اس ام اس زیبا سری 53

اس ام اس زیبا سری 53

اس ام اس زیبا سری 53 اس ام اس زیبا sms ziba • برای چشمانم نماز باران بخوان بغض کرده ، ابریست اما نمی بارد • اس ام اس زیبا sms ziba • اون پسرایى که با دختر مورد علاقشون …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 52

اس ام اس زیبا سری 52

اس ام اس زیبا سری 52 sms ziba • • • همیشه هوا تک نفره نیست روزی تو می برگردی ابرها به خانه یشان بر می گردند … • • • اس ام اس زیبا سری 52 sms ziba • …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 51

اس ام اس زیبا سری 51

اس ام اس زیبا سری 51 sms ziba • • • قشنگى دلتنگی اینه که هر جا دلش بخواد سرک می کشه این لحظه قسمت تو بود … • • • اس ام اس زیبا سری 51 sms ziba • …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 50

اس ام اس زیبا سری 50

اس ام اس زیبا سری 50 sms ziba • • • اتاق سوت و کورم جهان کوچکی است برای سر کردن با این همه تنهایی و دلتنگی … • • • اس ام اس زیبا سری 50 sms ziba • …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 49

اس ام اس زیبا سری 49

اس ام اس زیبا سری 49 sms ziba • • • ضربدر هاى قرمز می زنم به خاطرات این روزها که یادم بماند ، یادم نماند این روزها … • • • اس ام اس زیبا سری 49 sms ziba …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 48

اس ام اس زیبا سری 48

اس ام اس زیبا سری 48 sms ziba • • • به جان چشمانت این بار آنچنان رفتنی ام که کاسه های آب را هم قسم دهی نه آن روزها باز می گردد ، نه من … • • • …

ادامه مطلب

پیامک های زیبا در مورد سکوت

پیامک های زیبا در مورد سکوت

پیامک های زیبا در مورد سکوت sms sokout • • • وقتی زنی دیوانه وار باتو بحث میکنه خوشحال باش چون سکوت زن نشانه پایان توست … • • • پیامک های زیبا در مورد سکوت sms sokout • • …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 47

اس ام اس زیبا سری 47

اس ام اس زیبا سری 47 sms ziba • • • انگار ھمیشه حرف ”ر” اضافه است به ھرکی گفتم درکم کن دکم کرد • • • اس ام اس زیبا سری 47 sms ziba • • • هی غریبه! …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 46

اس ام اس زیبا سری 46

اس ام اس زیبا سری 46 sms ziba • • • دوستی ، گندمکی هست که در معبد یاد چون که با خوشه ذخیره است به آفت نرود • • • اس ام اس زیبا سری 46 sms ziba • …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 45

اس ام اس زیبا سری 45

اس ام اس زیبا سری 45 sms ziba • • • من از چشم تو خواندم روز آغاز که با این عشق کار دل تمام است • • • اس ام اس زیبا سری 45 sms ziba • • • …

ادامه مطلب