اس ام اس بی وفایی و نامردی

اس ام اس بی وفایی و نامردی SMS BiVafayi Namardi • • • فکــر می کــردم در قلب تــــو محکومم به حبــس ابد به یکبــاره جــا خــوردم وقـــتی زندان بان برســـرم فریاد …

اس ام اس بی وفایی و خیانت

اس ام اس بی وفایی و خیانت SMS BiVafayi Khiyanat • • • بی خودی به خودت زحمت نده این بذرهای تنفــر که در دلم می کاری هرگــــز جوانه نخواهد زد • …

اس ام اس بي وفايي و جدايي

اس ام اس بي وفايي و جدايي SMS BiVafayi Jodayi • • • چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدم هــا عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی ! • • • اس ام اس …

اس ام اس بی وفایی

اس ام اس بی وفایی

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

روی کارت برایش نوشتم به امید فردای بهتر

دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرده

تازه فهمیدم آن روز الف فردا را یادم رفته بود

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

چشمانم را به نابینایی می فروشم

تا کسی را که دوست دارم با دیگری نبینم

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدم ها

بازی با احساسات است

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

می تــــرسم

می ترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد

نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود

و تــــــو خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش

چــــه احســـاس خــط خطـــی و مبــهمی ست

ایــــن عاشقـــــانـــه های حســـــودی مـــن!

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

نمی دانم گنجشک ها که شبیه هم هستند

چه طور همدیگر و می شناسن؟

و نمیدانم چند نفر شبیه من هستند

که تو دیگر مرا نمی شناسی

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

حل شده ام مثل یک معما

راست می گفتی که خیلی ساده ام

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

وقــتی دست فــشردیــم و قـــول دادیـــم

فقــــط دست تــو مـردانـه بــود

و  قـــــول من

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

خوابــــــم را درست تنظیـــــم کرده ام

روی بــــــی تفاوتـــــی های تــــــــــو

تــــــو روزنــــــامه ات را میخوانی

من دیگری را خواب می بینم

از خواب کــــــه بیدار شــــــوم بــــــی حسابیم

یک – یک بــــــه نفع روزمرگــــــی

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

اینجا همه ی برادران قابیلند

با وسوسه های ناتنی فامیلند

از ترس خیانت به رفاقت ای عشق

اینجا همه ی رابطه ها تعطیلند

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

بــــوی رفـتن مــی دهــی

عطـــر تـــازه ای خــــریــــده ای ؟

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هایـم را

بـه زحمـت کـنـار هـم مـی چـیـنم

فـرمـول وار

مـرتـب و بـی نـقـص

و تــو بـا یـک اشـاره هـمـه چـیـز را در هـم می ریــزی

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

SMS BiVafayi Tanhayi

آخرین بروز رسانی در : جمعه 19 مهر 1392

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.