جملات آناتول فرانس

جملات زیبای آناتول فرانس

جملات زیبای آناتول فرانس

اس ام اس | آناتول فرانس | جملات آناتول فرانس جملات آناتول فرانس Anatole France • تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن • جملات آناتول فرانس Anatole France • خنده طبیعی، فریاد موتور نیرومند بدن است. • جملات آناتول فرانس Anatole France • خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است • جملات آناتول فرانس Anatole France ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

سری جدید جملات آناتول فرانس

سری جدید جملات آناتول فرانس

اس ام اس | آناتول فرانس | جملات آناتول فرانس جملات آناتول فرانس Anatole France • هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید • جملات آناتول فرانس Anatole France • هرگز کتابی به کسی امانت ندهید چون به شما برگردانده نمی شود من تمام کتابهای کتابخانه ام امانتی است که از دیگران گرفته ام … • جملات آناتول فرانس Anatole France • مرگ هرگز دشوارتر از تولد نی...

ادامه مطلب

سخنان آناتول فرانس

سخنان آناتول فرانس

جملات آناتول فرانس سخنان آناتول فرانس Sokhanan Anatole France • • • دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد قدرت بیان و دروغگویی • • • سخنان آناتول فرانس Sokhanan Anatole France • • • تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی فروتن • • • سخنان آناتول فرانس Sokhanan Anatole France • • • خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی • • • سخنان آناتول فر...

ادامه مطلب