گلچین زیباترین شعر در مورد پیروزی انقلاب

شعر در مورد پیروزی انقلاب

شعر در مورد پیروزی انقلاب ,شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعری در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب,شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره پیروزی انقلاب,شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر زیبا درباره پیروزی انقلاب,شعر کوتاه درباره پیروزی انقلاب,شعر کوتاه در مورد پیروزی انقلاب,شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعری درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعرهای کودکانه در مورد پیروزی انقلاب,شعر کودکانه در باره پیروزی انقلاب,شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی,اشعار در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره ی پیروزی انقلاب,شعر زیبا در مورد پیروزی انقلاب,شعر پیروزی انقلاب,شعر پیروزی انقلاب اسلامی,شعر پیروزی انقلاب کودکانه,شعر پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر پیروزی انقلاب برای کودکان,شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره پیروزی انقلاب,شعر برای پیروزی انقلاب اسلامی,شعر برای پیروزی انقلاب,شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران,اشعار پیروزی انقلاب اسلامی ایران,آهنگ پیروزی انقلاب اسلامی,اشعار پیروزی انقلاب اسلامی,اشعار پیروزی انقلاب اسلامی,متن شعر پیروزی انقلاب اسلامی,شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب,شعر کودکانه درباره پیروزی انقلاب,شعر کودکانه برای پیروزی انقلاب,شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعری در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران,آهنگ های پیروزی انقلاب اسلامی ایران,دانلود اهنگ پیروزی انقلاب اسلامی ایران,شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی,اشعار در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,شعر در مورد پیروزی انقلاب,شعر درباره ی پیروزی انقلاب,شعر زیبا درباره پیروزی انقلاب,شعر کوتاه درباره پیروزی انقلاب,شعری برای پیروزی انقلاب اسلامی,شعری برای پیروزی انقلاب

شعر در مورد پیروزی انقلاب

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پیروزی انقلاب برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

این بانگ آزادی ست، کز خاوران خیزد

فریاد انسان‌هاست، کزنای جان خیزد

اعلام توفان‌هاست، کز هر کران خیزد

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر در مورد پیروزی انقلاب

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

آتشفشان قهر ملت‌های در بند است

حبل‌المتین توده‌های آرزومند است

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

دشمن بداند ما موج خروشانیم

زاییده بحریم، فرزند توفانیم

در سنگر اسلام، بگذشته از جانیم

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعری در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم

سنگر به سنگر، جان به کف آماده جنگیم

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

تخت شهنشاهان، شد سرنگون از ما

بخت تبهکاران، شد واژگون از ما

دامان آزادی، شد لاله‌گون از ما

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم

ما در پی آسایش و معراج انسانیم

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعر درباره پیروزی انقلاب

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

ما در ره اسلام، پیمان خون بستیم

زنجیر استعمار، مردانه بگسستیم

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

آمده موسم فتح و ایمان

شعله زد بر افق نور قرآن

در دل بهمن سرد تاریخ

لاله سر زد ز خون شهیدان

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

شعر زیبا درباره پیروزی انقلاب

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

لاله‌ها قامت سرخ عشق اند

سرنوشت تو با خون نوشتند

پیکر پاکت ای جان به کف را

از ازل با شهادت سرشتند

پیکر پاکت ای جان به کف را

از ازل با شهادت سرشتند

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

شعر کوتاه درباره پیروزی انقلاب

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده بادا قرآن

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

شعر کوتاه در مورد پیروزی انقلاب

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

مقدمت را اماما شهیدان

با نثار تن خود گشودند

خونشان فرش راه تو بادا

عاشق پاک راه تو بودند

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

آمدی با پیامت خمینی

از رهایی و از غم سرودی

آنکه بر ظلم شب حمله ور شد

ای خمینی تو بودی تو بودی

آنکه بر ظلم شب حمله ور شد

ای خمینی تو بودی تو بودی

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

شعری درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده بادا قرآن

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس

شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد

در دل تار شب ای شهیدان!

دست قهار خلق خداییید

از تبار حسین شهیدید

از دیار عروج و خدایید

شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه

شعرهای کودکانه در مورد پیروزی انقلاب

شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر

در دل تار شب ای شهیدان!

