گلچین زیباترین شعر در مورد برکه

گلچین زیباترین شعر در مورد برکه

شعر در مورد برکه شعر در مورد برکه ,شعر درمورد برکه,شعری در مورد برکه,شعر در مورد برکه,شعر نو درمورد برکه,شعر درباره برکه,شعری درباره برکه,شعر زیبا درباره برکه,شعر درباره ی برکه,شعر برکه,شعر برکه …

گلچین زیباترین شعر در مورد کنکور

گلچین زیباترین شعر در مورد کنکور

شعر در مورد کنکور شعر در مورد کنکور,شعر طنز در مورد کنکور,شعر درباره کنکور,شعری در مورد کنکور,شعر در مورد قبولی کنکور,شعر های طنز در مورد کنکور,شعر طنز درباره کنکور,شعری درباره کنکور,شعر درباره …

اشعار فاضل نظری ؛ درباره عشق و زندگی و دوست

اشعار فاضل نظری ؛ درباره عشق و زندگی و دوست

اشعار فاضل نظری در این مطلب از سایت تفریحی جسارت گزیده ای از بهترین اشعار فاضل نظری را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم.در ادامه توضیحاتی در مورد این شاعر گرانقدر و …

شعر در مورد هنر و هنرمند

شعر در مورد هنر و هنرمند

در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد هنر و هنرمند برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است

شعر در مورد هنر و هنرمند

مجنون چه هنر کرد در آن قصه ؟ مرا باش

با طرفه جنونی که به افسانه نگنجد

شعر درباره هنر و هنرمند

حاصلی از هنر عشق تو جز حِرمان نیست

آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست

شعری در مورد هنر و هنرمند

ای عروس هنر از بخت شکایت منُما

حجله حسن بیارای که داماد آمد

شعر در وصف هنر و هنرمند

تنهایی ِ یک درختم

و جز این‌ام هنری نیست

که آشیان تو باشم!

شعری در وصف هنر و هنرمند

با هرکه توانسته کنار آمده دنیا

با اهل هنر؟ آری! با اهل نظر؟ نه!

