گلچین زیباترین اشعار عطار نیشابوری

گلچین زیباترین اشعار عطار نیشابوری

اشعار عطار نیشابوری اشعار عطار نیشابوری,اشعار عطار نیشابوری,دیوان اشعار عطار نیشابوری,دیوان اشعار عطار نیشابوری Pdf,کتاب اشعار عطار نیشابوری,شعر عطار نیشابوری,دانلود کتاب دیوان اشعار عطار نیشابوری,دانلود دیوان شعر عطار نیشابوری,دانلود کتاب اشعار عطار …

گلچین زیباترین شعر در مورد چشم زخم

گلچین زیباترین شعر در مورد چشم زخم

شعر در مورد چشم زخم شعر در مورد چشم زخم ,شعر درباره زخم چشم,شعر درباره چشم زخم,شعری در مورد چشم زخم,شعری درباره چشم زخم,شعر چشم زخم,شعر درباره زخم چشم,شعر درباره چشم زخم,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد هزاره

گلچین زیباترین شعر در مورد هزاره

شعر در مورد هزاره شعر در مورد هزاره,شعر در مورد هزاره ها,شعر درباره هزاره ها,شعر درباره هزاره,شعر هزاره گی در مورد مادر,شعر درباره مردم هزاره,شعر هزارگی درباره هزاره,شعر درباره خالق هزاره,شعر هزاره …

شعر در مورد ورزش

شعر در مورد ورزش,شعر در مورد ورزش و سلامتی,شعر در مورد ورزش کودکان,شعر در مورد ورزش و تندرستی,شعر در مورد ورزشکاران,شعر در مورد ورزش صبحگاهی,شعر در مورد ورزش کودکانه,شعر در مورد ورزش برای کودکان,شعر در مورد ورزش باستانی,شعر در مورد ورزش کشتی,شعر درباره ورزش و سلامتی,شعر درباره ی ورزش و سلامتی,شعر درمورد ورزش سلامتی,شعر های کودکانه در مورد ورزش,شعر درباره ورزش و تندرستی,شعر درباره ی ورزش و تندرستی,شعر درباره ورزشکاران,شعر درباره ورزش صبحگاهی,شعر درباره ورزش کودکانه,شعری کودکانه در مورد ورزش,شعر درباره ورزش برای کودکان,شعر درباره ورزش کشتی

شعر در مورد ورزش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ورزش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

حــاش لله کـه من از تــیر بگــردانـم روی
گر بدانم که از آن دست و کمان می‌آید

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد ورزش

فــراغ دلت هست و نیروی تــن
چو میدان فراخ است گـــویی بزن

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد ورزش و سلامتی

خواهم انـدر پـایش افتادن چـو گـوی
ور بــه چــوگانم زنـد هــیچش مـگــوی

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد ورزش کودکان

چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را؟
چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر در مورد ورزش و تندرستی

دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست
خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر در مورد ورزشکاران

به هر کویی پری رویی به چوگان می‌زند گویی
تو خود گوی زنخ داری بسازاز زلف چوگانی

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر در مورد ورزش صبحگاهی

به کشتی و نخجیر و آماج وگوی
دلاور شود مرد پرخاش جوی

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر در مورد ورزش کودکانه

در آبی که پیدا نگردد کنار
غرور شناور نیاید به کار

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد ورزش برای کودکان

سعدیا صاحب دلان شطرنج وحدت باختند
رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد ورزش باستانی

زمانی درس و بحث و علم و تنزیل
که باشد نفس انسان را کمالی
زمانی شعر و شطرنج و حکایت
که خاطر را بود دفع ملالی
خدای است آنکه ذات بی مثالش
نگردد هرگز از حالی به حالی

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر در مورد ورزش کشتی

یکی طفل برگیرد از رخش، بند
نیاید به صد رستم اندر کمند

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر درباره ورزش و سلامتی

به پرخاش جستن چو بهرام گور
کمندی به کتفش بر، از خام گور
در آمد نمدپوش چون سام گْرد
به خم کمندش در آورد و برد

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره ی ورزش و سلامتی

مرد اگر شیر در کمند آرد
چون کمندش گرفت مسکین است

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر درمورد ورزش سلامتی

غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود
عجب فتادن مرد است در کمند غزال

