جملات آناتول فرانس

جملات زیبای آناتول فرانس

جملات زیبای آناتول فرانس

اس ام اس | آناتول فرانس | جملات آناتول فرانس جملات آناتول فرانس Anatole France • تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن • جملات آناتول فرانس Anatole...

ادامه مطلب

سری جدید جملات آناتول فرانس

سری جدید جملات آناتول فرانس

اس ام اس | آناتول فرانس | جملات آناتول فرانس جملات آناتول فرانس Anatole France • هرگز به احساساتي كه در برخورد اول با كسي پيدا مي كنيد نسنجيده اعتماد نكنيد • جملات آناتول فرانس Anatole ...

ادامه مطلب

سخنان آناتول فرانس

سخنان آناتول فرانس

جملات آناتول فرانس سخنان آناتول فرانس Sokhanan Anatole France • • • دو چيز تفاوت فاحشي را بين انسان و حيوان به وجود مي آورد قدرت بيان و دروغگويي • • • سخنان آناتول فرانس Sokhanan An...

ادامه مطلب