جمله های آندره موروا

جملات آندره موروا
جملات آندره موروا

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی كند

اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می كند

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

در دنیا عده ی اندك شماری

یافت می شوند كه می توان به آنها اعتماد كرد

باید گشت و این ها را یافت

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

گاهی عامل زمان آنقدر مهم است كه باید تنها عامل روشن

و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

خونسردی

بزرگترین صفت برای كسی است كه

امر فرماندهی را بر عهده گرفته است

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

مدیر خوب می داند كه

هیچ نتیجه ی مطلوبی هیچ گاه به دست نخواهد آمد

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

یك مدیر حقیقی هیچ گاه گمان و باور ندارد كه یك هدف كه برآورده شد

دیگر همه ی كارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

برای همگان

حكومت كردن بر خانه از هر جای دیگر

و هر امر دیگری دشوارتر است

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

نخستین ویژگی مورد نیاز یك مدیر

داشتن اراده است

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

هیچ كاری ممكن نیست برای مملكت انجام گیرد

مگر اینكه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی

مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملكتی راه نداشته باشد

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

مرد اگر نمی خواهد در مرحله ی عشق و محبت خسته شود

باید با حسن نیت

اهمیت مقامی را كه عشق در زندگانی و حیات یك زن دارد درك كند

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.