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر های کودکانه در مورد ورزش

یه روز دیگه شروع شده باز

بچه ها بیاین، ای گلهای ناز

بازم دوباره، وقتِ ورزشه

یک و دو و سه مثل همیشه

بشین و پاشو دستها به جلو

عقب نمونی زود باش بدو

ورزش بکنی شاداب می مونی

مریض نمی شی خواب نمی مونی

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعر درباره ورزش و تندرستی

حالا بشین ، پا شو بخند

یک که می گم دستا جلو

دو که می گم دستا عقب

سه که می گم بشین پاشو

چهار که می گم کمر بچرخ

پنج که می گم تمرین گریه

شش که می گم تمرین خنده

هفت که می گم خنده و گریه

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

هشت که می گم یه قدم این ور

نه که می گم یه قدم اون ور

ده که می گم این ور و اون ور

حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر درباره ی ورزش و تندرستی

یک کــــه می گــم دستـا بـــالا ،1 ، 2، 3، 4

 دو که می گم دست راست بالا ، 1 ، 2، 3، 4

 سه که می گم دست چپ بـالا، 1 ، 2، 3، 4

 چهار که می گـم بپـــــــر بالا ،1 ، 2، 3، 4

 با شماره پنج به راست، باشماره شش به چپ

 هفت که میگم کمر به راست ،هشت که می گم کمر به چپ

 با شماره نه بشین ، بــــــا شماره ده پا شـــو

 دستامونو می بریم بالا با هم دیگه می کنیم دعا

 شکر خدای کریم ،‌ خدای خوب و رحـیـــــم

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره ورزشکاران

موشه ایستاده روی دو زانو

پاشنه ها ، پا ها پهلو به پهلو

بعدش می شینه روی پاشنه ها

دو تا دستاش هم به روی پا ها

آروم و آروم می یاره جلو

بالا تنه و سر خودشو

وقتی که سرش میره به پایین

دستاش به جلو به روی زمین

با هر نفسی میره پایین تر

زانوهاش به سینه اش میشه نزدیک تر

پیشونیش کجاس روی زمینه

حالا به فکر خوابی شیرینه

دستا به عقب کنار پاها

شانه هایش را می کنه رها

موشه خوابیده خواب خوش دیده

وقت بیداریش حالا رسیده

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر درباره ورزش صبحگاهی

روی زمین می شینی پاها باز و کشیده

پشتت باید صاف باشه نه دولا نه خمیده

ساق پاهاتو بگیر با هر دو دست محکم

حالا آروم و کم کم زانو ها تو بکن خم

باید به هم بچسبن کف هر دو تا پا ها

بگیر با هر دو دستت پنجه ی هر دو پا را

فکر کن یه پروانه ای میون پیله تنها

دلت می خواد رها شی پر بزنی تو هوا

زانو هاتو مثل بال بالا و پایین ببر

توی خیال خودت یه روی گل ها بپر

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر درباره ورزش کودکانه

ای بچه های با نظم

همه بیاین توی صف

پاشوپاشو ورزش کن

تنبلی رو ولش کن

نرمش بکن پویا باش

ازتنبلی جدا باش

حالا بزن تو در جا

با اون پاهای زیبا

حالا بشین وپاشو

درحرکات کوشاشو

حالا بایست توثابت

یک ایست خوب وجالب

درجابزن ببینم

افسردگی نبینم

یه گردش به راست

گردش بعدی به چپ

بپانیفتی عقب

حالا دوباره درجا

با اون پاهای زیبا

نرمش بکن پویا باش

از تنبلی جدا باش

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعری کودکانه در مورد ورزش

می خوام که سالم  باشم همیشه

آدمِ سالم تنبل نمیشه

ورزش  می کنم  سالم بمونم

ورزش رو یک کا  رِ خوب  می دونم

یک و دو و سه   ازخواب بیدارشو

چار و پنج و شش   بشین و پاشو

هفت و هشت و نه   وانستا بدو

ورزش کن ورزش  سلامت باشی

توی زندگیت     موفق باشی

یه بچه ی خوب  ورزش  میکنه

همیشه سعی  و کوشش می کنه

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر درباره ورزش برای کودکان

 به ورزش گرای و سرافراز باش

که فرجام سستی سرافکندگی است 

ز ورزش میاسای و کوشنده باش   

که بنیاد گیتی به کوشندگی است

شعر در مورد ورزش

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 2 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.