خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب روسری
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 20:21

تعبیر خواب روسری

تعبیر خواب روسری | تعبیرخواب روسری | tabire khab

تعبیر خواب روسری,تعبیر خواب روسری مشکی,تعبیر خواب روسری سفید,تعبیر خواب روسری سبز,تعبیر خواب روسری آبی,تعبیر خواب روسری خریدن,تعبیر خواب روسری سبز رنگ,تعبیر خواب روسری سیاه,تعبیر خواب روسری زرد,تعبیر خواب روسری هدیه گرفتن,تعبیر خواب هدیه گرفتن روسری مشکی,تعبیر خواب مقنعه مشکی,تعبیر خواب شال مشکی,تعبیر خواب روسری مشکی,تعبیر خواب روسری سیاه,تعبیر خواب شال مشکی,تعبیر خواب پوشیدن روسری مشکی,تعبیر خواب روسری مشکی در خواب,تعبیر خواب روسری سفید گلدار,تعبیر خواب روسری سفید پوشیدن,تعبیر خواب روسری سفید مشکی,تعبیر خواب روسری سفید و مشکی,تعبیر خواب روسری سفید سرکردن,تعبیر خواب روسری سفید از امام صادق,تعبیر خواب روسری سفید چیست,تعبیر خواب شال سفید,تعبیر خواب مقنعه سفید,تعبیر خواب روسری سبز خریدن,تعبیر خواب شال سبز,تعبیر خواب مقنعه سبز,تعبیر خواب شال سبز رنگ,تعبیر خواب شال سبز پوشیدن,تعبیر خواب دیدن روسری سبز,تعبیر خواب خرید روسری سبز,تعبیر خواب دیدن شال سبز,تعبیر خواب روسری آبی رنگ,تعبیر خواب شال آبی رنگ,تعبیر خواب روسری ابی,تعبیر خواب خرید روسری آبی,تعبیر خواب خریدن روسری ابی,تعبیر خواب پوشیدن روسری آبی,تعبیر خواب شال خریدن,تعبیر خواب روسری خریدن,تعبیر خواب خریدن روسری سفید,تعبیر خواب خریدن شال سیاه,تعبیر خواب خرید روسری,تعبیر خواب خرید روسری,تعبیر خواب روسری سیاه و سفید,تعبیر خواب شال سیاه,تعبیر خواب مقنعه سیاه,تعبیر خواب شال سیاه,تعبیر خواب شال زرد,تعبیر خواب مقنعه زرد,تعبیر خواب شال زرد رنگ,تعبیر خواب خریدن روسری زرد,تعبیر روسری زرد در خواب,تعبیر خواب روسری زرد رنگ,تعبیر خواب شال هدیه گرفتن,تعبیر خواب هدیه گرفتن روسری سفید

تعبیر خواب روسری , تعبیرخواب روسری , روسری بر سر داشتن 

خواب روسری یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم روسری در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب روسری می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب روسری را مطالعه نمایید و متوجه شوید روسری چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مقنعه و روسری از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر دیدن روسری بر سر دلیل بر 4 چیز است

زن-کنیزک-خادم-سود بردن از زنان

تعبیر خواب روسری از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب روسری گرانبها شهرت و موفقیت در آینده است

تعبیر خواب دیدن روسری کهنه از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب روسری از دید مولف

تعبیر خواب دیدن مقنعه و روسری برای زن مرد است و برای مرد زن است

تعبیر خواب افتادن روسری از سر زن از دست دادن شوهر است

تعبیر خواب روسری از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب روسری برای زن شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند

تعبیر خواب روسری سبز بر سر داشتن مرد دین دار است

تعبیر خواب روسری سفید بر سر داشتن مرد مومن است

تعبیر خواب روسری قرمز بر سر داشتن شوهر شاد داشتن است

تعبیر خواب روسری سیاه در سر داشتن مرد اندوهگین است

تعبیر خواب روسری کبود رنگ بر سر داشتن مصیبت است

تعبیر خواب روسری زرد بر سر داشتن بیماری شوهر است

تعبیر خواب روسری کهنه مانند تعبیر خواب سگ ، ضرر و زیان مالی است

تعبیر خواب روسری | روسری بر سر داشتن در خواب | تعبیر خواب

تاکنون 53 نظر ثبت شده است.

 1. دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید.

 2. دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید.

