تبلیغات
خانه » اس ام اس شعر » گلچین زیباترین شعر در مورد مرگ
تاریخ انتشار : 23 سپتامبر 2017 - 19:33

گلچین زیباترین شعر در مورد مرگ

شعر در مورد مرگ

شعر در مورد مرگ,شعر در مورد مرگ فرزند,شعر در مورد مرگ مادر,شعر در مورد مرگ خواهر,شعر در مورد مرگ جوان,شعر در مورد مرگ پدر,شعر در مورد مرگ دوست,شعر در مورد مرگ عزیز,شعر در مورد مرگ انسانیت,شعر در مورد مرگ فرزند پسر,شعری در مورد مرگ فرزند,شعر در مورد فوت فرزند,شعر درباره مرگ فرزند,شعر در مورد سالگرد فوت فرزند,شعر در باره ی مرگ فرزند,شعری در باره ی مرگ فرزند,شعر حافظ درباره مرگ فرزند,شعر در مورد مرگ مادر بزرگ,شعری در مورد مرگ مادر,شعر در مورد فوت مادر,شعر در مورد درگذشت مادر,شعر در مورد فوت مادر بزرگ,شعر درباره مرگ مادر,شعری در مورد فوت مادر,شعری در مورد درگذشت مادر,شعری درباره مرگ مادر,شعر در باره مرگ خواهر,شعری در مورد مرگ خواهر,شعر در مورد فوت خواهر,شعر زیبا در مورد مرگ خواهر,شعری در باره مرگ خواهر,شعر در مورد خواهر فوت شده,شعر درباره فوت خواهر,شعر در مورد مرگ جوان ناکام,شعر در مورد مرگ دختر جوان,شعر در مورد مرگ پسر جوان,شعر زیبا در مورد مرگ جوان,شعر کوتاه در مورد مرگ جوان,شعری در مورد مرگ دوست جوان,شعر درباره مرگ جوان ناکام,شعری درباره مرگ جوان,شعر در مورد جوان مرگ شدن,شعر در مورد مرگ پدربزرگ,شعر در مورد مرگ پدر و مادر,شعری در مورد مرگ پدر,شعر در مورد درگذشت پدر,شعر در مورد فوت پدربزرگ,شعر در باره مرگ پدر,شعر در مورد فوت پدر شهید,شعر در مورد فوت پدر و مادر,شعري در مورد فوت پدر,شعر در مورد مرگ دوستان,شعر کوتاه در مورد مرگ دوست,شعری در مورد مرگ دوست,شعر در مورد فوت دوست,شعر در باره مرگ دوست,شعری در مورد فوت دوست,شعر زیبا در مورد مرگ دوست,شعر نو در مورد مرگ دوست,شعر در مورد مرگ عزیزان,شعر در مورد مرگ عزیزی,شعر نو درباره مرگ عزیز,شعری در مورد مرگ عزیزان,شعر در مورد فوت عزیزان,شعر در مورد فوت عزیز,شعر در مورد مرگ عزيز,شعري در مورد مرگ عزيزان,شعر درباره مرگ انسانیت,شعری در مورد مرگ انسانیت,شعر در وصف مرگ مادر,شعر در وصف مرگ مادربزرگ,شعری در وصف مرگ مادر,شعر در وصف فوت مادر,اشعار در وصف مرگ مادر,شعر در وصف درگذشت مادر,شعر در وصف فوت مادربزرگ,شعری در وصف فوت مادر,شعر زیبا در وصف مرگ مادر,شعر در وصف مادر فوت شده,شعر در وصف مرگ,شعر در وصف مرگ پدر,شعر در وصف مرگ عزیز,شعر در وصف مرگ برادر,شعر در وصف مرگ جوان,شعر در وصف مرگ عمو,شعر در وصف مرگ دوست,شعر در وصف مرگ جوان ناکام,شعر در وصف مرگ پدر بزرگ,شعري در وصف فوت پدر,شعری در وصف مرگ پدر,شعر در وصف فوت پدر,شعر در وصف فوت پدر بزرگ,اشعار در وصف مرگ پدر,شعری در وصف فوت پدر,شعر در وصف پدر فوت شده,شعر به وصف مرگ پدر,شعر در وصف مرگ عزیزان,شعر در وصف فوت عزیز,شعری در وصف مرگ عزیز,شعر زیبا در وصف مرگ عزیز,شعری در وصف مرگ دوست,شعری در وصف مرگ مادربزرگ,شعری در وصف فوت مادربزرگ,شعری در وصف مرگ برادر,شعر در وصف فوت برادر,شعر در وصف برادر فوت شده,اشعار در وصف مرگ برادر,شعری در وصف فوت برادر,اشعار در وصف فوت برادر,اشعار در وصف مرگ جوان,شعر در وصف فوت جوان,شعر در وصف جوان فوت شده,شعر در وصف مرگ دختر جوان,شعر در وصف فوت عمو,شعر در وصف فوت دوست

