اس ام اس رمانتیک آبان 92

اس ام اس عاشقانه
اس ام اس عاشقانه

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

وقتـی مرا بغل مـی کنـی چنان جاذبه‌ آغوشت

به جاذبه‌ زمین غلبـه مـیکنـد

کـه روحـم بـه پـرواز درمی آیـد

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت

چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

خورشید را در آغوش گرفته ای

پاهایت را به بوسه دریا سپرده ای

موهایت را به دست نسیم

چه خوش غیرتـــــــم من !

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

دلى که اندوه دارد

نیاز به شانه دارد نه نصیحت

کاش همه این را مى فهمیدند

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

مدت هاســـت

دلـــم شـــروعــی تـــازه می خــــــواهــد

تــو بیـــــــا

مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

باید جشن بگیرم

اشک هایم دوباره با من آشتی کرده اند

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

چهار فصل کامل نیست

هوای تو هوای دیگریست

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

برای تو می میرم

تو وانمود کن که تب کرده ای

همین کافیست

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

می خواهم بِدهم دنیا را برایم تنگ کنند

به اندازه آغوشت

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

تــو را که از دلــم کم می کنــم

باقیمانده صفــر می شــود

اس ام اس رمانتیک آبان 92

SMS Romantik Aban

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.