پیامک روز نوجوان

اس ام اس روز نوجوان
اس ام اس روز نوجوان

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

او به ما فهماند درس انسان شدن

و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

فهمیده خود فهمید  و به همه جهانیان فهماند

که چگونه می توان در سن ۱۳ سالگی ره صد ساله را طی کرد

و نشان و مدال رهبریت را دریافت کرد

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

فهمیده به ما فهماند درس پیروی و لبیک به فرامین ولایت را

و چه زیبا لبیک گفت به  ندای هل من ناصرا ینصرنی

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

فهمیده به ما فهماند درس دفاع

و پاسداری از ارزش های اسلامی را

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

او درس پروانه وار سوختن

تا به وصال معبود رسیدن را به ما آموخت

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

او چه زیبا تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی

و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود را به نمایش گذاشت

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

او به ما فهماند که چگونه می توان

غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست

و به یگانه معبود هستی پیوست

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

او به همه فهماند که چگونه می توان

تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقدیم کرد

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

او به همه فهماند که چگونه می توان از قعر نیستی به اوج هستی رسید

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت

کاین آب برنگردد دیگر به جویباران

صائب تبریزی

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

ما اگر پیرانه سر در بندگی افتاده ایم

هم چو سرو آزادگی درنوجوانی یافتیم

خواجوی کرمانی

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

مکن به لهو و لعب صرف نوجوانی خویش

به خاک شور مریز آب زندگانی خویش

صائب تبریزی

پیامک روز نوجوان

Payamak Rooz Nojavan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.