اس ام اس راجع به تنهایی

اس ام اس تنهایی
اس ام اس تنهایی

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

در تنهایی هایم نیز به یاد توام

زیرا تو تمام تنهایی هایم هستی

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

تنهای تنها نیز شوم

بیکس و رسوا نیز شوم

باز هم آرامم

خدا را دارم

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

تمام آرزوی من برایت این است

تنها نشوی

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

قلب من قطعه ای از مزار تنهایی هاست

غم دنیاست که در گوشه ی قلبم پیداست

وقتی احساس کنم نیمه ای از جان منی

بی تو هر جا بروم باز وجودم تنهاست

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

نیمکت با هم بودنمان تنهاست

من دل نشستن ندارم

تو دلیل نشستن باش

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت

باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد

امشب تمامشان را بسوزان

شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

وقت است که یک چندی در خانه ی ما آیی

در خانه ی ما آمد ،‌ آن پادشه خوبان

آن پادشه خوبان ‌ داد از غم تنهایی

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم

حتی برای تو که سال ها منتظر در زدنت بودم

اس ام اس راجع به تنهایی

SMS Rajebe Tanhaei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.