شعر در مورد مرگ

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد مرگ برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

اگر قرار باشد

قبل از مردنِ تو بمیرم

وقتی که از مرگ

بیدار شوی

خودت را در آغوش من

می‌بینی

و من تو را می‌بوسم

و گریه می‌کنم

شعر در مورد مرگ

عشق شبیه مرگ است

اما همیشه شبیه بهار از راه می رسد

ابتدا

از فرق سر تا نوک پا شکوفه می زنی

بعد

همچون برگهای پاییزی فرو می ریزی

شعر در مورد مرگ فرزند

گفت

منتظرم باش برمی گردم

من

منتظر نماندم

او

هم نیامد

و این مرگی بی جنازه بود

شعر در مورد مرگ مادر

نه مرگ ، بی نفس ماندن است

و نه زندگی ، تمامی نفس گرفتن

بلکه زندگی ، یافتن عشق در دیگریست

تا عمر را به یادش صرف کنی

شعر در مورد مرگ خواهر

روزی گفتیم

فقط مرگ می تواند

ما را از یکدیگر جدا کند

مرگ دیر کرد

و ما از یکدیگر جدا شدیم

شعر در مورد مرگ جوان

با مرگ هر انسانی

نخستین برف

نخستین بوسه و

نخستین دعوا هم میمیرند

آدم ها نمی میرند

دنیاها در آنها می میرند

شعر در مورد مرگ پدر

 مرگ نفس است در تجلي

مرگ جعلست در عبربيز

شعر در مورد مرگ دوست

 مرگ حياتست و حياتست مرگ

عکس نمايد نظر کافري

شعر در مورد مرگ عزیز

 از غم دلدار زارم، مرگ به زين زندگي

وز فراقش دل فگارم، مرگ به زين زندگي

شعر در مورد مرگ انسانیت

 مادر ار گويد ترا مرگ تو باد

مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد

شعر در مورد مرگ فرزند پسر

 کوشم بزندگي و ننالم بگاه مرگ

زين زندگي و مرگ که بودست شرمسار

شعری در مورد مرگ فرزند

 فراموش کردي مگر مرگ خويش

که مرگ منت ناتوان کرد و ريش

شعر در مورد فوت فرزند

 مکن شادماني به مرگ کسي

که دهرت نماند پس از وي بسي

شعر درباره مرگ فرزند

 گر حيات جاودان بي عشق باشد مرگ باشد

ليک مرگ عاشقان باشد حيات جاوداني

شعر در مورد سالگرد فوت فرزند

 رسول گفت که با خواب، مرگ هم پدرست

به اختيار مکن مرگ اختيار مخسب

شعر در باره ی مرگ فرزند

 مرگ است چاره زندگي ناگوار را

جز مرگ اگر تو چاره گري يافتي بگو

شعری در باره ی مرگ فرزند

 چون مرگ در رسيد مقامات خوف رفت

وز بيم مرگ لرزه بر اعضا دراوفتاد

شعر حافظ درباره مرگ فرزند

 من نبرم ز سرخوشان خاصه از اين شکرکشان

مرگ بود فراقشان مرگ که را بود هوس

شعری در مورد مرگ مادر

 ز مرگ خويش شنيدم پيام عيش ابد

زهي خدا که کند مرگ را پيمبر عيش

شعر در مورد فوت مادر

 رو به رو با مرگ کردم حرب ها

تا ز عين مرگ من خرم شدم

شعر در مورد درگذشت مادر

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

شعر در مورد فوت مادر بزرگ

من نمی خواهم که بعد از مرگ من افغان کنند

دوستان گریان شوند و دیگران نالان کنند

من نمی خواهم که فرزندان و نزدیکان من

ای پدر جان ! ای عمو جان! ای برادر جان کنند

شعر درباره مرگ مادر

وضـــع مـــا در گـــردش دنـیا چـــه فرقی می کند

زنـــدگی یا مــرگ، بعــد از ما چه فرقـی می کند

