گلچین زیباترین اشعار هوشنگ ابتهاج

گلچین زیباترین اشعار هوشنگ ابتهاج

اشعار هوشنگ ابتهاج شعر هوشنگ ابتهاج,شعر هوشنگ ابتهاج احسان طبری,شعر هوشنگ ابتهاج سرای امید,شعر هوشنگ ابتهاج به شهریار,شعر هوشنگ ابتهاج برخیز,شعر هوشنگ ابتهاج سایه,شعر هوشنگ ابتهاج زندگی,شعر هوشنگ ابتهاج تولد,شعر هوشنگ ابتهاج …

گلچین زیباترین شعر در مورد غذا

گلچین زیباترین شعر در مورد غذا

شعر در مورد غذا شعر در مورد غذا,شعر در مورد غذای سالم,شعر در مورد غذا خوردن,شعر در مورد غذاهای سالم,شعر در مورد غذای نذری,شعر در مورد غذای خوشمزه,شعری در مورد غذا,شعر در …

گلچین زیباترین شعر در مورد ختم پدر

گلچین زیباترین شعر در مورد ختم پدر

شعر در مورد ختم پدر شعر در مورد ختم پدر ,شعر درمورد مجلس ختم پدر,شعر در مورد مجلس ختم پدر,شعر ختم پدر,شعر ختم پدر شهید,اشعار ختم پدر,شعر برای ختم پدر,شعر برای مجلس …

اشعار قاآنی

اشعار قاآنی شیرازی,شعر قاآنی شیرازی,دیوان اشعار قاآنی شیرازی,اشعار کوتاه قاآنی شیرازی,اشعار طنز قاآنی شیرازی,دانلود دیوان اشعار قاآنی شیرازی,اشعار قاآنی شیرازی,اشعار قاآنی,اشعار معروف قاآنی,اشعار طنز قاآنی,اشعار زیبای قاآنی,اشعار کوتاه قاآنی,زیباترین اشعار قاآنی,شعر معروف قاآنی,شعر کوتاه از قاآنی شیرازی,شعر کوتاه قاآنی,شعر قاآنی درباره امام حسین,شعر قاآنی در مورد امام حسین,شعر قاآنی,شعر قاآنی شیرازی,شعر قاآنی شیرازی صورتگر ماهر,شعر قاآنی لکنت,شعر های قاآنی,شعر از قاآنی شیرازی,شعر کوتاه قاآنی,شعر معروف قاآنی,معنی شعر قاآنی شیرازی,معنی شعر قاآنی شیرازی صورتگر ماهر,سبک شعری قاآنی شیرازی,زیبا ترین شعر قاآنی شیرازی,شعر کوتاه از قاآنی شیرازی,شعر کامل صورتگر ماهر از قاآنی شیرازی,شعر های قاآنی شیرازی,شعر های کوتاه قاآنی,یکی از شعر های قاآنی,اشعار قاآنی شیرازی,شعری کوتاه از قاآنی شیرازی,ترجمه شعر صورتگر ماهر از قاآنی شیرازی,اشعار کوتاه قاآنی شیرازی,اشعار کوتاه قاآنی,شعر کوتاه از قاآنی,شعری کوتاه از قاآنی

اشعار قاآنی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد قاآنی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

