گلچین زیباترین شعر در مورد جوانی و پیری

گلچین زیباترین شعر در مورد جوانی و پیری

شعر در مورد جوانی و پیری شعر در وصف جوانی و پیری,شعر در مورد جوانی و پیری,شعر درباره جوانی و پیری,شعری در مورد پیری و جوانی,شعر درباره ی جوانی و پیری,شعر در …

گلچین زیباترین شعر در مورد تسلیت مادر

گلچین زیباترین شعر در مورد تسلیت مادر

شعر در مورد تسلیت مادر شعر در مورد تسلیت مادر ،شعر درباره تسلیت مادر،شعر برای تسلیت مادر،شعر برای تسلیت مادر،شعری برای تسلیت مادر،شعر تسلیت برای مادربزرگ،شعر برای تسلیت مرگ مادر،شعر برای تسلیت …

گلچین زیباترین شعر در مورد ارث

گلچین زیباترین شعر در مورد ارث

شعر در مورد ارث شعر در مورد ارث ،شعر در مورد ارث و میراث،شعر در مورد ارث پدر،شعری در مورد ارث،شعر درباره ارث،شعری درباره ارث،شعر درباره ارث و میراث،شعر ارث پدر،شعر ارث …

شعر در مورد ثمین

شعر در مورد ثمین,شعر درباره ثمین,شعر در وصف ثمین,شعر ثمین,شعر ثمین باغچه بان,شعر با ثمین,شعر ثمین,شعر برای ثمین,شعر های ثمین باغچه بان,شعر نو ثمین,شعر با کلمه ثمین,شعر ثنا و ثمین,اشعار ثمین باغچه بان,شعر عروسک جون ثمین باغچه بان,ابیات شعر ثمینه,شعر درر ثمینه,بیت شعر ثمین,شعری برای ثمین

شعر در مورد ثمین

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ثمین برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شعری که دل انگیزد چون درّ ثمین باشد

