اس ام اس عاشقانه ابر و باران

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

من آن ابرم که بارانش تو هستی

همان یوسف که کنعانش تو هستی

مسافر میشوم تا آخر عمر

در آن راهی که پایانش تو هستی

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

با یاد تو زندگی کردن چه کم خرج است

نه خواب می خواهد ، نه خوراک

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

این روزها آنقدر شکسته ام

که عصا به دست راه می رود دلم

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

به راه پای خسته ات دیدگانم را می سایم

تا انعکاس زلال قدم هایت را جاودانه کنم

سبز باشی عزیزترین

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

شغل شریفی است

سوختن برای او که حتی لحظه ای برایت تب نکرد

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

همیشه با غمت من در ستیزم

به این خاطر همیشه اشک می ریزم

روی هر برگ گلی این را نوشتم

تویی امید من تنها ، عزیزم

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست

اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست

مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی !

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

بند بند دل بنده به بند بند دلت بنده

دلبند بنده دلم برات تنگه

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد

عاقبت با عشق و غم کوه امیدم آب شد

گفته بودی یوسف گم گشته باز آید ولی

یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

پرندگانم را آزاد کردم

زیرا فهمیدم نداشتن تنها راه از دست ندادن است

اس ام اس عاشقانه ابر و باران

SMS Asheghane Abr Baran

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.