دست قهار خلق خدایید

از تبار حسین شهیدید

از دیار عروج و خدایید

شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز

شعر کودکانه در باره پیروزی انقلاب

شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی

در زمستان بهاران آمد

آدم از قعر دوران آمد

بوی نسل شقایق پیچید

بوی عطر شهیدان آمد

شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام

شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

در زمستان بهاران آمد

آدم از قعر دوران آمد

بوی نسل شقایق پیچید

بوی عطر شهیدان آمد

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده بادا قرآن

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

اشعار در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

خمینی ای امام خمینی ای امام

خمینی ای امام خمینی ای امام

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته ز جان در ره هدف

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

شعر درباره ی پیروزی انقلاب

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

چون نجات انسان شعار توست

مرگ در را ه حق افتخار توست

این تویی این تویی پاسدار حق

خصم اهریمنان دوستدار حق

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

شعر زیبا در مورد پیروزی انقلاب

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

بود شعار تو به راه حق قیام

ز ما تو را درود زما تو را سلام

خمینی ای امام خمینی ای امام

خمینی ای امام خمینی ای امام

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

شعر پیروزی انقلاب

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته ز جان در ره هدف

لرزد از نام تو پایه ی ستم

پشت اهریمنان گشته از تو خم

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

شعر پیروزی انقلاب اسلامی

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

مرز توحید را همچو سنگری

حافظ ملت و دین و دفتری

بود شعار تو به راه حق قیام

ز ما تو را درود زما تو را سلام

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

شعر پیروزی انقلاب کودکانه

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

خمینی ای امام خمینی ای امام

خمینی ای امام خمینی ای امام

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته ز جان در ره هدف

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

شعر پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

چون تو عزم صف دشمنان کنی

ترک سر ترک تن ترک جان کنی

نازم آن عزم دشمن شکار تو

خشم تو قهر تو اقتدار تو

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

شعر پیروزی انقلاب برای کودکان

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

بود شعار تو به راه حق قیام

ز ما تو را درود زما تو را سلام

خمینی ای امام خمینی ای امام

خمینی ای امام خمینی ای امام

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

برخیزید ای شهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیای حق جان فدا

کز قطره قطره‌ی خون پاک شما

می‌روید تا ابد در وطن لاله‌ها

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

شعر درباره پیروزی انقلاب

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

برخیزید رهبر آمد کنون در کنارتان

تا سازد، غرقه در بوسه خاک مزارتان

تا گیرد، خون بهای شهیدان ز اهرمن

باز آمد، رهبر ما پی یاری وطن

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

شعر برای پیروزی انقلاب اسلامی

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

جاویدان زندگی جوشد از خاک هر شهید

تا روید لاله از تربت پاک هر شهید

ای انسان چون شهادت سر آغاز زندگی ست

مرگ سرخ رمز آزادی و راز زندگی ست

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

شعر برای پیروزی انقلاب

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

برخیزید ای شهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیای حق جان فدا

کز قطره قطره‌ی خون پاک شما

می‌روید تا ابد در وطن لاله‌ها

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

در عالم مایه ی سرفرازی شهادت است

پیش ما، مرگ در راه ایمان سعادت است

هر کس او، در ره عدل و دین ره‌ سپر شود

در این ره، گر دهد جان ز کف زنده‌ تر شود

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

اشعار پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

از دشت کربلا هر زمان آید این پیام

در راه عزت و افتخار و شرف قیام

تا انسان تن رها سازد از بند بندگی

عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگی

