اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

اس ام اس سنگین
اس ام اس سنگین

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

آن گاه که در کنار تـــــو بود

فرشتـــه اش می خواندی

حــــــــــالا که در کنار دیگریست

ف . ا . ح . ش . ه

روی لجن های ته جوب رو سفید کردی

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

از روی کینــه نیــسـت اگــر خـنجــر بــه سـینــه ات مــی زننــد

ایـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو دل می برنـد

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

وقتی عشق حداکثــــری وجود نداره

بهتره آدم حداقل از عشق لذت ببره

حداکثرش پیش کش

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

آدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که

بــــرای نزدیکــ شدنشــــون

باید ازشــــون دوری کـــرد

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

وضعیتی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ

ﻫﺮ کی نیکی ﻣﻴﮑﻨﻪ ﭘﺎی ﻟﺮﺯﺷﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

بعضی چیزها را  باید  بنویسم

نه برای اینکه همه  بخونن  و بگن عالیه

برای اینکه خفه نشم

همین !

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

در روزگاری که

دروغ یـک واقـعـیت عمومـی است

به زبان آوردن حقیقت یک اقدام بزرگ محسوب می شود

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

اگر حرف وزن نداره

پس چه جوری کمر آدم رو می شکنه

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

زیادی که خودتو دست پایین بگیری

میفتی زیر پای کسی که

یه روز به اوج رسوندیش

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

یکی برای هر نفس حوایی دارد

و دیگری هوایی برای نفس هایش ندارد

اس ام اس سنگین و معنی دار جدید

SMS Sangin JAdid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.