اس ام اس فلسفی بی وفایی

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

به همه عشق بورز

به تعداد کمی اعتماد کن

و به هیچکس بدی نکن

شکسپیر

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن

کانت

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

بهترین یار و پشتیبان هر کس

بازوان توانای اوست

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است

اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار

لرد آدیبوری

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند

مثل اسپانیولی

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

بالاترین ارزش برای انسان اینست

که راهی به شناخت خویش پیدا کند

امام علی ع

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد

مثل فرانسوی

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند

مثل آلمانی

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست

شکسپیر

اس ام اس فلسفی بی وفایی

SMS Falsafi Bivafayi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.