همه چیز در مورد شهرام حقیقت دوست و همسر واقعیش

همه چیز در مورد شهرام حقیقت دوست و همسر واقعیش بازی روان او در مجموعه خط قرمز (۱۳۷۹) نشان از توانایی‌های او داشت و باعث شد که اصغر فرهادی برای بازی در …

تعبیر خواب لاک پشت بزرگ

از تعبیر خواب لاک پشت بخوانید تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می …

تعبیر خواب سیل و سونامی

درباره تعبیر خواب سیل از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب سیلزيرا سيل در بيداري بنيان کن و منهدم کننده مي باشدتعبیر خواب سیل. چنانچه در خواب ديديد سيل حادث شده در زندگي …

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرواگر در روياي ابروها را کامل و بدون عيب و نقص ببيند ، زينت و آراستگي تعبیر خواب ابرودينش به کمال باشد و ديدنداري در حق او تمام است
اگر ببيند ابروهايش ريخت ، تعبير چنان باشدتعبیر خواب ابرو که در دينش خلي وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذيرفته است

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت , تعبیر خواب ابرو ریختن

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابروابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیستتعبیر خواب ابرو نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند. نداشتن ابرو تعبیر خواب ابرودر خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت , تعبیر خواب ابرو ریختن

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابروابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعي زينت و وسيله اي براي تعبیر خواب ابروافزودن زيبايي. چنان چه کسي در خواب ببيند که ابروهاي سالم و طبيعي و خوبي دارد که هيچ نقصي در آن نيست نشان آن است که نزد مردم تعبیر خواب ابرومحترم است يا مي شود و اطرافيان عيب او را نمي تعبیر خواب ابروگويند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حيثيت و بيننده خواب است.

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت , تعبیر خواب ابرو ریختن

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

ابروي خودتان : يك منفعت مالي

تعبیر خواب ابروابروهاي بلوطي رنگ : شانس بزرگ

ابروهاي سياه : شادي بزرگ

ابروهاي كلفت : پول

تعبیر خواب ابرو ابروهاي باريك : غم بزرگ

ابروهاي خيلي بلند : خوشبختي در عشق

تعبیر خواب ابرو

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 6 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.