آوای انتظار همراه اول آلبوم شش فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول | آوای انتظار همراه اول فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول آلبوم شش فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۳۸

نام اثر : من آنجا خواهم بود

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۳۷

نام اثر : آدمای بعد تو

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۳۶

نام اثر : عاشقت شدم

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۳۵

نام اثر : تو فکرتم

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۳۴

نام اثر : تنهایی دو نفره

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار :  ۸۲۱۳۳

نام اثر : گوشی

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۳۲

نام اثر : آره آره

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۳۱

نام اثر : چرا تو

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۳۰

نام اثر : شش

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۲۹

نام اثر : دیر اومدی

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : ۸۲۱۲۷

نام اثر : تو چه باشی

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول

avaye entezar

کد آوای انتظار : قلبم

نام اثر : ۸۲۱۲۸

نام صاحب اثر : فرزاد فرزین

آوای انتظار همراه اول | آوای انتظار همراه اول فرزاد فرزین

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.