گلچین زیباترین شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس

گلچین زیباترین شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس

شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس شعر در مورد حضرت ابوالفضل,شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس,شعر در مورد حضرت ابوالفضل ترکی,شعر کوتاه ترکی در مورد حضرت ابوالفضل,شعر ترکی در مورد شجاعت حضرت …

گلچین زیباترین شعر در مورد برکه

گلچین زیباترین شعر در مورد برکه

شعر در مورد برکه شعر در مورد برکه ,شعر درمورد برکه,شعری در مورد برکه,شعر در مورد برکه,شعر نو درمورد برکه,شعر درباره برکه,شعری درباره برکه,شعر زیبا درباره برکه,شعر درباره ی برکه,شعر برکه,شعر برکه …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم شراره

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم شراره

شعر در مورد اسم شراره شعر در مورد اسم شراره ,شعر نو در باره اسم شراره,شعر درباره اسم شراره,شعر برای اسم شراره,شعری برای اسم شراره,شعر با اسم شراره,شعر درباره اسم شراره,شعر نو …

شعر در مورد سفید شدن مو

شعر در مورد سفید شدن مو,شعر درباره سفید شدن مو,شعر سفید شدن مو,شعر سفید بودن مو,شعر در وصف سفید شدن مو,شعر برای سفید شدن مو,شعر در مورد سفید شدن مو سر,شعر در مورد سفید شدن موها,شعر درباره سفید بودن مو,شعر درباره پیری و سفید شدن مو

شعر در مورد سفید شدن مو

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد سفید شدن مو برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 دل از سفید گشتن مو ناامید شد

