اس ام اس سنگین و شاخ نیش دار 93

اس ام اس سنگین و شاخ نیش دار 93 SMS Sangin • • • بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت ! وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی …

اس ام اس سنگین عاشقی

اس ام اس سنگین عاشقی SMS Sangin Asheghi • • • بی تفاوت باش به جهنم ! مگر دریا مُرد از بی بارانی ؟ • • • اس ام اس سنگین عاشقی …

اس ام اس سنگین و پر معنی

اس ام اس سنگین و پر معنی SMS Sangin PorMani • • • هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عمر که با میگذرد ، میگذرد • • • …

اس ام اس سنگین

اس ام اس سنگین

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

صدای باران زیباترین ترانه خداست

که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند

نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

روزگاری بیدی را شکستند

به نامردی تبر بر ریشه اش بستند

ولی افسوس همانهایی شکستند

که رورزی زیر سایه اش می نشستند

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

هر که گردد پاک طینت محرم دل ها شود

هر که در خون صاف گردد قابل مینا شود

از دهان گل شنیدم بر سر بازار گفت

هر که با ناکس نشیند عاقبت رسوا شود

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود

پسته بی مغز چون لب واکند رسوا شود

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی

بدان که روشنی

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

دهان و کیف پولت را با احتیاط باز کن

زیرا بدین وسیله دست کم حیثیت و پرستیژت

دست نخورده باقی خواهد ماند

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

خوشی با خوبی فرق دارد

بخاطر خوبی ها از خیلی خوشی ها باید گذشت

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

باید تلاش کنیم

میان بودن و نبودن مان تفاوتی باشد

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

همیشه فکر می کردم پشت دیوارهای بلند

آدم های بزرگ زندگی می کنند

ولی حالا می دانم که بلندی دیوارها به خاطر کوچکی آدم هاست

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد خوابمان می گیرد

دست اندازها نعمتند

اس ام اس سنگین فاز بالا

SMS Sangin Faz Bala

آخرین بروز رسانی در : جمعه 5 مهر 1392
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.