جملات افلاطون

جملات و نوشته های افلاطون

جملات و نوشته های افلاطون

اس ام اس | جملات افلاطون | افلاطون جملات افلاطون jomalat aflaton • نفوسی که دارای کمال استعداد باشند، بر اثر سوء تربیت به پست‌ترین درجه‌ی فرومایگی، می‌رسند • جملات افلاطون jomalat aflaton • بزرگترین خطای پزشکان این است که صرفاً به مداوای جسم بیمار اقدام می کنند، بدون اینکه لحظه ای هم به فکر در مان روح برآیند. در حالی که جسم و فکر با هم هستند و نمی توان آنها را از هم تفکیک کرد و به طور جد...

ادامه مطلب

جملات و نوشته های افلاطون

جملات و نوشته های افلاطون

اس ام اس | جملات افلاطون | افلاطون جملات افلاطون jomalat aflaton • زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی • جملات افلاطون jomalat aflaton • چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، خود را نیز به زیبایی و آراستگی بیاراید • جملات افلاطون jomalat aflaton • نفسی که پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است • جملات افلاطون jomalat aflaton ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

گزیده ای از جملات مفهومی و زیبای افلاطون

گزیده ای از جملات مفهومی و زیبای افلاطون

اس ام اس | جملات افلاطون | افلاطون جملات افلاطون jomalat aflaton • موسیقی تأثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود میتواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند • جملات افلاطون jomalat aflaton • به‌ ضرورت آمدم در این جهان و به‌ حیرت زیستم و به‌ کراهت می‌روم • جملات افلاطون jomalat aflaton • عشق بلایی است که همه خواستارش هستند • جملات افلاطون jomalat aflaton ادامه مطل...

ادامه مطلب

سخنان حکیمانه افلاطون

سخنان حکیمانه افلاطون

جملات افلاطون سخنان حکیمانه افلاطون Sokhanan plato • • • رقت به سه کس واجب است 1-عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد 2- قویی که گرفتار ضعیفی گردد 3-کریمی که محتاج لئیمی باشد • • • سخنان حکیمانه افلاطون Sokhanan plato • • • بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد • • • سخنان حکیمانه افلاطون Sokhanan plato • • • همیشه بیدار باش که شرور ...

ادامه مطلب

سخنان افلاطون

سخنان افلاطون

جملات افلاطون سخنان افلاطون Sokhanan plato • • • آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه و بدان که انتقام  خدا از بنده به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط  عشق باشد • • • سخنان افلاطون Sokhanan plato • • • در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است • • • سخنان افلاطون Sokhanan plato • • • نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند • • • سخنان افلاط...

ادامه مطلب