اس ام اس عاشقانه بچه گانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت

بی انصاف چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

خورشید را در آغوش گرفته ای

پاهایت را به بوسه دریا سپرده ای

موهایت را به دست نسیم

چه خوش غیرتـــــــم من !

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

دلى که اندوه دارد

نیاز به شانه دارد نه نصیحت

کاش همه این را مى فهمیدند !

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

مدتـــهاســـت

دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد

تــو بیـــــــا

مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

باید جشن بگیرم

اشک هایم دوباره با من آشتی کرده اند

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

چهار فصل کامل نیست !

هواــے تو ، هوای دیگریست

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

پرستوهای رؤیا هر شب تو را

در چشم من تخم می گذارند

و سحرگاهان فوج فوج

از شاخسار نگاهم به باغ دلم پر می کشی

و مرا چون سازی

از نغمه های شیرین

پر می کنی

دنیای قشنگی دارم

با خیال بیدارت !

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

برای تو میمیرم …

تو وانمود کن که تب کرده ای

همین کافیست …

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

می خواهم بِدهم دنیا را برایم تنگ کنند

به اندازه آغوشت !

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

تــو را که از دلــم کم میکنــم

باقیمانده صفــر میشــود

اس ام اس عاشقانه بچه گانه

SMS Asheghaneh

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.