آن نه روی است که یک باغ‌ گل و نسرین است

وان نه خال است که یک چرخ مه و پروین است

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

اشعار قاآنی شیرازی

اگر از خوردن می لعل لبت رنگین است

بی‌سبب چیست که می تلخ و لبت شیرین است 

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر قاآنی شیرازی

یارکی مراست رند و بذله گو،شوخ و دلربا،خوب و خوش‌ سرشت 

طره‌اش عبیر،پیکرش حریر،عارضش‌ بهار،طلعتش‌ بهشت 

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

دیوان اشعار قاآنی شیرازی

رفتند دوستان و کم از بیش و کم نماند

روزم سیاه گشت و برم سایه هم نماند

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

اشعار کوتاه قاآنی شیرازی

واجب نبود دل به بتی بیهده بستن

کاو را نبود شیوه بجز عهد شکستن

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

اشعار طنز قاآنی شیرازی

یارکی هست مرا به لطافت ملکو

به حلاوت شکر و به ملاحت نمکو

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

دانلود دیوان اشعار قاآنی شیرازی

دوست دارم که مرا در بر خود بنشانی

شیشه را آن طرف دیگر خود بنشانی

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

اشعار قاآنی شیرازی

تو را رسمست اول دلربایی

نخستین مهر و آخر بی‌ وفایی 

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

اشعار قاآنی

پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکن

می‌شنیدم که بدین نوع همی‌راند سخن

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

اشعار معروف قاآنی

شادیی راکه غمی هست ز پی شادی نیست

شادمان حالی از اینم که دلم غمگین است

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

اشعار طنز قاآنی

حور در سایهٔ طوبی اگرش جاست چرا 

طوبی قد تو در سایهٔ حورالعین است 

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

اشعار زیبای قاآنی

نقشبند روح گویی از نخست،صورت لبش تا کشد درست

لعل پاره را ز آب خضر شست ،پس نمود حل با شکر سرشت

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

اشعار کوتاه قاآنی

چون صبح از آن سبب نفس سرد می کشم 

کان صبح چهره چون نفس صبحدم نماند 

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

زیباترین اشعار قاآنی

هر دوست که با دوست ندارد سر پیمان 

میباید از او رشتهٔ پیوند گسستن 

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر معروف قاآنی

دی مرا گفت به طیش،غم برانگیخته جیش

از پی موکب عیش ساخت باید یزکو

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر کوتاه از قاآنی شیرازی

هرکه نزدیک‌تر از من بتو زو رشک برم 

شیشه را باید آنسوتر خود بنشانی

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر کوتاه قاآنی

در اول می‌نمایی دانهٔ خال

در آخر دام گیسو می گشایی 

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر قاآنی درباره امام حسین

مگس آنجا که لب توست‌‌ گریزد ز شکر

تلخش آید شکر از بس که لبت شیرین است

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر قاآنی در مورد امام حسین

چهرهٔ من نه سپهرست چرا همچو سپهر 

هرشب از اشک روان جلو گه پروین است

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر قاآنی

با من ستم نمی‌کند ار یار من رواست 

چندان ستم نمودکه دیگر ستم نماند

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر قاآنی شیرازی

چون یار ندارد خبر از یار چه حاصل 

نالیدن و خون خوردن و بر خاک نشستن

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر قاآنی شیرازی صورتگر ماهر

خیز و آن باده بنوش‌ که روی پاک ز هوش‌

رودت جوش و خروش‌ بسماک از سمکو

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر قاآنی لکنت

چو کوته می‌نمودی زلف گفتم

یقین کوته شود شام جدایی

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر های قاآنی

عاشقان خسته ی مژگان دو چشم سیه اند

زخم آن قوم نه از تیغ و نه از زوبین است

 چون خرامی تو خلایق همه گویند به هم

آن بهشتی که خدا وعده نمودست این است

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر از قاآنی شیرازی

بت من چین به جبین دارد و حیرانم از این

که بود چین به صنم یا که صنم در چین است؟

 حور گویند نزاید بچه باور نکنم

کیست آن مه نه اگر بچه ی حورالعین است

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر کوتاه قاآنی

ای که گویی که تو را دینی و آیینی نیست

عاشقی دین من و مهر بتان آیین است

 گفتم اول چو کبوتر کنمش زود شکار

دیدم آخرکه کبوتر منم او شاهین است

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر معروف قاآنی

ای که گفتی که چرا دین به نکویان دادی

اولین تحفه ی عشاق به خوبان دین است

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

معنی شعر قاآنی شیرازی

دیده تا دید ترا گفت زهی سرو بلند 

راستی کور به آن دیده که کوته‌بین است

  به سرت گر سر من بی‌ تو به بالین سوده 

سر و پا سوخته را کی هوس بالین است

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

معنی شعر قاآنی شیرازی صورتگر ماهر

این مرا بس که ز وصل صنمی لاله عذار 

شب‌ و روز و مه‌ و سالم همه فروردین است

  هرکجا قامت او تا گذری شمشاد است 

هرکجا طلعت او تا نگری نسرین است

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

سبک شعری قاآنی شیرازی

هجر شمشادش تیمار دل بیمارست 

وصل نسرینش تسکین‌ دل مسکین است 

 حاصل عمر گرانمایه همین بس که مرا 

مدح دارای جهان از دل و جان آیین است 

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

زیبا ترین شعر قاآنی شیرازی

خسرو رادابوالسیف که نوک قلمش 

به صفت چون نفس باد صبا مشکین است 

 شاه آزاده محمد شه کاندر صف جنگ 

مژه در چشم عدو از سخطش زوبین است

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر کوتاه از قاآنی شیرازی

گویی دلت چرا نشد از هجر من غمین 

آن قدر تنگ شدکه درو جای غم نماند 

 چون ابر در فراق تو از بس گریستم 

در چشم من چو چشمهٔ خورشید نم نماند 

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر کامل صورتگر ماهر از قاآنی شیرازی

