جملات آناتول فرانس

جملات زیبای آناتول فرانس

جملات زیبای آناتول فرانس

اس ام اس | آناتول فرانس | جملات آناتول فرانس جملات آناتول فرانس Anatole France • تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن • جملات آناتول فرانس Anatole France • خنده طبیعی، فریاد موتور نیرومند بدن است. • جملات آناتول فرانس Anatole France • خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است • جملات آناتول فرانس Anatole France ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

سری جدید جملات آناتول فرانس

سری جدید جملات آناتول فرانس

اس ام اس | آناتول فرانس | جملات آناتول فرانس جملات آناتول فرانس Anatole France • هرگز به احساساتي كه در برخورد اول با كسي پيدا مي كنيد نسنجيده اعتماد نكنيد • جملات آناتول فرانس Anatole France • هرگز كتابي به كسي امانت ندهيد چون به شما برگردانده نمي شود من تمام كتابهاي كتابخانه ام امانتي است كه از ديگران گرفته ام … • جملات آناتول فرانس Anatole France • مرگ هرگز دشوارتر از تولد ني...

ادامه مطلب

سخنان آناتول فرانس

سخنان آناتول فرانس

جملات آناتول فرانس سخنان آناتول فرانس Sokhanan Anatole France • • • دو چيز تفاوت فاحشي را بين انسان و حيوان به وجود مي آورد قدرت بيان و دروغگويي • • • سخنان آناتول فرانس Sokhanan Anatole France • • • تا زماني كه به قدرت نرسيده اي فرمانبردار باش و چون به آن رسيدي فروتن • • • سخنان آناتول فرانس Sokhanan Anatole France • • • خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی • • • سخنان آناتول فر...

ادامه مطلب