 3. شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد. یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که از پشم رنگ کرده و در یک رنگ می بافند و این شال را از طرف طول تا می زنند و …

  به گردن یا به کمر می بندند و گاه نیز در گذشته ها از شال همراه خویش به عوض سجاده استفاده می کردند و زیر پای می گستردند اما اتفاق می افتاد که شال را از نخ کلفت تابیده می بافند یا نخ و پشم را با هم به کار می گرفتند. این توضیحات از آن نظر ضروری است که بین پشم و نخ در شال تفاوت تعبیر هست.

 4. در خواب های ما شال اگر پشمی باشد مال و نعمت است. پشمی که در آن رفته منفعت است، روزی است و فراخی معیشت می باشد ولی اگر نخی باشد اندوه و محن است. اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد می تواند به موقعیت خویش نزد شوهر و در محیط خانواده مطمئن باشد و چنانچه مردی ببیند شال پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته در زندگی حرفه ای و شغلی قوام و استحکام خواهد یافت و اگر به گردن بسته باشد به تبعیت از دیگری کاری انجام می دهد. اگر به گردن گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود آبرو و شرف او فزونی می یابد و اگر دستک های آن آویخته باشد از شخص دیگر تبعیت می کند. به هر حال اگر این شال پشمی باشد در نتیجه سود بخش است و اگر نخی باشد ملال انگیز. شال سوخته و کثیف و پاره برای زن خبر از بیماری و کسادی کار و شغل شوی او می دهد و برای مرد از رنجوری و شکست.شال بیدزده فساد است و تباهی و چنانچه زنی شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد و اگر مرد ببیند از نظر شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند.

 5. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مقعنه برای زن شوهر و برای مرد، زن می‌باشد.

 6. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خوابش هر نوع مقنعه‌ای ببیند، تعبیرش به شوهر او مربوط می‌شود، ولی اگر شوهر نداشته باشد، یـعـنـی او را شوهر می‌دهند.

 7. جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که مقنعۀ سبز یا سفید بر سر دارد، یـعـنـی شوهرش دیندار است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر سرخ بود، یـعـنـی شوهرش اهل عیش و طرب و خوش‌گذرانی است،‌‌‌‌‌ یا اگر سیاه باشد، یـعـنـی شوهرش اندوهگین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و اگر کبود بود تعبیرش مصیبت است،‌‌‌‌‌ یا چنانچه زرد باشد، تعبیرش بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 8. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر مقنعۀ زن «پادشاه» را ببینی، یـعـنـی کسی به تو وعده دروغ می‌دهد.

 9. تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که قسمتی از مقنعه‌اش سوخته است، یـعـنـی شوهرش از حاکم و فرمانروا دچار ترس و دلهره خواهد شد.

 10. اگر زنی در خواب ببیند که مقنعه از سرش افتاده است، یـعـنـی از شوهرش جدا می‌شود.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مقنعه عبارتند از: 1- زن 2- «کنیزک» 3- خدمتکار4- سود و منفعت از طرف زن‌ها.

 11. سلام من خواب دیدم دو تا مقنعه سرم کردم دارم میرم از پایان نامم دفاع کنم مقنعه زیری سفید بود و روی یا سیا یا سورمه ای دقیق نمی دونم ممنون میشم تعبیرش کنین

 12. خواب دیدم ک چند تا شال دارم

  • با سلام خوابتون سفید و روشن است به مانند دلتان ان شاالله که خداوند در پایان روسفیدتان خواهند نمود. با آرزوی امتنان و موفقیت خواهر بزرگوار

 13. روسری را اکثراً به همسر تعبیر کرده اند. ولی ممکن است تعبیرش خدمتکار و یا سود و منفعت از طرف زنها نیز باشد.

 14. سلام عجب تعبیری

 15. خواب دیدم که برادرم رفته حمام و از تمامی شالهایم برای خشک کردن خود استفاده کرده.می خواستم تعبیر این خوابم را بدانم.

 16. خواب دیدم روسری ام را زن دیگری پوشیده

 17. سلام خواب دیدم رفتم زیارت حضرت معصومه داخل نرفتم دوست نداشتم جلو آینه بودم که یک پسر بچه روسریم را برداشت گفت جانمازمادرت است

 18. در خواب دیدم زنی یک روسری بسیار ظریف حریر بسیار زیبا که نقره تی رنگ بود ودر آن چند تا گل صورتی درشت داشت به من داد . تعبیر این خواب چیست . من یک خانم هستم

 19. من یه با دیدم از بین یه عالمه روسری یه روسری سبز ساتن خریدم تعبیرش چیه و همچنین یه با هم دیدم که دنبال یه روسری آبی خوشگل میگردم

