اس ام اس جدید سری 9

اس ام اس جدید
اس ام اس جدید

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

تنم سرد است!

گویا کسی دارد جام زندگی مرا ب سلامتی کسی دیگر می نوشد

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

ماه مهر است!

خودم بهمن می کشم… دلم تیر…

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

گاهےدلم میخاد دمپایےھاموتا ب تا بپوشم

تا ببینم هنوز کسےحواسش ب من هست یا نہ

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

آھاے مرگ کجایے ؟

بیا کہ زندگے مرا کشت

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

آنقدر خوب و عزیزی، که هنگام دعا حیفم آید

که تو را دست کسی غیر خدا بسپارم

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

حماقت یعنی

صداقت داشتن با کسی که
 سیاست دارد!

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

بعضیا وقتی بهت زنگ میزنن نباس بگی سلام

باس بگی جانم باز کارت کجا گیره؟

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

اسیر فصل خزان گردد

عمر آنکس که دمی اسیراشک کند چشم مهربان تو را

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

برای روزهای خوبت دعا می کنم

روزهای خوب تو ربط عجیبی دارد

به حال خوب من!

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

حالم حال بچه ایست که باشوق به کوچه دوید

اما کسی بازیش نداد

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

خنده دار است

شناسنامه ام را میگویم

امروز داشتم ب صفحه ی وفاتش نگاه می کردم خالی بود

درحالی ک خیلی وقته برای خیلی ها مردم

اس ام اس جدید سری 9

SMS Jadid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.