مـــاهـــــیـان روی خـــــاک و مــاهــــیـان روی آب

وقت مـــردن، ســـاحل و دریا چـه فرقی می کند

سهـم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست

جـای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟..

شعری در مورد فوت مادر

موسیقی عجیبی ست مرگ.

بلند می شوی

و چنان آرام و نرم می رقصی

که دیگر هیچکس تو را نمی بیند

شعری در مورد درگذشت مادر

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ

اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

شعری درباره مرگ مادر

مرا بسوزانید

و خاکسترم را

بر آبهای رهای دریا بر افشانید،

نه در برکه،

نه در رود:

که خسته شدم از کرانه های سنگواره

و از مرزهای مسدود

شعر در باره مرگ خواهر

چرا از مرگ می ترسید

چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید

چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانید

مپندارید بوم نا امیدی باز

به بام خاطر من می کند پرواز

مپندارید جام جانم از اندوه لبریز است

مگویید این سخن تلخ و غم انگیز است…

بهشت جاودان آن جاست

جهان آنجا و جان آنجاست…

شعری در مورد مرگ خواهر

چنین گفـت کز مرگ، خود چاره نیست

 مرا بر دل اندیشه زین باره نیست

مرا بیش از این زندگانی نبود

زمانه نکاهد نخواهد فزود

شعر در مورد فوت خواهر

چو خواهی ستایش پس مرگ تو

خرد باید ای نامور برگ تو

شعر زیبا در مورد مرگ خواهر

چون زیستن تومرگ تو خواهد بود

نامرده بمیر تا بمانی زنده

شعری در باره مرگ خواهر

خانه‌ای را که چون تو همسایه است

ده درم سیم بـدعیار ارزد

لکن امیدوار باید بود

که پس از مرگ تو هزار ارزد

شعر در مورد خواهر فوت شده

خصم را گو پیش تیغش جوشن و خفتان مپوش

مرگ را کی چاره هرگز جوشن و خفتان کند

شعر درباره فوت خواهر

خواب را گفته‌ای برادر مرگ

چو بخسبی همی‌زنی درِ مرگ

شعر در مورد مرگ جوان ناکام

خوشا آن‌کس که پیش ازمرگ میرد

دل و جان هرچه باشد ترک گیرد

شعر در مورد مرگ دختر جوان

زندگی خواهی کرد همسرم!

و خاطره من چون دود سیاهی

پراکنده می‌شود در باد!

خواهر سرخ گیسوی من!

در قرن بیستم

تلخی مرگ

بیش از یکسال نمی‌پاید

شعر در مورد مرگ دختر جوان

شعر من و مرگ فقرا، عیب بزرگان

این هر سه متاعی است که آوازه ندارد

شعر در مورد مرگ پسر جوان

گویی رگ جان می‌گسلد زخمه ناسازش

ناخوش‌تر از آوازه مرگ پدر آوازش

شعر زیبا در مورد مرگ جوان

نشنیدی حدیث خواجه بلخ

مرگ بهتر که زندگانی تلخ

شعر کوتاه در مورد مرگ جوان

 عيش ما را مرگ باشد پرده دار

پرده پوش و مرگ را خندان مکن

شعری در مورد مرگ دوست جوان

 در مرگ حيات اهل داد و دين است

وز مرگ روان پاک را تمکين است

شعر درباره مرگ جوان ناکام

 اندر بر خويشم بفشاري همه خوش

بر راه زنان مرگ گماري همه خوش

چون مرگ دهي از پس آن برگ دهي

از مرگ حياتها برآري همه خوش

شعری درباره مرگ جوان

 هست درين درد من خسته را

مرگ سزاوارترين مرهمي

شعر در مورد جوان مرگ شدن

 خيال زندگي درديست (بيدل)

