اس ام اس فلسفی آندره موروا

جملات آندره موروا
جملات آندره موروا

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

همان گونه كه هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد

در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

بهترین كتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند كه

به آنها كه سزاوار حقیقی محبت و عشق اند

راه و رسم زندگانی را بیاموزند

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

اگر زن درصدد تلاش و كوشش مجدد برای دور كردن مرد از شغل اش برآید

جز اینكه كینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

مردی كه سزاوار گرفتن نام “مردی” باشد به كار خود بیش از همه ی جهان

و حتی بیش از هر زنی كه او را دوست می دارد عشق می ورزد

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

در رازداری

مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

ستایش

خود گونه ای از هدیه و ارمغان است

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

وقتی كه غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند

یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص

كمك از مبدأ كمال و فراوانی دچار كاستی می شود

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

كسی كه در دسترس و معرض دید و همنشینی قرار ندارد

آسان می تواند مورد تحسین و ستایش قرار گیرد

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

انسان همیشه در پی چیزی است كه از او دوری می جوید

و رد می كند چیزی را كه به او تسلیم می گردد

اس ام اس فلسفی آندره موروا

SMS Falsafi André Maurois

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.