عالم سیه به چشمم ازین پی سفید شد

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر در مورد سفید شدن مو

 یکسر مو دلت سفید نگشت

هیچ مو در تنت سیاه نماند

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر درباره سفید شدن مو

 ای از فروغ روی تو خورشید رو سفید

شب را به جنب طره تو گشته مو سفید

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر سفید شدن مو

 مرگ را آماده شو هرگاه گردد مو سفید

زندگی بر طاق نسیان نه چو شد ابرو سفید

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر سفید بودن مو

 طفلی چه ممکن است رود از مزاج شیخ

هر چند مو سفید کند پیرزاده است

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر در وصف سفید شدن مو

 ای غافل از نهایت تا کی غم بدایت

مو هم سفید کردی در انتظار طفلی

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر برای سفید شدن مو

 چو مو سفید شود، دست از خضاب بشوی

نهان مکن به شب تیره، صبح انور را

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در مورد سفید شدن مو سر

 چو مو سفید شد استادگی گرانجانی است

سفر به روشنی ماهتاب باید کرد

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر در مورد سفید شدن موها

 چو مو سفید شود بر مدار سر ز سجود

نماز فوت درین صبحگاه نتوان کرد

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر درباره سفید بودن مو

 تن شده چون موی ز بیم و امید

مو شده از ظلمت هستی سفید

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر درباره پیری و سفید شدن مو

 یک سر مو تیرگی موی سفید از دل نبرد

شد ز سوهان بیش ناهمواری این انگاره را

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر در مورد سفید شدن مو

 ریش مردک شد سفید و ماند از آن ده مو سیه

گوید او هست این دو رنگ از ریش خود گیرد کلاغ

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر درباره سفید شدن مو

 مویم آخر جز از سپید نگشت

گر چه اول جز از سیاه نرست

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر سفید شدن مو

 موی و رویم سپید گشت و سیاه

روی شد موی و موی شد رویم

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر سفید بودن مو

 مصلحت هست وقف موی سپید

هر سری فکر صندلی دارد

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر در وصف سفید شدن مو

 کنون گشت موی سیاهم سپید

ز عمر گرامی شدم ناامید

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر برای سفید شدن مو

 رست چون موی سیه، موی سپید

چه خبر داشت که دارند اکراه

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر در مورد سفید شدن مو سر

 عودم چو نبود چوب بید آوردم

روی سیه و موی سپید آوردم

 چون خود گفتی که ناامیدی کفرست

فرمان تو بردم و امید آوردم

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر در مورد سفید شدن موها

 آه ازین پیشم نیامد موی پیری در نظر

چون علم کردم نگون دیدم که شد پرچم سپید

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر درباره سفید بودن مو

 از اهل جاه ناز جوانی نمیرود

چینی چه ممکن است کند موی سر سپید

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر درباره پیری و سفید شدن مو

 شب پرده دار صبح قیامت نمیشود

موی سپید چند بصنعت سیه کنید

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در مورد سفید شدن مو

 موی سیهم گشت سپید از غم رویش

در حلقه مویش به همان روز سیاهم

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر درباره سفید شدن مو

 موی بر سر شد سپید و روی من بگرفت چین

از فراق دلبری کاسدکن خوبان چین

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر سفید شدن مو

 من نه به وقت خویشتن پیر و شکسته بوده ام

موی سپید می کند چشم سیاه اکدشان

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر سفید بودن مو

 فلک به موی سپید و تن تکیده مرا خواست

که دوک و پنبه برازد به زال پشت خمیده

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر در وصف سفید شدن مو

 ای سیم تن سیاه گیسو

کز فکر سرم سپید کردی

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر برای سفید شدن مو

 پیری زپرافشانی فرصت خبرم کرد

شد موی سپید آب بغربال نمودن

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر در مورد سفید شدن مو سر

 موی سپید پنبه گوش کسی مباد

در خواب سیر صبح بناگوش کرده ئی

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر در مورد سفید شدن موها

 موی سپید، آیت پیری است در جهان

گوش تو، از سپیدی مو شکوه ها شنید

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر درباره سفید بودن مو

 موی سپید را، فلکم رایگان نداد

این رشته را به نقد جوانی خریده ام

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر درباره پیری و سفید شدن مو

 سیاهکاری ما، کم نشد ز موی سپید

بترک خواب نگفتیم و صبحدم خندید

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر در مورد سفید شدن مو

 موی سیهم سفید کردی به کرم

با موی سفید رو سیاهم نکنی

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر درباره سفید شدن مو

 شد موی سفید و من رها کرده نیم

در نامه خود بجای یک موی سفید

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر سفید شدن مو

 پیری وداع عمر سبکبال وانمود

موی سفید آب بغربال وانمود

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر سفید بودن مو

 مدار دست ز اصلاح خود به موی سفید

که دل سفید چو گردید صبح امیدست

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر در وصف سفید شدن مو

 موی تو سفید گشت، بنمای

باری که ازین شکوفه بستی

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر برای سفید شدن مو

 گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر در مورد سفید شدن مو سر

 موی پیری بسکه در سامان تجهیز فناست

تا کفن گردد سفید ایجاد صابون میکند