که غير از مرگ درماني ندارد

شعر در مورد مرگ پدربزرگ

 گر سر برود فداي پايت

مرگ آمدنيست دير و زودم

شعر در مورد مرگ پدر و مادر

 خرم تن آنکه نام نيکش ماند

پس مرگ جاوداني اينست

جزاي سنت نيک ور عادت بد

نهي تو داني

شعری در مورد مرگ پدر

 يکي خويشتن را بياراستي

دگر مرگ خويش از خدا خواستي

شعر در مورد درگذشت پدر

 هر کجا بي تکلفي باشد

زندگاني و مرگ آسان است

شعر در مورد فوت پدربزرگ

 او فدايي است هيچ فرقي نيست

پيش او مرگ و نقل يا بودن

شعر در باره مرگ پدر

 در چنين دولت و چنين ميدان

ننگ باشد ز مرگ لنگيدن

شعر در مورد فوت پدر شهید

 اي داده روان اوليا را

در مرگ حيات جاوداني

شعر در مورد فوت پدر و مادر

 جان شيرين دادن از تلخي مرگ

گر شدي پيدا شکر بگريستي

شعري در مورد فوت پدر

 در مرگ حيات ديد عارف

چون رست ز ديدهاي ناري

شعر در مورد مرگ دوستان

 هر خدنگي که از کمان بجهد

نايب مرگ ناگهان باشد

شعر کوتاه در مورد مرگ دوست

 در حقيقت مرگ خصم آيينه دار عبرت است

غافل است آن کس که شاد از مرگ دشمن مي شود

شعری در مورد مرگ دوست

 بغل وا کرده مي تازد به استقبال مرگ خود

دل هر کس به مرگ ديگري خشنود مي گردد

شعر در مورد فوت دوست

 بگذار که خويش را به زاري بکشم

مپسند که بار شرمساري بکشم

چون دوست به مرگ من به هر حال خوش است

من نيز به مرگ خود به هر حال خوشم

شعر در باره مرگ دوست

 و آنک واقف بود از مرگ سوي مرگ گريخت

سوي ملک ابد و تاج و کمر بگريزد

شعری در مورد فوت دوست

 من زنده و کس بر آستانت گذرد

يا مرغ بگرد سر کويت بپرد

خار گورم شکسته در چشم کسي

کو از پس مرگ من برويت نگرد

شعر زیبا در مورد مرگ دوست

 خواهي که ترا دولت ابرار رسد

مپسند که از تو بر کس آزار رسد

از مرگ مينديش و غم رزق مخور

کين هر دو بوقت خويش ناچار رسد

شعر نو در مورد مرگ دوست

 روزي که چراغ عمر خاموش شود

در بستر مرگ عقل مدهوش شود

با بي دردان مکن خدايا حشرم

ترسم که محبتم فراموش شود

شعر در مورد مرگ عزیزان

 جهدي بکن ار پند پذيري دو سه رو

ز تا پيشتر از مرگ بميري دو سه روز

دنيا زن پيريست چه باشد ار تو

با پير زني انس نگيري دو سه روز

شعر در مورد مرگ عزیزی

 تا ظن نبري کز آن جهان مي ترسم

وز مردن و از کندن جان مي ترسم

چون مرگ حقست من چرا ترسم ازو

من خويش پرستم و از آن مي ترسم

شعر نو درباره مرگ عزیز

 جان چيست غم و درد و بلا را هدفي

دل چيست درون سينه سوزي و تفي

القصه پي شکست ما بسته صفي

مرگ از طرفي و زندگي از طرفي

شعر در مورد مرگ

بستن تبلیغ