بد خلقم و بد عهد زبانبازم و مغرور

پشت سر من حرف زیاد است مگر نه؟

شعر هنر و هنرمند

 ای فزاینده مقام هنر

نام تو جاودان چو نام هنر

شعر درباره هنر و هنرمند

 گر فلاطون را هنر نفریفتی

نوحه کردی بر هنر بگریستی

شعر در وصف هنر و هنرمند

 هنر فراوان دارد ملک، خدای کناد

که باشد از هنر وعمر خویش برخوردار

شعر در مورد هنر و هنرمند

 اگر این است فضل اهل هنر

خنکا آن کسی که بی هنر است

شعری در مورد هنر و هنرمند

 فضیلت و هنر، ای بی هنر، نمود مرا

جلیس بزم بزرگان و همسر شاهان

شعری در وصف هنر و هنرمند

 صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا

صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه

شعر هنر

 گر دوستان به علم و هنر تکیه کرده اند

ما را هنر نداده خدا جز توکلی

شعر هنری

 از قبول نظر عشق شود عیب هنر

ورنه جز بی هنری هیچ هنر نیست مرا

شعر هنرمند

 در مقامی که سخن از هنر و عیب کنند

عیب خود فاش نمودن هنر مردان است

شعر هنر گام زمان

 امیدها به هنر داشتم، ندانستم

که بخت سبز بر آیینه هنر زنگ است

شعر هنری زغیب

 ستم به قدر هنر می کشند اهل هنر

به شاخ، سنگ به اندازه ثمر ریزد

شعر هنر عشق

 زعیب خویش هنر نیست چشم پوشیدن

که پرده پوشی عیب کسان هنر باشد

شعر هنر نزد ایرانیان است

 بود به قدر هنر داغهای محرومی

فریب شهرت بی حاصل هنر نخوری

شعر هنری کوتاه

 جهان هنر دایم آباد باد

از آن معدن فضل و کان هنر

شعر هنرمندان

 مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر

عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند

شعر هنرواندیشه

 گر ترک یک هنر بکند مرد طبع او

مشغول کار دیگر گشت و دگر هنر

شعر هنری زیبا

 گر روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد

سودای دگر دارد سودای سر روزه

شعری هنری

 یا من از خیل چارپایانم

یا طبیبان از هنر عاری

شعر های هنری

 موشکافی هنر نمی باشد

چشم از عیب دوختن هنرست

شعر در مورد سگ اصحاب کهف

آهنگ سگ، ترانه ی سگ، گــوشهای سگ

این روزها سلیقه ی اهل هنـــر سگی ست

بار کج نگاه شما بر دلم بس است

باور کنید زندگی باربر سگی ست

شعر طنز حوزه هنری

 هنر دیگران ندیدن، عیب

دیدن عیب خویشتن هنرست

شعر هنری

 خلق نیکو عیب را سازد هنر

خامی عنبر کمال عنبرست

شعر هنری میشو

 دارد هنر و هزار دولت

افسوس که آن دگر ندارد

شعر بی هنری

 کاین بزرگان هنر شناسانند

ناقدانند و زر شناسانند

شعر درباره هنرمند

 آن خداوند هنر، و آن نامور استاد رفت

خامه خون گرید، که استاد هنر بهزاد رفت

شعر من هنرمندم

 صائب فکند اگر چه هنر نان من به خون

رغبت همان به کسب هنر می شود مرا

شعر درباره هنرمندان

 مگذر از کسب هنر صائب که از راه هنر

می گذارد شاه را شهباز پا بر روی دست

شعر برای هنرمند

 زخم از هنر همیشه به صاحب هنر رسد

چون خانه صدف که به آب از گهر رسد

شعر برای هنرمندان

 هیچ کس نیست که بر داغ هنر ناخن نیست

چه ضرورست که ما داغ هنر تازه کنیم

شعر دستان هنرمند

 تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید

بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری

شعر مرگ هنرمند

 ای دل برای دلخوشی زر و هنر چون می کشی

دیدی تو از زر و هنر بی خسف یک قارون خوش

شعر حسن هنرمندی

 روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک

لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست

شعر دانی که رسیدن هنر گام زمان است

 اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست

زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست

شعر هنر گام زمان هوشنگ ابتهاج

 قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

قصائد هنری زغیب

 حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

شعر هنر عشق ورزیدن

 روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد

شعر در مورد هنر عشق

 ای عروس هنر از بخت شکایت منما

حجله حسن بیارای که داماد آمد

شعر هنر نزد ایرانیان است و بس

 هنر بی عیب حرمان نیست

لیکن ز من محرومتر کی سائلی بود

شعر هنر نزد ایرانیان است و بس عبید زاکانی

 دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

شعر کامل هنر نزد ایرانیان است و بس

 تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

متن شعر هنر نزد ایرانیان است و بس

 شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش

گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم

متن کامل شعر هنر نزد ایرانیان است و بس

 ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است

چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم

معنی شعر هنر نزد ایرانیان است و بس

 آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

شعر کوتاه هنر

 گر در سرت هوای وصال است حافظا

باید که خاک درگه اهل هنر شوی

شعر در مورد هنرمندان

 هزار سلطنت دلبری بدان نرسد

که در دلی به هنر خویش را بگنجانی

شعر سنگ قبر هنرمندان

 خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا

ای جلال تو به انواع هنر ارزانی

شعر در وصف هنرمندان

 با اهل هنر گوی گریبان بگشای

وز نااهلان تمام دامن درکش

شعر سنگ قبر هنرمندان زن

ای که از کلک هنر، نقش دل انگیز خدایی

حیف باشد مه من کاین همه از مهر جدایی

شعر طنز قطعه هنرمندان

زمانه از تو هزاران شبیه ساخته است

هنر شناسم و شبه هنر ، نمی خواهم

شعر هنرمندانه

شاید قلم فرشچیان معجزه ای کرد

«بازار هنر» چند صباحی ست کساد است!

شعر سنگ مزار هنرمندان

با هرکه توانسته کنار آمده دنیا

با اهل هنر؟آری! با اهل نظر ؟نه!

شعر در مورد هنر

موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است

بگذارگفتگو به زبان هنر شود

شعر در مورد هنرمند

غارتم کرده ای و خنده کنان می گویی

صید دل از کف یک سنگ هنر می خواهد

شعر در مورد هنر و هنرمند

عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر

عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم

شعر در مورد هنرمندان

عکس من است این عکس،عکاس کم هنر نیست

حتی منِ من از من ، این گونه با خبر نیست!

شعر در مورد هنر ایرانی

وصف تو کار کسی نیست بجز “حافظ” و من

عاشقی اهل دل و اهل هنر میخواهی…

شعر در مورد هنر خوشنویسی

نداشتیم هنر جز به بوم چنگ زدن

به عکس های سیاه و سفید رنگ زدن

شعر در مورد هنر اصفهان

هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است

همه تا دامنه‌ی کوه تحمل دارند

شعر در مورد هنر معماری

به استناد چشم تو غزل گل از گلش شکفت

دِرام رنگ عشق شد و آفریده شد هنر

شعر در مورد هنر نقاشی

بر لبم فریادها بود ای هنر پرور زمان

روح خاموش مرا، از نو سخن پرداز کن

شعر در مورد هنر موسیقی

اغلب فکر می کنیم

اینکه به یاد کسی هستیم

منتی است بر گردن آن شخص

غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم

این هنر اوست نه ما

به یاد ماندنی بودن

بسیار مهمتر از به یاد بودن است

شعر در مورد مرگ هنرمند

به پیری خو می‌گیرم

به دشوارترین هنر دنیا

کوبه ای به در برای آخرین بار

و جدایی بی انتها

شعری در مورد هنر

با اهل وفا و هنر افزون شود و کم

مهر تو و بی‌مهری گردون نه و هرگز

شعر زیبا در مورد هنر

فکر می کنم که خدا

سه چیز را با ذوق بیشتری آفریده

زن ، هنر و عشق

اما در عجبم که

 تو را با چه شور و حالی آفریده

زنِ هنرمندِ عاشق

شعر درباره هنر و هنرمند

چه صدف ها که به دریای وجود

 سینه هاشان ز گهر خالی بود

ننگ نشناخته از بی هنری

 شرم ناکرده از این بی گهری

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 23 مرداد 1398

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.