می ده که وقت آمدن و رفتن از جهان 

کس محتشم نیامد وکس محتشم نماند 

 ای خواجه عمر جام سفالین دراز باد 

کاو بهر باده هست اگر جام جم نماند 

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر های قاآنی شیرازی

قاآنیا دل تو حرم خانهٔ خداست 

منت خدای راکه بتی در حرم نماند

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر های کوتاه قاآنی

یاری که وفا بیند و با غیر شود یار 

شرط است بر او از سر عبرت نگرستن 

 چون باد خزان آمد و گل رفت به تاراج 

ای ابر بهاری چه برآید ز گرستن

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

یکی از شعر های قاآنی

هر بنده که بگریخت ز احسان خداوند 

آزاد کنش کاو نشود رام به بستن

  بر زشت نکویی نتوان بست به زنجیر 

از مشک سیاهی نتوان برد به شستن 

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

اشعار قاآنی شیرازی

با یار بگویید که از تیر ملامت 

انصاف نباشد دل ما این همه خستن

  زین پیش همه کام تو می‌جستم و اکنون 

امید ندارم به جز از دام تو جستن

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعری کوتاه از قاآنی شیرازی

جان دادم و افسوس که جان نیست گیاهی 

کاو زنده شود سال دگر باز برستن 

 قاآنی ازین پس ز خیال تو صبورست 

با آنکه محال است صبوری ز تو جستن

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

ترجمه شعر صورتگر ماهر از قاآنی شیرازی

ندانستم کمند طالع من 

ز بام وصل یابد نارسایی

  برآن بودم که از آهن کنم دل

ندانستم که تو آهن‌ربایی

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

اشعار کوتاه قاآنی شیرازی

من آن روز از خرد بیگانه گشتم

که با عشق توکردم آشنایی

  نپندارم که باشد تا دم مرگ

گرفتار محبت را رهایی

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

اشعار کوتاه قاآنی

مرا شاهی چنان لذت نبخشد

که اندر کوی مه رویان گدایی

  سحر جانم برآمد بی‌تو از لب

گمان بردم تویی از در درآیی

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر کوتاه از قاآنی

چو دیدم جان محزون بود گفتم

برو دانم که بی‌جانان نپایی

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعری کوتاه از قاآنی

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا

در روی زمین بس است یک گوشه مرا

تا چند چو گاو گرد خرمن گردیم

چون مرغ بس است دانه‌ای توشه مرا

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

اشعار قاآنی شیرازی

دوشینه فتادم به رهش مست و خراب

از نشوهٔ عشق او نه از بادهٔ ناب

دانست که عاشقم ولی می‌پرسید

این کیست کجاییست چرا خورده شر‌اب

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر قاآنی شیرازی

این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست

بیمار و غریب و دربدر گشتهٔ تست

برگشتگی بخت و سیه‌روزی او

از مژگان سیاه برگشتهٔ تست

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

دیوان اشعار قاآنی شیرازی

تا قبلهٔ ابروی تو ای یار کج است

محراب دل و قبلهٔ احرار کج است

ما جانب قبلهٔ دگر رو نکنیم

آن قبله ماست گرچه بسیار کج است

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

اشعار کوتاه قاآنی شیرازی

ابروی کجت که دل برو مشتاقست

محراب شهان و قبلهٔ آفاقست

طاقست ولی به دلنشینی جفتست

جفتست ولی ز بیقرینی طاقست

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

اشعار طنز قاآنی شیرازی

آراسته جنتی که این روی منست

افروخته دوزخی که این خوی منست

شمشیر جهانسوز بهادر شه را

دزدیده که این کمان ابروی منست

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

دانلود دیوان اشعار قاآنی شیرازی

آمد مه شوال و مه روزه گذشت

و ایام صیام و رنج سی روزه گذشت

صد شکر خدا که روزی روزهٔ ما

گاهی به غنا و گه به دریوزه گذشت

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

اشعار قاآنی شیرازی

تا دل به برم هوای دلبر دارد

افسانهٔ عشق دلبر از بر دارد

دل رفت ز بر چو رفت دلبر آری

دل از دلبر چگونه دل بردارد

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

اشعار قاآنی

گر چرخ جفا کرد چه می‌باید کرد

ور ترک وفا کرد چه می‌باید کرد

می‌خواست دلم که بر نشان آید تیر

چون تیر خطا کرد چه می‌باید کرد

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

اشعار معروف قاآنی

زلفین سیه که بر بناگوش تواند

سر بر سر هم نهاده همدوش تواند

ساید سر از ادب به پایت شب و روز

آری دو سیاه حلقه در گوش تواند

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

اشعار طنز قاآنی

در میکده مست از می نابم کردند

سرمست ز جرعهٔ شرابم کردند

ای دوست به چشمهای مست تو قسم

جامی دو سه دادند و خرابم کردند

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

اشعار زیبای قاآنی

یک عمر شهان تربیت جیش کنند

تا نیم نفس عیش به صد طیش کنند

