سخنان قصار آندره موروا

جملات آندره موروا
جملات آندره موروا

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

رمز پاس داشتن چابكی و نرمی و ظرافت

آن است كه انسان هیچ گاه ورزش را ترك نكند

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

هدف آموزش و پرورش این نیست

كه متخصص و اهل فن تحویل بدهد

بلكه هدف آموزش این است كه فكر و هوش عالی بسازد

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

هر كاری كه با عشق و محبت آغاز می گردد

لذت بخش و سرورآمیز است اما عشقی كه با كار آمیخته شود

لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

بهتر است انسان میزان و مقدار كمی از امور را كامل فرا گیرد

تا اینكه به طور متوسط مقدار زیادی از مواد را بیاموزد

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

هیچ آموزشی بدون كاردانی مناسب نیست

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

یك زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه كه دنیای كوچك كاملی است

باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد كه یك رجل دولتی برجسته ای كه

توانسته مملكتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده

از كار خوب به حدی است كه می تواند جانشین تمام مسرت ها

و خوشی های جهان گردد

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

رازداری نقشی است كه

حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد

اما از همه جهت مسرت انگیز و شعف  آمیز است

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

تا زمانی كه انسان گمان می كند

وجودش می تواند برای جلوگیری از خطا و اشتباه مفید باشد

باید در پست خود باقی بماند

سخنان قصار آندره موروا

Sokhanan Qasar André Maurois

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.