روند فعالسازی و حذف آهنگ پیشواز ایرانسل به سرعت

روند فعالسازی و حذف آهنگ پیشواز ایرانسل به سرعت

اگر شما هم از جمله افرادی هستید حذف آهنگ پیشواز ایرانسل که دوست دارید وقتی فردی با تلفن همراه شما تماس میگیرد، بوق ساده انتظار تلفن را نشنود و یک موسیقی زیبا به جای آن بگذارید، میتوانید از سرویس آهنگ پیشواز ایرانسل استفاده کنید.

  حذف آهنگ پیشواز ایرانسل , لغو آهنگ پیشواز ایرانسل , غیر فعال کردن آهنگ پیشواز ایرانسل , نحوه حذف آهنگ پیشواز ایرانسل

روند فعالسازی و حذف آهنگ پیشواز ایرانسل به سرعت

آهنگ پیشواز یک سرویس حذف آهنگ پیشواز ایرانسل از سرویس های اپراتور ایرانسل است که در آن وقتی فردی با تلفن همراه شما تماس میگیرد، آهنگ کوتاهی به جای بوق انتظار نواخته میشود.
در این مطلب به آموزش نحوه حذف آهنگ پیشواز ایرانسل فعالسازی و غیر فعال کردن این سرویس میپردازیم.

روند فعالسازی و حذف آهنگ پیشواز ایرانسل به سرعت

فعالسازی

کدهای دستوری
شما می توانید بخشی از عملیات حذف آهنگ پیشواز ایرانسل آهنگ پیشواز را با استفاده از کدهای دستوری انجام دهید. برای دیدن منوی اصلی آهنگ پیشواز #777* را از خط ایرانسل خود شماره گیری کنید حذف آهنگ پیشواز ایرانسل و سپس یکی از گزینه های منو را انتخاب کنید.

روند فعالسازی و حذف آهنگ پیشواز ایرانسل به سرعت

پیام کوتاه
شما میتوانید دستور مورد نظر خود را در یک پیام کوتاه حذف آهنگ پیشواز ایرانسل به شماره 7575 ارسال کنید. در این حالت نتیجه درخواست شما بلافاصله در یک پیام کوتاه برای شما ارسال خواهد شد.

روند فعالسازی و حذف آهنگ پیشواز ایرانسل به سرعت

غیر فعالسازی

اگر میخواهید حذف آهنگ پیشواز ایرانسل سرویس خود را غیر فعال کنید کافیست کد ENS را به 7575 ارسال نمایید.

لیست کامل آهنگ های پیشواز ایرانسل را میتوانید حذف آهنگ پیشواز ایرانسل در سایت ویترین ایرانسل مشاهده کنید و یا با ارسال پیامک خالی به 7575 لیست پرطرفدارترین آهنگ ها را دریافت نمایید.

حذف آهنگ پیشواز ایرانسل

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.