شعر در مورد ثمین

ثمینم دختر زیبای منی

دخترم نوگل من درچمنی

دخترم دوره اندوه گذشت

غم سنگین چنان کوه گذشت

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر درباره ثمین

 فضای سینه ام منزلگه دوست

درون این صدف در ثمین است

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر در وصف ثمین

 حسرت ترتیب عقد گوهر کلکش

در ثمین کرده اشک در ثمین را

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر ثمین

 نیز در ثمین مخوانش دگر

پایه نازلش مکن تعیین

 زان که تا بنگری بگیرد از او

عرصه روزگار در ثمین

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر ثمین باغچه بان

 گنجی است نهان درین خرابه

دری است ثمین درین خزانه

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر با ثمین

 هیچ عاقل افکند در ثمین

در میان مستراحی پر چمین

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر ثمین

 تا حدیث تو نمود اهل معانی را

روی رخنه در قیمت درهای ثمین آوردند

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر برای ثمین

 چیده گوش از نطق تو در ثمین

دیده چشم از کلک تو سحر حلال

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر های ثمین باغچه بان

 چون رای زند در امور ملک

بحر سخنش را گهر ثمین

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر نو ثمین

 بحر طبع تو کرده مالامال

درج نطق ترا به در ثمین

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر با کلمه ثمین

 نیز در ثمین مخوانش دگر

پایه نازلش مکن تعیین

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر ثنا و ثمین

 نیست غواص و برکشد هردم

نوکش از بحر غیب در ثمین

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

اشعار ثمین باغچه بان

 شاها ز خزانه تو ریحان و سمین

دارند نهان ذخیره درهای ثمین

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر عروسک جون ثمین باغچه بان

 شاهان ممالک تو مودود و معین

دارند خزانها نهان در ثمین

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

ابیات شعر ثمینه

 در چارسوی آفاق بالفعل این منادیست

لعل خوشاب باکیست در ثمین که دارد

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر درر ثمینه

 دست کمال بر کمر آسمان نشاند

آن گوهر ثمین که در این خاک توده بود

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

بیت شعر ثمین

 حکایت لبت اندر دهان نمی گنجد

لب و دهان نتوان گفت در درج ثمین

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعری برای ثمین

 لفظ تو گوهری است که در رشته خرد

دارد هزار دانه در ثمین، ثمن

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر در مورد ثمین

 سالها غواص شد در بحر فکرت تابیافت

آسمان از بهر زیب افسراین در ثمین

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر درباره ثمین

 گر جهان پاکیزه گوهر بودی و جوهرشناس

خود نکردی ریسمان در گردن در ثمین

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر در وصف ثمین

 پادشاها بنده از بهر نثار آورده است

دامنی در بردرت وانگه چه درهای ثمین

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر ثمین

 گهرهای ثمین با خویش بردن

به گوهر کار خود از پیش بردند»