شعر تکبر , شعر در مورد تکبر , شعر درباره تکبر , شعر در وصف تکبر

آهنگ پیروزی انقلاب اسلامی

شعر تعجب , شعر در مورد تعجب , شعر درباره تعجب , شعر در وصف تعجب

ایران ایران ایران رگبار مسلسل‌ها

ایران ایران ایران رگبار مسلسل‌ها

شعر علاقه , شعر در مورد علاقه , شعر درباره علاقه , شعر در وصف علاقه

اشعار پیروزی انقلاب اسلامی

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

بنگر که همه فریاد

بنگر که همه طوفان

بنگر که همه فریاد

بنگر که همه طوفان

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

اشعار پیروزی انقلاب اسلامی

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

از اشک یتیمانت از خون شهیدانت

از اشک یتیمانت از خون شهیدانت

فردا که بهار آید

صد لاله به بار آید

صد لاله به بار آید

از خون شهیدانت

صد لاله به بار آید

صد لاله به بار آید

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

متن شعر پیروزی انقلاب اسلامی

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

بوی گل سوسن و یاسمن آید

عطر بهاران کنون از وطن آید

جان ز تن رفته باز سوی تن آمد

رهبر محبوب خلق از سفر آمد

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

بگذرد این روزگار،تلخ تر از زهر

بار دگر روزگار چون شکر آید

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

شعر کودکانه درباره پیروزی انقلاب

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید

پرستو به بازگشت زد نغمه امید

به جوش آمد از خون درون رگ گیاه

بهار خجسته‌فال خرامان رسد ز راه

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

شعر کودکانه برای پیروزی انقلاب

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

بیا بیا که شمیم بهار می‏آید

دل رمیده ما را قرار می‏آید

سر از افق بدرآورد صبح آزادی

سرود فتح و ظفر زین دیار می‏آید

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

از ظلمت رمیده خبر می دهد سحر

شب رفت و با سپیده خبر می دهد سحر

در چاه بیم،امید به ماه ندیده داشت

واینک ز مهر دیده خبر می دهد سحر

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

بیا که شد سپری دوره تباهی‏ها

زمان سروری و اقتدار می‏آید

گریخت ظالم و برچیده شد بساط ستم

نهال حق و عدالت به بار می‏آید

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

شعری در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

از اختر شبان، رمه شب رمید و رفت

وز رفته و رمیده خبر می دهد سحر

زنگار خورد جوشن شب ر ا به زهرخند

از تیغ آب دیده خبر می دهد سحر

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

بیا که گر رود اهریمن از وطن بیرون

فرشته از طرف کردگار می‏آید

خوش آمدی به وطن مقدمت گرامی‏باد

صدای هلهله از هر گذار می‏آید

شعر تعهد , شعر در مورد تعهد , شعر در وصف تعهد , شعر درباره تعهد

آهنگ های پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر سنگ , شعر در مورد سنگ , شعر در وصف سنگ , شعر درباره سنگ

باز از حریق بیشه خاکسترین فلق

آتش به جان خریده خبر می دهد سحر

ار غمز و ناز انجم و از رمز و راز شب

بس دیده و شنیده خبر می دهد سحر

شعر قوم لر , شعر در مورد قوم لر , شعر در وصف قوم لر , شعر درباره قوم لر

دانلود اهنگ پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر کبوتر , شعر در مورد کبوتر , شعر در وصف کبوتر , شعر درباره کبوتر

سالگرد انقلاب آمد پدید

انقلابی چون سپیده پرنوید

فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق

فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق

شعر اتفاق , شعر در مورد اتفاق , شعر در وصف اتفاق , شعر درباره اتفاق

شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

شعر تبریک عید نوروز , شعر در مورد تبریک عید نوروز , شعر در وصف تبریک عید نوروز , شعر درباره تبریک عید نوروز

نطع شبق مرصع و خنجر زمردآب

با حنجره بریده خبر می دهد سحر

بس شد شهید پرده شبها شهابها

وآن پرده ها دریده خبر می دهد سحر

شعر ایثار , شعر در مورد ایثار , شعر در وصف ایثار , شعر درباره ایثار

شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی

شعر حاجی , شعر در مورد حاجی , شعر در وصف حاجی , شعر درباره حاجی

انقلابی چون سحر ظلمت شکن

تا به عمق کلبه‏ها پرتوفکن

فجر نورافشانی قرآن و دین

فجر قدرت‏یابی مستضعفین

شعر قناعت , شعر در مورد قناعت , شعر در وصف قناعت , شعر درباره قناعت

اشعار در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

شعر پهلوان , شعر در مورد پهلوان , شعر در وصف پهلوان , شعر درباره پهلوان

آه آن پریده رنگ که بود و چه شد که ا ز او

رنگش ز رخ پریده، خبر می دهد سحر

چاووشخوان قافله روشنان ،امید!

