مشاعره و شعر با و از شاعران مختلف

مشاعره و شعر با و از شاعران مختلف

شعر با و شعر با و ,شعر با و شروع شه,شعر با واو شروع شه,شعر که با و شروع شه,بیت شعر که با و شروع شه,شعر که اولش با و شروع شه,یه …

گلچین زیباترین شعر در مورد پزشک

گلچین زیباترین شعر در مورد پزشک

شعر در مورد پزشک شعر در مورد پزشکی ,شعر در مورد پزشک,شعر در مورد پزشکان,شعر در مورد پزشک,شعر طنز در مورد پزشکی,شعر در مورد دندان پزشکی,شعری در مورد پزشک,شعر کودکانه در مورد …

گلچین زیباترین شعر در مورد زکات

گلچین زیباترین شعر در مورد زکات

شعر در مورد زکات شعر در مورد زکات ،شعری در مورد زکات،شعر درباره زکات،شعری درباره زکات،شعر درباره زکات علم،شعر زکات،شعر زکات زندگی،شعر در مورد زکات،شعر درباره زکات،شعر برای زکات،شعر در باره زکات …

شعر در مورد اسم امین

شعر در مورد اسم امین,شعر با اسم امین,شعر برای اسم امین,شعر با کلمه امین,شعر با اسم امین,شعر در مورد اسم امین,اسم شعر های قیصر امین پور,نام شعر های قیصر امین پور

شعر در مورد اسم امین

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم امین برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 خاتم انبیاء، رسول هدی

صاحب جبرئیل، امین خدا

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در مورد اسم امین

 قدر او بام آسمان برین

خلق او دام جبرئیل امین

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر با اسم امین

 ورنه نگذاشتیش جستن دین

برده ایمنه به روح امین

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر برای اسم امین

 جد من مصطفی امان زمان

پدرم مرتضی امین جهان

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با کلمه امین

 شافعی گر بر تو بولهبست

بسوی من امین حق نسبست

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر با اسم امین

 آن زمانی که جبرئیل امین

آیت آورد بر رسول گزین

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر در مورد اسم امین

 دست برکرد زود مرد امین

عیسی اندر عقب کنان آمین

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

اسم شعر های قیصر امین پور

 نشود واعظ و نه حافظ دین

نبود وارث رسول امین

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

نام شعر های قیصر امین پور

 ناظم خرگاه اسرافیل باشد

حاجب درگاه جبریل امین شد»