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر ثمین باغچه بان

 تو درج گوهری سر ناگشوده

در و دری ثمین کس نابسوده

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر با ثمین

 تا ترا روشن شود در کافری در ثمین

بت پرستی پیشه گیر اندر میان بتکده

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر ثمین

 خرمهره وار جوهر دل را که هست فرد

بر ریسمان مبند که در ثمین تویی

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر برای ثمین

 چو از توسیف فرغانی سخن راند

همه آفاق پر در ثمین کرد

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر های ثمین باغچه بان

 لعل لب تو گنج گهر را بها شکست

خرمهره را چه قیمت در ثمین بود

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر نو ثمین

 آه باشد به ز زلف عنبرین عشاق را

اشک باشد بهتر از در ثمین عشاق را

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر با کلمه ثمین

 دیدن روی عرقناک تو در بزم شراب

چون صدف سازد پر از در ثمین آیینه را

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر ثنا و ثمین

 در قیامت دل پر آبله دارد صائب

دست هر کس صدف در ثمین است اینجا

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

اشعار ثمین باغچه بان

 چون پرده های دیده یعقوب شد سفید

تا شد صدف ز صحبت در ثمین جدا

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر عروسک جون ثمین باغچه بان

 در خون باده چند روم، چون نمی رود

گرد یتیمی از رخ در ثمین در آب

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

ابیات شعر ثمینه

 عیان بود رگ جان از صفای پیکر تو

به رنگ رشته که از گوهر ثمین پیداست

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درر ثمینه

 رزق من از شاهراه گوش درآید

روزی من چون صدف ز در ثمین است

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

بیت شعر ثمین

 عشق بی پرده شود حسن چو در پرده رود

در صدف در ثمین جلوه دیگر دارد

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعری برای ثمین

 دهن خویش مکن باز به دریا صائب

که غذای صدف از در ثمین می باشد

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر در مورد ثمین

 پاک کن از سخن پوچ دهان را صائب

لقمه کام صدف در ثمین می باید

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر درباره ثمین

 حیات من سخنهای دلنشین باشد

غذای من چو صدف گوهر ثمین باشد

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر در وصف ثمین

 خیالش از دل تنگم چه می کشد صائب

به تنگنای صدف گوهر ثمین چه کند

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر ثمین

 از در ثمین گردید پهلوی صدف لاغر

با هر که شود جانان همخانه چنین باشد

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر ثمین باغچه بان

 عرق آلود ز می طرف جبین ساخته ای

دیده ها را صدف در ثمین ساخته ای

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر با ثمین

 غنچه پژمرده ای از لاله زارت شمع طور

قطره افسرده ای از زمزمت در ثمین

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر ثمین

 شکست پشت صدف تا لبت به حرف آمد

یتیم کرده گفتار توست در ثمین

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر برای ثمین

 به زور فکر بر این طرز دست یافته ام

صدف ز آبله دست یافت در ثمین

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر های ثمین باغچه بان

 ز فیض پاکی دامان مریم صدف است

که گوشوار نکویان شده است در ثمین

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر نو ثمین

 در ز چشمم طلب که هر اشکی

به حقیقت دری ثمین افتاد

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر با کلمه ثمین

 میان میم بی نون حرف سین داشت

ولی در لعل سی در ثمین داشت

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر ثنا و ثمین

 معانی بین که چون در ثمین است

محقق را همه مقصود اینست

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

اشعار ثمین باغچه بان

 عادتی دارد بی عیب تر از صورت حور

صورتی دارد پاکیزه تر از در ثمین

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر عروسک جون ثمین باغچه بان

 تا ز شاه این پنج بیت الحق شنیدم

طبع من مستغنی از در ثمین شد

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

ابیات شعر ثمینه

 طبع تو کان را چنان به مویه درافکند

کاشک روانش به جای در ثمین است

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درر ثمینه

 چو شرح گوهر اشکم دهد به جای حروف

ز نوک خامه همی گوهر ثمین خیزد

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

بیت شعر ثمین

 خلعتی ار فرهی خجلت ده بدر منیر

پیکری از روشنی رونق بر در ثمین

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعری برای ثمین

 پند مرا گوش کن همچو گهر تا شود

همچو صدف گوش تو مخزن در ثمین

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر در مورد ثمین

 گاهش ز خوی بدن شده پر لؤلؤ عدن

گاهش ز کف دهن شده پر گوهر ثمین

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درباره ثمین

 یکی به کام حریفان نموده خنده ز لب

یکی به عارض تابنده همچو در ثمین

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر در وصف ثمین

 وان چه شود خواسته جایزه من بود

کز عدم آورده ام این همه در ثمین

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر ثمین

 بر حسن ندبه اش حسن از چشم قطره ریز

کرده هزار در ثمین بر سمن نثار

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر ثمین باغچه بان

 گهی به نثر فشانم و لفظ در ثمین

گهی به نظم نمایم ز طبع سحر حلال

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر با ثمین

 چرای مردم در مرغزار همت تست

ازان به روی بهی باشد و به جسم ثمین

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر ثمین

 چرای مردم در مرغزار همت تست

ازان به روی بهی باشد و به جسم ثمین

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر برای ثمین

 به فال اختر سعدست و نور چشمه مهر

به ارج زر عیارست و قدر در ثمین

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر های ثمین باغچه بان

 هر فصلی از مثال تو پیری بود مصیب

هر لفظی از خطاب تو دری بود ثمین

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر نو ثمین

 پاشد گه تکلم و پوشد گه سکوت

در ثمین و عقد گهر را دهان دوست

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر با کلمه ثمین

 کان چه دارد وین چه دارد می گزین

زانک کم یابست آن در ثمین

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر ثنا و ثمین

 آنک گر خواهد همه خاک زمین

سر به سر زر گردد و در ثمین

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

اشعار ثمین باغچه بان

 هم چنان کرد و هم اندر دم زمین

سبز گشت از سنبل و حب ثمین

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر عروسک جون ثمین باغچه بان

 بر امید گوهر و در ثمین

توبره پر می کنند از آن و این

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

ابیات شعر ثمینه

 چرب و شیرین و شرابات ثمین

دادش و بس جامه ابریشمین

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر درر ثمینه

 او همین گفت و همه میران همین

هر یکی را خلعتی داد او ثمین

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

بیت شعر ثمین

 همچو دریاییست تبریز از جواهر و ز درر

چشم درناید دو صد در ثمین تبریز را

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعری برای ثمین

 بشکست بازار زمین بازار انجم را ببین

کز انجم و در ثمین آفاق خرمنگاه شد

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد ثمین

 لطفت آن در ثمین است که در رشته عقل

مایه و سود جهانش همه در ثمن است

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر درباره ثمین

 جای گر حور و حریرت باید اندر تار شب

از دو چشم خویشتن در ثمین باید نهاد

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در وصف ثمین

 سخن سنجیده گفتن نیست کار هر تنک ظرفی

نمی گردد ز هر آب تنک، در ثمین پیدا

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر ثمین

 به پیچ و تاب کمر نیست رحم کوه سرین را

چه غم ز لاغری رشته است در ثمین را؟

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر ثمین باغچه بان

 منم آن رشته هموار نظم آفرینش را

که می گردد یکی صد، رتبه در ثمین از من

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر با ثمین

 لب دعوی گشودن می دهد یادی ز بی مغزی

صدف لب بسته باشد تا بود در ثمین با او

شعر در مورد ثمین

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 16 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.