جملات زیبای آناتول فرانس

اس ام اس | آناتول فرانس | جملات آناتول فرانس

آناتول فرانس

جملات آناتول فرانس

Anatole France

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش

و چون به آن رسیدی، فروتن

جملات آناتول فرانس

Anatole France

خنده طبیعی، فریاد موتور نیرومند بدن است.

جملات آناتول فرانس

Anatole France

خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است

جملات آناتول فرانس

Anatole France

مادر، جلوه حق است، رضایت خدا است؛

باید خدا را خشنود نگاه داشت.

جملات آناتول فرانس

Anatole France

هرگز کتابی به کسی امانت ندهید، چون به شما برگردانده نمی شود.

من تمام کتابهای کتابخانه ام امانتی است که از دیگران گرفته ام

جملات آناتول فرانس

Anatole France

مرگ هرگز

دشوارتر از تولد نیست

جملات آناتول فرانس

Anatole France

زن رسماً مربی مرد

و پیراینده ی اخلاق اوست.

جملات آناتول فرانس

Anatole France

ما ساخته و پرداخته کسانی می شویم

که دوستمان داشته اند

جملات آناتول فرانس

Anatole France

دانش و آگاهي كليدي است

كه تمام درها با آن باز مي شوند

جملات آناتول فرانس

Anatole France

اگر همين افكار و انديشه پريشان فلاسفه نبود،

هم اكنون بشر مانند هزاران سال پيش

با ترس و وحشت در غارها زندگي مي كرد

اس ام اس | آناتول فرانس | جملات آناتول فرانس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.