از ظلمت رمیده خبر می دهد سحر

شعر جانباز , شعر در مورد جانباز , شعر در وصف جانباز , شعر درباره جانباز

شعر در مورد پیروزی انقلاب

شعر پشیمانی , شعر در مورد پشیمانی , شعر در وصف پشیمانی , شعر درباره پشیمانی

انقلابی چون شفق سرشارِ خون

گوهر آزادگی را آزمون

فجر عزت، فجر رشد کارها

فجر دیگرگونی معیارها

شعر لاک پشت , شعر در مورد لاک پشت , شعر در وصف لاک پشت , شعر درباره لاک پشت

شعر درباره ی پیروزی انقلاب

شعر فحش , شعر در مورد فحش , شعر در وصف فحش , شعر درباره فحش

این دهه فجر است گویی نوبهار

وین همه مهراست از او یادگار

غصه ها رفتند و افسانه شدند

ناله ها فریاد مستانه شدند

شعر تگرگ , شعر در مورد تگرگ , شعر در وصف تگرگ , شعر درباره تگرگ

شعر زیبا درباره پیروزی انقلاب

شعر پلیس , شعر در مورد پلیس , شعر در وصف پلیس , شعر درباره پلیس

دردهه فجرامتش پیروزشد

ماه بهمن ماه جان افروزشد

فجرگویی نوبهارزندگی

چون چراغی در ره سازندگی

شعر لاف زدن , شعر در مورد لاف زدن , شعر در وصف لاف زدن , شعر درباره لاف زدن

شعر کوتاه درباره پیروزی انقلاب

شعر قناری , شعر در مورد قناری , شعر در وصف قناری , شعر درباره قناری

ماهمه دلداده ی رهبرشدیم

تا ابد او یار و ما یاورشدیم

گفته بودم قصه دارم با شما

قصه ای از ماه بهمن بچه ها…

شعر کویر , شعر در مورد کویر , شعر در وصف کویر , شعر درباره کویر

شعری برای پیروزی انقلاب اسلامی

شعر مترسک , شعر در مورد مترسک , شعر در وصف مترسک , شعر درباره مترسک

آنچه بشنیدید برآیندگان

بازگویید تا بماند همچنان

از نهضت قاطعانه ی روح الله

شد دست ستمگران ز ایران کوتاه

شعر مزاحمت , شعر در مورد مزاحمت , شعر در وصف مزاحمت , شعر درباره مزاحمت

شعری برای پیروزی انقلاب

شعر قورباغه , شعر در مورد قورباغه , شعر در وصف قورباغه , شعر درباره قورباغه

با دست تهی و این همه پیروزی

لا حول و لا قوت الا بالله

شعر پشتکار , شعر در مورد پشتکار , شعر در وصف پشتکار , شعر درباره پشتکار

شعر در مورد پیروزی انقلاب

شعر 22 بهمن , شعر در مورد 22 بهمن , شعر در وصف 22 بهمن , شعر درباره 22 بهمن

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران

اندیشه باور شد، در امتداد باران

شعر آدم برفی , شعر در مورد آدم برفی , شعر در وصف آدم برفی , شعر درباره آدم برفی

شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر تدبر , شعر در مورد تدبر , شعر در وصف تدبر , شعر درباره تدبر

انقلابی پیشرو مانند برق

در شکوهش عقل عالم مانده غرق

فجر جمهوری اسلامی کزان

صدهزاران روزِ روشن شد عیان

شعر تفرقه , شعر در مورد تفرقه , شعر در وصف تفرقه , شعر درباره تفرقه

شعری در مورد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر جذابیت , شعر در مورد جذابیت , شعر در وصف جذابیت , شعر درباره جذابیت

برخیز، که فجر انقلاب است امروز

بیگانه صفت، خانه خراب است امروز

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

از لطف خدا، نقش بر آب است امروز

شعر جرم , شعر در مورد جرم , شعر در وصف جرم , شعر درباره جرم

شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب

شعر ولنتاین , شعر در مورد ولنتاین , شعر در وصف ولنتاین , شعر درباره ولنتاین

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است

روز آمده، تاج لاله بر سر زده است

با آمدن امام در کشور ما

خورشید حقیقت از افق سرزده است

شعر دوری , شعر در مورد دوری , شعر در وصف دوری , شعر درباره دوری

شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی

شعر شکار , شعر در مورد شکار , شعر در وصف شکار , شعر درباره شکار

بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت

بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

شعر جهاد , شعر در مورد جهاد , شعر در وصف جهاد , شعر درباره جهاد

شعر درباره پیروزی انقلاب

شعر ابراز علاقه , شعر در مورد ابراز علاقه , شعر در وصف ابراز علاقه , شعر درباره ابراز علاقه

شب رفت و سرود فجر، آهنگین است

از خون شهید، فجر ما رنگین است

این ملت قهرمان و آگاه و رشید

ثابت قدم است و قاطع و سنگین است

شعر خراسان , شعر در مورد خراسان , شعر در وصف خراسان , شعر درباره خراسان

شعر درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر آذربایجان , شعر در مورد آذربایجان , شعر در وصف آذربایجان , شعر درباره آذربایجان

شب طی شد و روز روشن از راه رسید

خورشید امید شرق، از غرب دمید

عیسای زمان، راز زمین، «روح خدا»

