گلچین زیباترین شعر در مورد تسلیت مرگ جوان

گلچین زیباترین شعر در مورد تسلیت مرگ جوان

شعر در مورد تسلیت مرگ جوان شعر در مورد تسلیت جوان ،شعر تسلیت مرگ جوان،شعر تسلیت فوت جوان،شعر تسلیت جوان،شعر تسلیت جوان ناکام،شعر تسلیت جوان،شعر تسلیت برای جوان ناکام،شعر تسلیت برای جوان،شعر …

گلچین زیباترین اشعار عباس صفاری

گلچین زیباترین اشعار عباس صفاری

اشعار عباس صفاری اشعار عباس صفاری,اشعار عباس صفاری کبریت خیس,اشعار عباس صفاریان,اشعار عباس صفاری سنگ,اشعار عباس صفاری,شعر عباس صفاری سنگ,مجموعه اشعار عباس صفاری,اشعار کوتاه عباس صفاری,دانلود اشعار عباس صفاری,اشعار عاشقانه عباس صفاری,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد بنام خدا

گلچین زیباترین شعر در مورد بنام خدا

شعر در مورد بنام خدا ,شعر در مورد بنام خدا,شعر در مورد به نام خدا,شعر درباره به نام خدا,شعری در مورد به نام خدا,شعر کودکانه در مورد به نام خدا,شعر کوتاه در …

شعر در مورد اسم امیر

شعر در مورد اسم امیر,شعری در مورد اسم امیر,شعر درباره اسم امیر,شعر درباره ی اسم امیر,شعر اسم امیر,شعر اسم امیر,شعر برای اسم امیر,شعر با اسم امیر,شعر درباره اسم امیر,شعر با اسم امیرحسین,شعر در وصف اسم امیر,شعر درباره ی اسم امیر,شعر برای اسم امیر علی,شعر برای اسم امیرحسین,شعر با کلمه امیر,شعر با اسم امیر,شعر با نام امیر,شعری در مورد اسم امیر,شعر در مورد اسم امیر

شعر در مورد اسم امیر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم امیر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 امیر خوبان آخر گدای خیل توایم

