اس ام اس فلسفی جملات زیبا

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

استفن گرین :

گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید !

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

شامفورت :

داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم

چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباس های زیبا نپوشانیم ؟

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

ارد بزرگ :

اگر می خوای بزرگ شوی از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

فردریش نیچه :

از فلاسفه می خواهم به دنبال حقیقت نروند

چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

شچدرین

اراده ی مرد عامل خوشبختی اوست

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

بزرگمهر

آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس

و آرزوهای کوچک قدر نیک خویی و جوانمردی را نشکند

و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

بتهوون

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

ارد بزرگ

خوارترین کارفرما کسیست که با ندادن

و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی کند

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

ناصرالدین صلب الزمانی

چرخ های سنگین و زنگ زده ی زندگی

با دست های نامرئی امید می چرخد

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

وین دایر

اگر مشکلی داری به دلیل طرز فکر توست

و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی

اینست که طرز فکرت را عوض کنی

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

ارد بزرگ

فرودستان در بهترین زمان هم بهانه های فراوان

برای انجام ندادن کارهای خویش دارند

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

SMS Falsafi Jomlat Ziba

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.