 20. سلام من خواب دیدم به من روسری سبز ساتن دادن از مکه بود تعبیرش چیه؟

 21. باسلام .من با اقایی دوستم وتریپ ازدواجیم در خواب دیدم با یک فرد غریبه بیرون رفتم وپیش خودم می گم ک به اون دوستم خیانت نمی کنم واون غریبه به من یک روسری می ده و من اونو سر می کنم تعبیر خوابم چی میشه با تشکر فراوان

 22. خواب دیدم که رفتم مغازه یک شال سر قرمز رنگ خریدم می خواستم ببینم تعبیرش چیه؟

 23. تعبیر روسری ابی از کسی گرفتن در خواب چیست؟

 24. سلام دائم درخواب میبینم کسی به من چیزی میدهد مثل روسری و تعبیرش را نمیدانم

 25. تعبیر خواب گم کردن روسری

 26. یک از زن های فامیل را در حالی در خواب دیدم که در خیابان راه می رفت و روسری اش را از سر برداشته بود در حالیکه این خانم بسیار مومن و محجبه است .

 27. گویا معبر خواب خود به خواب عمیقی فرورفته 😀

 28. خواب دیدم دو روسری برایم آوردندو من روسری سبز را که نقش و نگار هم داشت انتخاب کردم. البته شال بود .

 29. سلام خواب دیدم روسری هایم را می بخشم یی صورتی و دیگری چند تا روسری خوشگله که تا حالا نداشتم

 30. سلام خواب دیدم روسری قرمز سرمه تعبیرش چیه با تشکر 😯

 31. سلام من خواب دبدم که روسری میخواستم بخرم اما وقتی خریدم صاحب مغازه گفت از خودته پولمو بهم پس داد

 32. تعبیر روسری ابی چیست؟

 33. تعبیرخواب روسر ی سرکردن برای دختران

 34. سلام خسته نباشید من خواب دیدم 5 تا شال در رنگ های مختلف خریدم اگر میشه تعبیرش را بهم بگین ممنون از لطفتون

 35. سلام خواب دیدم روسری رنگارنگ و نو رو سرم میندازند!!!

 36. من دیشب خواب دیدم دو تا از روسری هام رو کنار یه آقایی ک میشناسمش جا گذاشته بودم، تعبیرش چیه؟

 37. خواب دیدم خانمی که از کربلا برگشته بود روسری مشکی گلدار بهم داد ولی وقتی خودم گرفتم روسری آبی بود لطفا بگید تعبیرش چیه

 38. سلام من خواب دیدن سرم برهنس رفتم یه مغازه یه شال خوشرنگ نازک ابی خریدم یه شال صورتی هم بود که قیمتش خیلی بالا بود نتونستم بخرمش…..اگه امکان داره به من بگید تعبیر خواب من چیه

 39. هدیه دادن روسری مشکی به خواهر شوهر

 40. هدیه دادن روسری مشکی به کسی

 41. مثلا گفته تعبیر خواب روسری قرمز فلان چیزا همون که روسری قرمز دیده باشی تعبیرش میشه همین؟من خواب دیدم زنداداشم یه روسری قرمز خرید منم رفتم ازش بخرم مال منم قرمز بود اما مدلش فرق داشت نخریدم.این تو تعبیرش تغییری ایجاد میکنه؟

 42. سلام خواب دیدم رفتم کربلا بهم ی روسری مشکی دادن

 43. سلام من یه خانم شوهر دارم.خواب دیدم مردی که قبلا خواستگار من بود یه روسری نو بر سرم کرد و گره زد

 44. سلام من خواب دیدم یه شال سفید رنگ سرکردم نمیدونم تعبیرش چی میشه اگ بگین ممنون میشم

 45. سلامزم من شب خواب دیدم که یه شال قر

 46. سلام من خواب دیدم سه تا از روسری شالیامو پاره کردم برای بستن چیزی سبزوسورمه ای وقهوایی راهنمایی کنید لطفا

 47. مادرم خواب دیده مرا بخاطر سر کردن روسری قرمز سرزنش میکند و از زنی برای من طلب روسری ای دیگر میکند و آن زن روسری سفید رنگی به مادرم میدهد و مادرم آن روسری سفید را سر من میکند

 48. خواب دیدم دوست پسرم برام هدیه ای خریده وقتی باز میکنم دو تا چیز اولی رو یادم نیس ولی یه شال بافتنتی راهراه سفید نارنجی رو با خوشحالی میگیرم وسرم میکنم

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