اومد کنار آب صورتش حنا زده بود را بشویید و گفت خسته شدم بس که تو خواب هر کسی میرم میگه اون دنیا چطوره جات چطوره لطفا تعبیر این خوابمو لطف کنین ممنون

 21. سلام من خواب دیدم حنابندان من است و موهای من را حنا گذاشتن و بعد من را راهی حمام کردند تعبیر خواب من چیست

 22. سلام من خواب دیدم یه همسایمون که قبلا ندیده بودمش با هیاهو اومد تو حیاطمون بعد به مامان بابام میگه یک نفر خواستگاری دخترتان می آید بلا فاصله من به هر دو دستم نگاه میکنم که حنا شده است اونم خود به خود خودمم تعجب میکنم تعبیر خواب من معنی اش چیست؟

  • باسلام من خواب دیدم معشوقم خواستگاری رفته ازش پرسیدم میگه خواستگاری رفتم دختردستش حناگذاشته بود خوشم نیومد

 23. سلام
  خواب دیدم من و خواهرم هر دوباهم حنا روی صورت گذاشتیم و حتی من دیدم زبونم هم به رنگ حنا درومده، حنا پررنگ بود

 24. خواب دیدم روی سر حنا گذاشتم وتازه ازعروسی نزدیکانم امده بودم یکی هم از نزدیکان امده بودن خانمان تامرا ببینن ولی من بخاطر اینکه حنا گذاشته بودم نتوانستم پیششان بنشینم

 25. شهبازهستم

  سِلام خسته نباشید مامانم فوت شده ظهرخوابیده بودم دیدم مامانم حناخیس کردودادبه من گفت بده همه ی زنان فامیل تابزارن دستشو تعبیرش چیه ؟

 26. من فقط موی سر عشقم رو از نتیجه ی حنا رنگ پر نگی گرفته،موندم تغییرش چ نه؟

 27. سلام
  خواب دیدم موهامو حنا گذاشتم و وقتی میخاستم بشورم شوهر خواهرم که مردبسیار باخدایی است در حمام خوابیده بود یا حمام میکرد یادم نیست.نمیشد موهامو بشورم بعد که شستم قسمتی از موهام تقریبا روی موهام بجز ریشه ها، حنای خوش رنگ شده بود.
  لطفا تعبیرش را بفرمایید.متشکرم

 28. سلام من خواب دیدم ک یه جا عروسی بود هیچی یادم نمیات فقط یادم میات ک رفتم ظرف حنا رو برداشتم یه خورده زدم تو دست یه بچه .تعبیرش چیه؟؟

 29. من دیشب خواب دیدم روی سرمنوخواهرمومادرم شپش افتادش بعدش مابرای اینکه ازبین برن حنامیخواستیم بریزیم روسرمون لطفابرام تعبیرش کنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.