در کالبد مرده، دمی تازه دمید

شعر بخت بد , شعر در مورد بخت بد , شعر در وصف بخت بد , شعر درباره بخت بد

شعر زیبا درباره پیروزی انقلاب

شعر بدقولی , شعر در مورد بدقولی , شعر در وصف بدقولی , شعر درباره بدقولی

این نهضت حق، که خلق ما برپا کرد

نه شرقی‌و غربی است، نه سرخ است و نه زرد

در وسعت و عمق و شور و یک‌پارچگی

زیباتر از این نمی‌توان پیدا کرد

شعر دیوانه , شعر در مورد دیوانه , شعر در وصف دیوانه , شعر درباره دیوانه

شعر کوتاه درباره پیروزی انقلاب

شعر بلوچستان , شعر در مورد بلوچستان , شعر در وصف بلوچستان , شعر درباره بلوچستان

جان‌های جهانیان به لب آمده است

جان در پی حق، داوطلب آمده است

جمهوری اسلامی ما در این قرن

فجری است که در ظلمت شب آمده است

شعر پدر از دست رفته , شعر در مورد پدر از دست رفته , شعر در وصف پدر از دست رفته , شعر درباره پدر از دست رفته

شعر کوتاه در مورد پیروزی انقلاب

شعر بسیج , شعر در مورد بسیج , شعر در وصف بسیج , شعر درباره بسیج

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

شعر بغل , شعر در مورد بغل , شعر در وصف بغل , شعر درباره بغل

شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر جهنم , شعر در مورد جهنم , شعر در وصف جهنم , شعر درباره جهنم

فجر برچیدن بساط زور و زر

شام استبداد آوردن به سر

انقلابی پر زشیران بیشه‏اش

نعره الله اکبر ریشه‏اش

شعر چادر , شعر در مورد چادر , شعر در وصف چادر , شعر درباره چادر

شعری درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شعر بندر انزلی , شعر در مورد بندر انزلی , شعر در وصف بندر انزلی , شعر درباره بندر انزلی

بر ملت تازه رَسته از دام و کمند

آن بردگی گذشته، یارب مپسند

این در که به‌روی ما گشودی از مهر

بار دگر از قهر، خدایا تو مبند

شعر خستگی , شعر در مورد خستگی , شعر در وصف خستگی , شعر درباره خستگی

شعر کودکانه در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

شعر دشمن , شعر در مورد دشمن , شعر در وصف دشمن , شعر درباره دشمن

یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود

و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود

یاد باد آن دل تپیدن‏های مشتاقان یار

و آن عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود

شعر جمکران , شعر در مورد جمکران , شعر در وصف جمکران , شعر درباره جمکران

شعرهای کودکانه در مورد پیروزی انقلاب

شعر در وصف مادر , اشعار در وصف مادر , شعر زیبا در وصف مادر , شعر عاشقانه در وصف مادر

بیا بیا که شمیم بهار می‏آید

دل رمیده ما را قرار می‏آید

سر از افق بدرآورد صبح آزادی

سرود فتح و ظفر زین دیار می‏آید

شعر پل صراط , شعر در مورد پل صراط , شعر در وصف پل صراط , شعر درباره پل صراط

شعر کودکانه در باره پیروزی انقلاب

شعر بخشندگی , شعر در مورد بخشندگی , شعر در وصف بخشندگی , شعر درباره بخشندگی

بیا که شد سپری دوره تباهی‏ها

زمان سروری و اقتدار می‏آید

گریخت ظالم و برچیده شد بساط ستم

نهال حق و عدالت به بار می‏آید

شعر آلزایمر , شعر در مورد آلزایمر , شعر در وصف آلزایمر , شعر درباره آلزایمر

شعر در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

شعر پدربزرگ , شعر در مورد پدربزرگ , شعر در وصف پدربزرگ , شعر درباره پدربزرگ

بیا که گر رود اهریمن از وطن بیرون

فرشته از طرف کردگار می‏آید

خوش آمدی به وطن مقدمت گرامی‏باد

صدای هلهله از هر گذار می‏آید

شعر قفس , شعر در مورد قفس , شعر در وصف قفس , شعر درباره قفس

شعر درباره ی پیروزی انقلاب اسلامی

شعر پدر برای سنگ قبر , شعر در مورد پدر برای سنگ قبر , شعر در وصف پدر برای سنگ قبر , شعر درباره پدر برای سنگ قبر

سالگرد انقلاب آمد پدید

انقلابی چون سپیده پرنوید

فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق

فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق

شعر در مورد پیروزی انقلاب

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.