سخنان پند آموز آندره موروا

جملات آندره موروا
جملات آندره موروا

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

آگاه باشید!

دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس كرد

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه

خوش منشی و شوخ طبعی است كه توانایی و قدرت آن را دارد

كه برای یك زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

باید در هر كاری به امكان

و عملی بودن آن كار ایمان داشت

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

تا زمانی كه كارت به انجام نرسیده

نباید از راهی كه برگزیده ای، از انحراف و تغییر جهت روی برتابی

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

به راستی عبث و بیهوده است كه

انسان از طبیعت چیزی را بخواهد كه به او داده نشده است

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

برای مرد عمل اندیشه با عمل درهم است

همان گونه كه برای یك شاعر، اندیشه با تصویر

و نشانه های درهم و مربوط می باشد

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

امید و رویای یك مرد عمل این است كه

در زمان های بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت

نسبت به ادراك حیوانی و هوش فطری خویش

اطمینان خاطر كامل به دست آورد

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

یك مرد بزرگ عمل

به یك شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیك باشد

تا به یك مؤلف دایره المعارف…

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

دانسته ها و آگاهی های ما

جز در موارد لازم و مناسب از آنِ ما نیستند

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

بهشت یك باغبان باغ او است

و بهشت یك نجار میز كارگاه او می باشد

سخنان پند آموز آندره موروا

Sokhanan Pandamooz André Maurois

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.