قاصدک

گلچین زیباترین شعر در مورد پشه

شعر در مورد پشه

شعر در مورد پشه ,شعر درباره پشه,شعر برای پشه,شعر در باره پشه,شعر با پشه,شعر درمورد پشه,شعر با کلمه پشه,شعر با کلمه ی پشه,شعری در مورد پشه,شعری درباره پشه,شعر درباره ی پشه,شعر کودکانه در مورد پشه,شعر مفهومی در مورد پشه,شعرهای کودکانه در مورد پشه

شعر در مورد پشه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پشه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

پشه ز چه یک روز زید، پیل دوصد سال؟

زیرا ز پشه پیلان در رنج و عنااند

عدلی است عطا ز ایزد ما را و ز دوزخ

آنند رها کز در این شهره عطااند

شعر در مورد پشه

بر اوج تختت کاندر او سیمرغ شهپر گم کند

من پشه و از پشه کم کی عرض بال و پرکنم

وحشی چه پیش آرد که آن ایثار راهت را سزد

از مخزن فیضت مگر دامن پر از گوهر کنم

شعر درباره پشه

یا رب تو زمانه را دلیلی بفرست

نمرودانرا پشه چو پیلی بفرست

فرعون صفتان همه زبردست شدند

موسی و عصا و رود نیلی بفرست

شعر برای پشه

آنجا که دوست جلوه طاووس می کند

هر پشه پیش دیده عشاق کرکسی ست

چون گویمش به روی که از نسبت است

دور خط عذار او چو گلیمی بر اطلسی ست

شعر در باره پشه

پیغام عجز سرمه نوا با که میرسد

شاید مگس به پشه رساند طنین ما

حرفی نشد عیان که توان خواند و فهم کرد

بی خامه بود منشی خط جبین ما

شعر با پشه

گر باین آهنگ جوشد نغمه ساز وفاق

صور خواهد چون طنین پشه سرگوشی گرفت

الفت دلها فشار توام بادام داشت

عبرت اینجا باج تنگی از هم آغوشی گرفت

شعر درمورد پشه

هر چند نفس ساز کند صور قیامت

در حوصله های مگس و پشه طنینید

عنقا چه نشان میدهد از شهرت موهوم

چشمی بگشائید که نام چه نگینید

شعر با کلمه پشه

کم همتان بحاصل دنیای مختصر

در صید پشه زحمت شهباز میدهند

ناز غرور شیفته وضع عاجزیست

رنگ شکسته را پر پرواز میدهند

شعر با کلمه ی پشه

خواجه چه دارد زجاه جز دو سه دم کروفر

پشه چو بالش نماند ناز طنین میرود

شیخ گر این سودن است دست تو بر حال ما

آبله سبحه ات از کف دین میرود

شعری در مورد پشه

سر بسجده پیری رسانده ایم که شاید

زنقش پا قدمی چند پیشتر فگنیمش

حریف دعوی دیگر کجاست جرئت (بیدل)

بپای فیل فتد گر به پشه درفگنیمش

شعری درباره پشه

باین گوشی که معنی از تمیزش ننگ میدارد

طنین پشه ئی گر بشنوم الهام میگیریم

زفهم مدعا پردورم افگنده است موهومی همه

با خویش اگر دارم سخن پیغام میگیرم

شعر درباره ی پشه

جوش و خروش عشقیم زیر و بم هوس چیست

هر پشه در طنینش دارد نهنگ هوئی

هستی همان عدم بود نی کیفی و نه کم بود

در هر لب و دهانی من داشته است اوئی

شعر کودکانه در مورد پشه

صور و خروش محشر در گوش عاشقانت

کم نیست گر رساند از پشه ئی طنینی

ما را غرور دانش شد دور باش تحقیق

میخواست این تماشا چشم بخود نبینی

شعر مفهومی در مورد پشه

صبح دلش تا دمید عالم جافی نجست

جیفه نجوید همای پشه نگیرد عقاب

از دل عالم مپرس حالت صبح دلش

بر کر عنین مخوان قصه دعد و رباب

شعرهای کودکانه در مورد پشه

جان ز دست تو ندانم به چه بازی ببرم

پشه آن نیست که بازیچه دهد بازانرا

دل چو دادم بتو عقلم ز کجا خواهد ماند

مال کی جمع شود خانه براندازانرا

شعر در مورد پشه

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد شنبه

شعر با د

شعر در مورد امام جعفر صادق

اشعار پل الوار

اشعار مهدیه لطیفی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.