نازم به جهان همت درویشان را

کایشان به یکی لقمه دوصد عیش کنند

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

اشعار کوتاه قاآنی

آشفته سخن چو زلف جانان خوشتر

چون کار جهان بی سر و سامان خوش تر

مجموعهٔ عاشقان بود دفتر من

مجموعهٔ عاشقان پریشان خوشتر

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

زیباترین اشعار قاآنی

آن نرگس مست فتنه‌انگیز نگر

آن خنجر مژگان بلاخیز نگر

در عهد ملک که باده مستی ندهد

اندر کف مست خنجر تیز نگر

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر معروف قاآنی

بر روز ستاره تا کی افشانی بس

در روز ستاره بالله ار بیند کس

دهرت ز مراد خویش دارد محروم

یا دست جهان ببند یا پای هوس

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر کوتاه از قاآنی شیرازی

تا یار مرا ربوده از هستی خویش

واقف نیم از بلندی و پستی خویش

آنگونه ز جام عشق مستم دارد

کآگاه نیم ز خویش و از مستی خویش

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر کوتاه قاآنی

با آنکه هنوز از می دوشین مستم

در مهد طرب به خواب نوشین هستم

ای دست خدا بگیر لختی دستم

کز سخت‌دلی و سست‌بختی رستم

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر قاآنی درباره امام حسین

تا دل به هوای وصل جانان دادم

لب بر لب او نهادم و جان دادم

خضر ار ز لب چشمهٔ حیوان جان یافت

من جان به لب چشمهٔ حیوان دادم

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر قاآنی در مورد امام حسین

صدرا دیشب به باغ نواب شدم

امروز به حضرتت شرفیاب شدم

آن باغ چو روی ناکسان آب نداشت

از خجلت بی‌آبی او آب شدم

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر قاآنی

گاهی هوس‌ بادهٔ رنگین دارم

گاه آرزوی وصل نگارین دارم

گه سبحه به دست و گاه زنار به دوش

یارب چه کسم کیم چه آیین دارم

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر قاآنی شیرازی

بگذار که خویش را به خواری بکشم

مپسند که بار شرمساری بکشم

چون دوست به مرگ من به هر حال خوشست

من نیز به مرگ خود به هر حال خوشم

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر قاآنی شیرازی صورتگر ماهر

تا دست ارادت به تو دادست دلم

دامان طرب زکف نهادست دلم

ره یافته در زلف دلاویز کجت

القصه به راه کج فتادست دلم

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر قاآنی لکنت

بگذارکه تا می خورم و مست شوم

چون مست شوم به عشق پابست شوم

پابست شوم به کلی از دست شوم

از دست شوم نیست شوم هست شوم

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر های قاآنی

تاکی غم زید و گه غم عمرو خوریم

آن به که به جای غم ز خم خمر خوریم

خوش باش به نیش‌ و نوش کز نخل حیات

فرضست که گه خار و گهی تمر خوریم

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر از قاآنی شیرازی

تو مردمک چشم من مهجوری

زان با همه نزدیکیت از من دوری

نی نی غلطم تو جان شیرین منی

زان با منی و ز چشم من مستوری

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر کوتاه قاآنی

نه باده نه جام باده ماند باقی

نه ساده نه نام ساده ماند باقی

ما زادهٔ مام روزگاریم ولی

نه زاده نه مام‌زاده ماند باقی

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر معروف قاآنی

ای زلف تیره سایهٔ بال فرشته یی

یا از سواد دیدهٔ حورا سرشته‌ای

آن رخ ستاره است و تو چرخ ستاره‌ای

یا نی فرشته است و‌ تو بال فرشته‌ای

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

معنی شعر قاآنی شیرازی

ای زلف دانمت ز چه دایم مشوّشی

زآنرو مشوّشی که معلق در آتشی

آن راکه هست سودا دایم مشوش است

آری تُراست سودا زآنرو مشوّشی

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

معنی شعر قاآنی شیرازی صورتگر ماهر

با اینهمه گناه نیم ناامید ازو

خواهم سیاه‌نامهٔ خود را سپید ازو

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

سبک شعری قاآنی شیرازی

زاهدا چندی بیا با ما به‌خلوت یار باش

صحبت احرار بشنو محرم اسرار باش

تا به کی زاری کنی تا صید بازاری کنی

ترک زاری کن وزین بازاریان بیزار باش

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

زیبا ترین شعر قاآنی شیرازی

ای زلف نگار من از بس که پریشانی

سرتا به قدم مانا سامان مرا مانی

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر کوتاه از قاآنی شیرازی

آن چهره بدین خوبی ‌آشوب جهانستی

گویند بهشتی‌هست گر هست همانستی

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر کامل صورتگر ماهر از قاآنی شیرازی

بالای تو سروست نه یک باغ نهالست

ابروی تو طاقست نه یک جفت هلالست

زلف تو شبست آن نه شبستان فراقست

روی تو گلست آن نه گلستان وصالست

اشعار قاآنی

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 28 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.