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر در مورد اسم امین

 والله که از او خبر نباشد

جبریل مقدس امین را

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر با اسم امین

 خرمیش بر دل خرم زند

سوی امین آید روح الامین

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر برای اسم امین

 خیالی را امین خلق کردی

چنانک وهمشان شد که خیالی

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر با کلمه امین

 بار یابی به محفلی کآن جا

جبرئیل امین ندارد بار

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر با اسم امین

 روح امین با همه فرزانگی

زد علم دعوی پروانگی

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر در مورد اسم امین

 وزیر مشرق و مغرب امین مکه و یثرب

که هیچ ملک ندارد چنو حفیظ و امین را

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

اسم شعر های قیصر امین پور

 مأمون امین را تو می ران که رو ای خاین

وان غیرت رهزن را بر روح امین می کن

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

نام شعر های قیصر امین پور

 امین باش ار همی ترسی ز مار آن جهان کز تو

به کار اینجا امین باشی ز مار آنجا امان بینی

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در مورد اسم امین

 هر که از سر نبی گیرد نصیب

هم به جبریل امین گردد قریب

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر با اسم امین

 ای امین دولت تهذیب و دین

آن ید بیضا بر آر از آستین

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر برای اسم امین

 چون امین نشناخت از دزد و دغل

دفتر خود را نهاد اندر بغل

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با کلمه امین

 دگر بقیه ابدال شیخ امین الدین

که یمن همت او کارهای بسته گشاد

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر با اسم امین

 گر امین خدا چو ما باشی

جبرئیل امین توان دیدن

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر در مورد اسم امین

 من نهانی ز جبرئیل امین

جبرئیل دگر امین دارم

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

اسم شعر های قیصر امین پور

 قهرمان امین یزدانیست

بهرمان نگین انسانیست

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

نام شعر های قیصر امین پور

 حشمت قاضی امین باید، درین ره بدرقه

دانش قاضی امین زیبد، درین در پادشا

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر در مورد اسم امین

 امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین

که پایگاه رفیعش به اسمان ماند

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر با اسم امین

 امین مشرق و مغرب که ملک و دین دارند

به رای روشن او اعتماد و استظهار

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر برای اسم امین

 عالم عادل امین شرق و غرب

سرور آفاق شمس الدین حسین

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر با کلمه امین

 خدای، مشرق و مغرب به ایلخان دادست

تو بر خزاین روی زمین حفیظ و امین

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر با اسم امین

 تحیتی که بود حرز بازوی افلاک

تحیتی که بود ورد جان روح امین

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر در مورد اسم امین

 خدا ترس باید امانت گزار

امین کز تو ترسد امینش مدار

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

اسم شعر های قیصر امین پور

 امین و بد اندیش طشتند و مور

نشاید در او رخنه کردن بزور

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

نام شعر های قیصر امین پور

 چو دیدم که در دیر گشتم امین

نگنجیدم از خرمی در زمین

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر در مورد اسم امین

 طرب سرای خیال من است پرده غیب

خزینه دار ضمیر من است روح امین

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر با اسم امین

 سخن دراز کشیدم، کنون زمان دعاست

که جبرئیل امین راست بر زبان آمین

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر برای اسم امین

 ظل حق چشم و چراغ دوده چنگیزخان

شیخ حسن نویان امین دینفزای کفرکاه

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر با کلمه امین

 امین دینت لقب گشت پس چرا دزدی

گلیم موسی عمران و چادر مریم

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با اسم امین

 روح امین داده به دستش

چنانک داده به مریم زره آستین

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر در مورد اسم امین

 ای امین شاه و سلطان و امیر ملک و دین

زبده دور زمانی عمده روی زمین

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

اسم شعر های قیصر امین پور

 از پی آبروی راهش را

آب زد ز آبروی روح امین

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

نام شعر های قیصر امین پور

 هر چه بکاری، همان نصیب تو گردد

دانه خود پاک کن که خاک امین است

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر در مورد اسم امین

 از لب ساغر می راز تراوش نکند

ساکن کوی خرابات امین می باشد

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر با اسم امین

 امین مخزن گوهر کنند بی سخنش

چو ماهی آن که درین بحر بی زبان باشد

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر برای اسم امین

 مقراض به احتیاط زن، ای خادم

ترسم ببری، شهپر جبریل امین

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر با کلمه امین

 وجود قدسی این پادشاه دادگر است

پناه دین محمد امین ملک خدا

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر با اسم امین

 به صدق روی دعا همچو جبرئیل امین

به سوی بارگه شاه و شهریار کند

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد اسم امین

 نعمت الله امین حضرت اوست

آن امانت نگر امین می بین

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

اسم شعر های قیصر امین پور

 دهان ببند و امین باش در سخن داری

که شه کلید خزینه بر امین کشدا

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

نام شعر های قیصر امین پور

 هست او نور آسمان و زمین

پرتو نور اوست روح امین

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد اسم امین

 هر که در ملک جان امین نبود

خازن نقد ماء و طین نبود

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر با اسم امین

 چون باز شود پنجه شاهین محبت

درهم شکند شه پر جبریل امین را

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر برای اسم امین

 تو همان طایر فرخنده اوج شرقی

کز پرت شهپر جبریل امین خوش تر نیست

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر با کلمه امین

 کدام اهل دل امشب دعای شه می کرد

که جبرئیل امین را زبان آیین داد

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر با اسم امین

 خواهی که شوی خازن اسرار امانت

جبریل صفت در همه احوال امین باش

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در مورد اسم امین

 ای هر کفایتی را شایسته و امین

وی هر بزرگیی را اندر خور و سزا

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

اسم شعر های قیصر امین پور

 ای امین شاه غازی صاحب دیوان هند

روشن از رای تو بینم کار تاریک حشم

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

نام شعر های قیصر امین پور

 جز جود را نداری بر گنج قهرمان

هر چند نیست جود تو بر گنج تو امین

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در مورد اسم امین

 ای پادشاه دولت دین را یمین تویی

ای شهریار ملت حق را امین تویی

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر با اسم امین

 امام رسل، پیشوای سبیل

امین خدا، مهبط جبرئیل

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر برای اسم امین

 تو را من خردمند پنداشتم

بر اسرار ملکت امین داشتم

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر با کلمه امین

 با دوست مگو رازی هر چند امین باشد

شاید ز برون در دشمن بکمین باشد

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر با اسم امین

 از طرفی روح امین آمد پنهان

پیش دویدم که ببین کار و کیاها

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر در مورد اسم امین

 جای آن هست ار گمان بد بریم

ز آنک بی مکری امین جستیم نیست

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

اسم شعر های قیصر امین پور

 شمس الحق تبریز چو بگشاد پر عشق

جبریل امین را ز پی خویش دوان کرد

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

نام شعر های قیصر امین پور

 دانم که زبان و گوش غمازند

با دل گویم که دل امین باشد

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در مورد اسم امین

 بیار می که امین میم مثال قدح

که هر چه در شکمم رفت پاک بسپارم

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر با اسم امین

 سوی صلاح دل و دین آمده جبریل امین

در طلب نعمت جان بهر تقاضا دل من

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر برای اسم امین

 پیام کردم کای تو پیمبر عشاق

بگو برای خدا زود ای رسول امین

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر با کلمه امین

 جمله ملوک راه دین جمله ملایک امین

سجده کنان که ای صنم بهر خدای رحمتی

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر با اسم امین

 شاهت همی نوازد کای پیشوای خاصان

پیوسته پیش ما باش چون تو امین رازی

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد اسم امین

 وصل همچون جبرئیل و هجر چون خناس شد

وحی جبریل امین سوزنده وسواس شد

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

اسم شعر های قیصر امین پور

 گر آنکه امین و محرم این رازی

در بازی بیدلان مکن طنازی

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

نام شعر های قیصر امین پور

 ولیکن جز امین سر یزدان

کسی این راز را بر خلق نگشاد

شعر در مورد اسم امین

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 27 آذر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.