اس ام اس زیبا

اس ام اس زیبا سری 13

اس ام اس زیبا سری 13 SMS Ziba • • • به خاطر عشقت زنده نباش به خاطر کسی زنده باش که به عشقت زندست • • • اس ام اس زیبا …

اس ام اس زیبا سری 12

اس ام اس زیبا سری 12 SMS Ziba • • • هوای فاصله سرد است من از کلاف دلم برایت خیال گرم می بافم • • • اس ام اس زیبا سری …

اس ام اس زیبا سری 11

اس ام اس زیبا سری 11 SMS Ziba • • • نیاز که تو باشی تمام من میشود نیازمندی ها • • • اس ام اس زیبا سری 11 SMS Ziba • …

اس ام اس زیبا سری 10

اس ام اس زیبا سری 10 SMS Ziba • • • روزایی که  تو توشون نیستی حیفم میاد زندگیشون کنم • • • اس ام اس زیبا سری 10 SMS Ziba • …

اس ام اس زیبا سری 9

اس ام اس زیبا سری 9 SMS Ziba • • • مهم نیست دور باشی یا نزدیک … از رو به رو بیایی یا که روی بگردانی از من … ماه را …

اس ام اس زیبا سری 8

اس ام اس زیبا سری 8 SMS Ziba • • • من درختت میمونم تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی آخرش یا دستمال می شم واسه اشک چشمات …

اس ام اس زیبا سری 7

اس ام اس زیبا سری 7 SMS Ziba • • • من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان …

اس ام اس زیبا سری 6

اس ام اس زیبا سری 6 SMS Ziba • • • کوتاه میگویم دوستت دارم اما از دوست داشتنت کوتاه نمی آیم … • • • اس ام اس زیبا سری 6 …

اس ام اس زیبا سری 5

اس ام اس زیبا سری 5 SMS Ziba • • • بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالت کوبانده می شوم به ساحل تنهایی و شن های داغ خواستن تو را درخود فرو …

اس ام اس زیبا سری 4

اس ام اس زیبا سری 4 SMS Ziba • • • آنقدر که بودن تو را می خواهم بودن خود را نمی خواهم چقدر زیباست این عشق  محو تو شدن را دوست …

اس ام اس زیبا سری 3

اس ام اس زیبا سری 3 SMS Ziba • • • با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد ! • • …

اس ام اس زیبا سری 2

اس ام اس زیبا سری 2 SMS Ziba • • • من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز می کنم : یکی بود هنوزم هست خدایا همیشه باشد • • • …

اس ام اس زیبا سری 1

اس ام اس زیبا سری 1 SMS Ziba • • • زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو • • • اس ام اس زیبا سری 1 …