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد سفید شدن موها

 گر فیض اشک حاصل موی سفید نیست

از شیر صبح بوی چه روغن شنیده اند

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر درباره سفید بودن مو

 موی سفید تا کند خشت بنای فرص

ت سیلست آنچه بر خویش تل کرده است برفم

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره پیری و سفید شدن مو

 موی سفید گل کرد آماده فنا باش

یعنی سواد این شهر برده است آب نیمی

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر در مورد سفید شدن مو

 گر از دمیدن موی سپید، بر سر خلق

زمانه، آیت پیری پدید گرداند

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درباره سفید شدن مو

 موی سپید، آیت پیری است در جهان

گوش تو از سپیدی مو شکوه ها شنید

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر سفید شدن مو

 با دوک خویشتن، پیرزنی گفت وقت کار

کاوخ! ز پنبه ریشتنم موی شد سفید

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر سفید بودن مو

 تو چه میدانی چها بر من رسید

موی من شد زین سیهکاری سفید

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر در وصف سفید شدن مو

 مشو به موی سفید از فریب غفلت امن

که خواب های گران در سحر شود پیدا

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر برای سفید شدن مو

 صفای موی سفید از سیاه کمتر نیست

چه نسبت است به عنبر، بهار عنبر را؟

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر در مورد سفید شدن مو سر

 ز ابر رحمت حق نامه اش سفید شود

کسی که در گرو می کند کتاب مرا

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر در مورد سفید شدن موها

 چندان که موی بیش ز پیری شود سفید

کوته شود امید چو شمع سحر مرا

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر درباره سفید بودن مو

 موی سفید، عمر سبکرو چه می کند؟

حاجت به تازیانه ندارد سمند ما

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر درباره پیری و سفید شدن مو

 موی سفید، غفلت ما را زیاده کرد

این تازیانه شد رگ خواب سمند ما

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر سفید شدن مو

 موی سفید هیچ کم از جوی شیر نیست

در کام آرزوی دل طفل خوی ما

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر درباره سفید شدن مو

 موی سفید ریشه طول امل بود

در شوره زار بیش بود موجه سراب

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر سفید بودن مو

 می کند کار نمک با دیده ها موی سفید

خواب آسایش درین مهتاب کردن مشکل است

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر در وصف سفید شدن مو

 هر رگی در پیکر زار من از موی سفید

چون چراغ صبحدم بر زندگی لرزان شده است

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر برای سفید شدن مو

سر بگذار بر دامن‌َم

این دست ها

مهربانی را به موهای‌َت

بدهکار ست …

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر در مورد سفید شدن مو سر

فکر کن موی تو در باد پریشان باشد

جاده و منظره و نم نم باران باشد

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر در مورد سفید شدن موها

در هجر چنان گشتم ناچیز که گر خواهد

زلفت به سر یک مو در شانه کند ما را

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر درباره سفید بودن مو

ای شمس تبریزی بگو شرح معانی مو به مو

دستش بده پایش بده چون صورت سر ساختی

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر درباره پیری و سفید شدن مو

به موهایت سنجاق بزن

باد

تحمل این همه پریشانی را ندارد

من به باد سوء ظن دارم

به تو که می رسد

نسیم می شود…

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر در مورد سفید شدن مو

معمای پیچیده ای ست

موهای تاب خورده ات

در میان باد

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر درباره سفید شدن مو

زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است

من که هیچ… آینه ی خانه به رقص آمده است

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر سفید شدن مو

یـک تـار مــوی تو بــر ایـن جهان نـخـواهـم داد

ایــن گـنج شایـگان زکـفم رایگان نخواهـم داد

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر سفید بودن مو

یک شبی گیسوی مشکین تودیدم درخواب

خواب آن یک شبه یک عمر پریشانم کرد

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر در وصف سفید شدن مو

اینک کدام باد 

بوی تنش را 

می آرد از میانه ی انبوه گیسوان پریشانت

که شهر به گونه ی ما

در خون سرخ نشسته است …؟

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر برای سفید شدن مو

خواستم دست به مویش ببرم خواب شود

عطر گیسوش چنان بود که بی هوشم کرد.

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر در مورد سفید شدن مو سر

عشق

مثل رد دست تو روی هواست

نمی توانم به کسی ثابتش کنم

یا نشانش دهم

حالم که خوب است

یعنی دستانت از شب گیسوانم عبور کرده است

گیسوانم نفس می کشند

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر در مورد سفید شدن موها

دست هایت را دور من گره بزن

مرا وادار به گفتن نامت کن

مثل نخی که دانه های تسبیح را

دور هم جمع کرده،

بغلم کن

من مقصدم گیسوت نباشد

همه ی دوستت دارم هایم می ریزند

گم می شوند.

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر درباره سفید بودن مو

گیسوی تو بازیچه ی

 انگشت نسیم

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر درباره پیری و سفید شدن مو

پریشان کن سر زلف سیاهت شانه‌اش بامن

سیه زنجیر گیسو باز کن دیوانه‌اش با من

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد سفید شدن مو

بستن زلف رها سنگدلی می‌ خواهد

دل شکستن همه‌جا سنگدلی می‌ خواهد

شعر در مورد سفید شدن مو

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 8 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.