جواب ده که امیر از گدا چه غم دارد

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در مورد اسم امیر

 گاهی تو گلخنی را بینی شده امیر

روز دگر امیر اجل گشته گلخنی

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعری در مورد اسم امیر

 هر که زین پیش بود امیر سخن

از امیر سخا شدند عزیز

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درباره اسم امیر

 گیرم کز او بگردی شاه و امیر و فردی

ناچار مرگ روزی بر تو امیر باشد

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر درباره ی اسم امیر

 لطیف است او لطیف است او لطیف ابن اللطیف است او

امیر است او امیر است او امیر ملک گیر است او

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر اسم امیر

 خسرو بر تخت پیشگاه نشسته

شاه ملوک جهان، امیر خراسان

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر برای اسم امیر

 کشور تحقیق را امیر نخیزد

خطبه توحید را خطیب نباشد

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر با اسم امیر

 خواجه آنجا فقیر خواهد بود

بنده آنجا امیر خواهد بود

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر درباره اسم امیر

 بی من اگرت امیر سازند

باشی بتر از هزار مأمور

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر با اسم امیرحسین

 تا شدستی امیر چوگانی

ما شدستیم گوی میدانی

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر در وصف اسم امیر

 ولیکن ندارد مرا هیچ سود

امیر اجل چون بیاید اجل

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر درباره ی اسم امیر

 شاید که ز شهر خویش دورم

تا نیست سوی امیر بارم

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر برای اسم امیر علی

 امیر کشور پهناور سخندانی،

که برفراخت به کیوان، بلند ایوان را

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر برای اسم امیرحسین

 تو امیر ملک حسنی به حقیقت ای دریغا

اگر التفات بودی به فقیر مستمندت

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر با کلمه امیر

 گر چه تو امیر و ما اسیریم

گر چه تو بزرگ و ما حقیریم

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر با اسم امیر

 وقتی امیر مملکت خویش بودمی

اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر با نام امیر

 امیر داد گستر خان عادل

دلیر عدل پرور شاهرخ خان

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعری در مورد اسم امیر

 دیدم بسی زمانه مردآزمای را

سازنده نیست هیچ امیر و گدای را

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر در مورد اسم امیر

 اندی که امیر ما باز آید پیروز

مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر در مورد اسم امیر

 اگر امیر جهاندار داد من ندهد

چهار ساله نوید مرا که هست خرام؟

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعری در مورد اسم امیر

 ورم ضعیفی و بی بدیم نبودی

وان گه نبود از امیر مشرق فرمان

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر درباره اسم امیر

 امیر خندق و صفین علی، که چرخ بلند

میان به طاعت او تنگ بسته جوزا وار

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر درباره ی اسم امیر

 لب فرو بستم رهی، بی روی گلچین و امیر

در فراق همنوایان، از نوا افتاده ام

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر اسم امیر

 رهی، ز لاله و گل نشکفد بهار مرا

بهار من، گل روی امیر و گلچین است

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر برای اسم امیر

 همه کامی و دولتی داری

چه دعا گویم ای امیر اجل؟

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر با اسم امیر

 ورین گدا به مثل نیکبخت برخیزد

بدان امیر اجلش دهند سالاری

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر درباره اسم امیر

 بسا امیر که آنجا اسیر خواهد شد

بسا اسیر که فرمانگذار خواهد بود

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر با اسم امیرحسین

 امیر ظالم جاهل که خون خلق خورد

چگونه عالم و عادل شود به قول خطیب

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر در وصف اسم امیر

 امیر ما عسل از دست خلق می نخورد

که زهر در قدح انگبین تواند بود

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر درباره ی اسم امیر

 نهاد بد نپسندد خدای نیکوکار

امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر برای اسم امیر علی

 سپاهی که عاصی شود در امیر

ورا تا توانی بخدمت مگیر

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر برای اسم امیرحسین

 به گفتن درشتی مکن با امیر

چو بینی که سختی کند، سست گیر

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر با کلمه امیر

 یا امیر المومنین! عام است خوان رحمتت

مستحق بی نوا را بردرت گوش صلاست

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر با اسم امیر

 هشتمین خانه او داشت امیر هفتم

تا درو خوف و خطر را ندهد هیچ مجال

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر با نام امیر

 خدایگان سلاطین امیر شیخ حسن

که باد کام و مرادش همه روان و روا

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعری در مورد اسم امیر

 وجیه دین محمد امیر اسماعیل

که رزق حلق خدا را کف تو گشت کفیل

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر در مورد اسم امیر

 خورشید عمر شه ایلکان گر زوال یافت

ظل امیر شیخ حسن بر دوام باد

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر در مورد اسم امیر

 من در کمند عشق اسیر ستم کشم

تو بر سریر حسن امیر ستم گری

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعری در مورد اسم امیر

 «عید مولود امیر المؤمنین شد

عالم بالا و پایین عنبرین شد

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر درباره اسم امیر

 ز بخت سرکش خود کام بر من آن چه رسید

به آن امیر سرافراز کامران برسان

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر درباره ی اسم امیر

 ولی نداشت ازینجا خبر که صاحب من

امیر عادل اعظم محمدی خان است

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر اسم امیر

 عروس فکرت ایشان ز فکر شاه و امیر

به جلوه آمده در حجله گاه دیوان است

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر برای اسم امیر

 یعنی چراغ چشم امیر بزرگوار

مهر زمین فروغ ده ماه آسمان

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر با اسم امیر

 ای امیر فلک اورنگ که بر درگه توست

قسمی از پادشهی حاجبی و دربانی

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر درباره اسم امیر

 امیر آسمان رفعت که خورشید درخشانش

به جاروب زرافشان خاک روب آستان آمد

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر با اسم امیرحسین

 نخل باغ دل امیر گل رخ نسرین عذار

کز خط او داشت خجلت سنبل اندر بوستان

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در وصف اسم امیر

 فوت امیر چندان آمد گران بر ایام

کز بار آن مصیبت پشت فلک دو تا شد

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر درباره ی اسم امیر

 ایرجا سر بدرآور که امیر آمده است

چه امیری که به عشق تو اسیر آمده است

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر برای اسم امیر علی

 شهریار این در شهوار به در بار امیر

تا فشاند فلکت عقد پرن بازرسان

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر برای اسم امیرحسین

 خواندم امیر عشق را فهم بدین شود تو را

چونک تو رهن صورتی صورتتست ره نما

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر با کلمه امیر

 امیر حسن خندان کن چشم را

وجودی بخش مر مشتی عدم را

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر با اسم امیر

 آن خیال جان فزای بخت ساز بی نظیر

هم امیر مجلس و هم ساقی گردان ما

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر با نام امیر

 چنو درخت کم افتد پناه مرغان را

چنو امیر بباید سپاه سودا را

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری در مورد اسم امیر

 نفسی فلک نیاید دو هزار در گشاید

چو امیر خاص اقرا به دعا گشاید آن لب

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در مورد اسم امیر

 بس تن اسیر خاک و دلش بر فلک امیر

بس دانه زیر خاک درختش منعش است

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد اسم امیر

 عالم شکارگاه و خلایق همه شکار

غیر نشانه ای ز امیر شکار نیست

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعری در مورد اسم امیر

 چراغ چرخ گردونم چو اجری خوار خورشیدم

امیر گوی و چوگانم چو دل میدان من باشد

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر درباره اسم امیر

 نفس به مصرست امیر در تک نیلست اسیر

باش بر او جبرئیل دود برآور ز عود

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر درباره ی اسم امیر

 امیر عشق رسید و شرابخانه گشاد

شراب همچو عقیقش به سنگ خاره رسید

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر اسم امیر

 امیر دست درازست و شحنه بی باک

شکنجه می کند و بی گناه می فشرد

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر برای اسم امیر

 فرمان کنم چو گفت خمش من خمش کنم

خود شرح این بگوید یک روز آن امیر

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر با اسم امیر

 زهی نبات که دارد لب تو کز وی شد

امیر جمله نباتات بی نزاع شکر

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر درباره اسم امیر

 ما را اسیر کردی اماره را امیری

ما را امیر گردان او را غلام گردان

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر با اسم امیرحسین

 خمار هجر برخیزد امیر بزم بنشیند

قدح گردان کند در حین به قانون های خماری

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در وصف اسم امیر

 به ذات پاک خدایی که کارساز همه ست

چو مست کار امیر منی نکوکاری

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر درباره ی اسم امیر

 ز مور و مار خریدت امیر کن فیکون

بپوش خلعت میری جزای مأموری

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر برای اسم امیر علی

 هرچه هستی ای امیر، سخت مستی شیرگیر

هر زبان خواهی بگو، خسروا شیرین لبی

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر برای اسم امیرحسین

 چون نشوی سیر ازین آب شور

چونک امیر آب دو صد کوثری

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر با کلمه امیر

 عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو

عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر با اسم امیر

 ماییم و بخت خندان، تا تو امیر مایی

ای شیوهات شیرین، تو جان شیوهایی

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر با نام امیر

 کشته عشقم نترسم از امیر

هر کی شد کشته چه خوف از خنجرش

شعر در مورد اسم امیر

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 27 آذر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.