اس ام اس جدید سری 52 SMS Jadid

اس ام اس جدید
اس ام اس جدید

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

امشب دلم خسته تراز همه ی روزهاست

کاش میشد گوشه ای نوشت خدایا امشب خسته ام

صبح بیدارم نکن …

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

پرهایم را چید که تنهایی جایی نروم

اما خودش بی من با غریبه کوچ کرد

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم

نه برای نیاز 
نه از روی اجبار
 نه ازروی تنهایی

فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن دارد

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

گل های پیرهنم را
کنار گذاشته بودم برای تو

گفته بودم بیایی یا نیایی اینها از آن توست

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

همه بدی هایم راهم که صاف کنم

به دل خود مدیون می مانم

برای تمام
” دلم می خواست “های بی جواب مانده اش

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

من اینجا توآنجا

وای نیمکت های دنیا را چه بد چیده اند

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

توکیستی؟
هان یادم آمد

تو همانی که روزی با پاهایت آمدی ونماندی و رفتی

اما من همانم که روزی با دلم آمدم ماندم که ماندم

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

مبادا آسمان بی بال وبی پر
مبادا

در زمین دیوار بی در
مبادا

هیچ سقفی بی پرستو
مبادا

هیچ بامی بی کبوتر مبادا

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

دست هایم خالی اند

جای خالی دست هایش راهیچ کس پرنمی کند

راست می گفت شاملو
دست های خالی را باید برسرکوبید

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

اسیر فصل خزان گردد عمر آنکس که

دمى اسیر اشک کند چشم مهربان تو را

اس ام اس جدید سری 52

SMS Jadid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.